Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

odszkodowania za błędy medyczne

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd medyczny

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

prokuratura

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Prokuratura – błąd medyczny w prokuraturze…

Prokuratura w sprawie o błąd medyczny

 • Czy podejrzewasz, że lekarz jest winny śmierci bliskiej Ci osoby?
 • Czy Twoim zdaniem rażące zaniedbanie ze strony lekarza zasługuje na pozbawienie go prawa do wykonywania zawodu?
 • Czy chcesz ostrzec innych pacjentów i zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości?
 • Nie zawsze postępowanie karne jest dobrym rozwiązaniem. Niestety, bywa tak, że dokumentacja medyczna zostaje sfałszowana. Wówczas, poszkodowani pacjenci nie mają innej możliwości walki o swoje prawa.

Prokuratura

 • Jeżeli zastanawiasz się, czy zgłosić swoją sprawę do Prokuratury, skontaktuj się z Rejestrem Błędów Medycznych. Wskażemy najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Pamiętaj, że jesteśmy po stronie poszkodowanych pacjentów. Postępowanie karne ma na celu dążenie do sprawiedliwości.
 • Prokurator to organ władzy państwowej, który ma na celu wykrywanie i ściganie przestępstw. Prokurator wnosi oraz popiera akty oskarżenia przed sądem. Prokurator jest funkcjonariuszem publicznym.
 • Prokuratura – na mocy nowego rozporządzenia ministra sprawiedliwości, które obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r. w Prokuraturach w całej Polsce tworzone są odrębne komórki organizacyjne, zajmujące się sprawami karnymi związanymi z błędami lekarskimi.
 • Jednocześnie Prokurator Krajowy zdecydował (zarządzenie z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej), że w skład Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej będzie wchodził Koordynator do Spraw Błędów Medycznych.
 • Samodzielne Działy do Spraw Błędów Medycznych zostały utworzone w Prokuraturach Regionalnych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, a w Prokuraturach Regionalnych w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku i Poznaniu. Sprawami związanymi z błędami lekarskimi będą zajmować się Koordynatorzy.

Prokuratura – jak zgłosić błąd medyczny

 • Osoba poszkodowana w wyniku błędu medycznego powinna udać się do najbliższej Prokuratury w celu zawiadomienia bezpośrednio o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgłoszenie błędu medycznego w Prokuraturze oznacza nadanie zdecydowanie szybszego biegu sprawie.
 • Jeżeli Prokuratura jest zamknięta,  należy udać się na policję i  złożyć tam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Policjanci powinni sporządzić protokół z naszymi zeznaniami i niezwłocznie powiadomić Prokuratora Dyżurnego. Prokurator Dyżurny ma obowiązek np. natychmiastowego wydania postanowienia o zabezpieczeniu dokumentacji medycznej.
 • Do protokołu należy złożyć wniosek o zabezpieczenie w oryginale pełnej dokumentacji medycznej oraz zapisów cyfrowych z urządzeń, na których były wykonywane badania, które według nas mają znaczenie dla oceny leczenia (np. USG  czy KTG).
 • W przypadku zgonu bliskiej osoby należy złożyć wniosek o zabezpieczenie i przeprowadzenie prokuratorskiej sekcji zwłok.