fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

naruszenie praw pacjenta

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

naruszenie praw pacjenta

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

naruszenie praw pacjenta

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

naruszenie praw pacjenta

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta w 4 prostych krokach

naruszenie praw pacjenta
naruszenie praw pacjenta odszkodowanie
zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta
naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta od szpitala i/lub lekarza.

Kiedy masz prawo do zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta?

Naruszenie praw pacjenta należy za każdym razem zgłaszać do odpowiednich instytucji:

 • nie pozwól na to, aby błędy medyczne stały się codziennością
 • zgłaszaj każde naruszenie praw pacjenta lub błędy medyczne do Rzecznika Praw Pacjenta, Rejestru Błędów Medycznych lub do Narodowego Funduszu Zdrowia
 • jeżeli nie zareagujesz na łamanie praw pacjenta, wówczas lekarze i pozostały personel medyczny będą czuć się bezkarni
 • od lekarzy wymagamy dużo więcej, przede wszystkim dlatego, że powierzamy lekarzom to co dla nas najcenniejsze – zdrowie i życie
 • Fundacja Rejestr Błędów Medycznych stoi na straży praw pacjenta oraz walczy o poprawę jakości opieki medycznej w Polsce. Uświadamiamy pacjentów o przysługujących im prawach – coraz więcej poszkodowanych pacjentów decyduje się na przeciwstawienie się nieuczciwym oraz nieetycznym praktykom lekarskim.
 • Naruszenie praw pacjenta to poważny problem, o którym poszkodowani pacjenci coraz częściej decydują się rozmawiać. Od pewnego czasu funkcjonują instytucje, do których możesz zgłosić naruszenie swoich praw. Naruszenie praw musi być zawinione, czyli naruszenie praw pacjenta musi wynikać z niedopełnienia jakichś obowiązków przez lekarza. Fundacja Rejestr Błędów Medycznych zapewnia bezpłatną konsultację prawną. Poszkodowani pacjenci mogą zgłosić się do Fundacji Rejestr Błędów Medycznych o poradę i wsparcie. Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach zgłaszanych przez pokrzywdzonych pacjentów skarg. Rzecznik Praw Pacjenta może występować w sądach cywilnych w indywidualnych sprawach pacjentów. Rzecznik Praw Pacjenta angażuje się szczególnie w najpoważniejsze sprawy, które dotyczą powikłań w czasie porodu, a ofiarą zaniedbań ze strony lekarza lub położnej jest dziecko.

Rzecznik Praw Pacjenta ma prawo do:

 • wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących naruszenia praw pokrzywdzonych pacjentów,
 • zgłoszenia swojego udziału w toczących się postępowaniach.
 • Zgodnie z najnowszymi danymi statystycznymi, najczęściej naruszane są prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, prawa pacjenta do informacji oraz prawa pacjenta do udzielenia świadomej zgody na leczenie.
 • Podczas procesu sądowego świadkami są lekarze oraz pielęgniarki, którzy leczyli pokrzywdzonego pacjenta, niezwykle istotne są również opinie wydawane przez biegłych lekarzy sądowych. Aby poszkodowany pacjent nie musiał sam walczyć ze środowiskiem medycznym nieoceniona jest pomoc prawnika medycznego lub Rzecznika Praw Pacjenta, który włącza się do procesu.
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta znajduje się w Warszawie na ulicy Młynarskiej 46 (Rzecznik Praw Pacjenta Warszawa). Skarga do Rzecznika praw pacjenta jest najlepszym rozwiązaniem, gdy naruszono Twoje prawa pacjenta (ustawa o rzeczniku praw pacjenta reguluje wszystkie kwestie, które dotyczą tego organu).
 • Rzecznik Praw Pacjenta może być dodatkowym wsparciem dla poszkodowanego.
 • Poszkodowani pacjenci mają możliwość żądania zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. Zadośćuczynienie przysługuje nawet, jeśli nie doszło do wyrządzenia przez placówkę medyczną szkody materialnej.
 • Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (ustawa prawa pacjenta) zawiera przepisy, które umożliwiają poszkodowanemu pacjentowi ubieganie się o zadośćuczynienie za naruszenie opisywanych w ustawie praw pacjenta. W przypadku dochodzenia roszczeń za błędy medyczne, podstawową zasadą w ustalaniu wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia i renty jest wyrównanie szkody, czyli między innymi zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji.
 • Zadośćuczynienie ma na celu wyrównanie krzywdy, która została wyrządzona pacjentowi.
 • Pacjent ubiegając się o odszkodowanie od szpitala powinien wykazać, jakie kwoty zrekompensują doznaną krzywdę. Ustawa o prawach pacjenta zawiera przepis umożliwiający dochodzenie roszczeń bez obowiązku ścisłego wykazania przez poszkodowanego pacjenta wysokości szkody.

Ustawa o prawach pacjenta reguluje oraz opisuje cały szereg praw pacjentów.

 • Pacjenci mają prawo do: prawo do leczenia zgodnego z zasadami sztuki medycznej, prawo do informacji o stanie zdrowia, prawo do przebywania z osobami bliskimi czy prawo do poszanowania godności, intymności lub tajemnicy związanej ze stanem zdrowia.
 • Jeżeli Twoje prawa zostaną naruszone to przysługuje Ci zadośćuczynienie. Prawa pacjenta są traktowane przez przepisy jako dobra osobiste, które korzystają z dodatkowej ochrony prawnej. Wysokość zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta jest dużo niższa niż za błędy medyczne.  Zadośćuczynienie może wynosić od 2 000 do 10 000 złotych.
 • W przypadku naruszenia praw pacjenta nie chodzi o rekompensatę szkody wyrządzonej pacjentowi. Zgłaszanie naruszeń dyscyplinuje personel medyczny do przestrzegania praw pacjenta. Taka możliwość korzystnie wpływa na kształtowanie prawidłowych tendencji w polskiej służbie zdrowia.
 • NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, Fundacja Rejestr Błędów Medycznych stoją na straży praw pacjenta.
 • Chcesz złożyć skargę na lekarza? Zadzwoń 722 007 220