fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela kompleksowych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Błąd lekarski gdzie zgłosić

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd lekarski

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

art 160 kk lekarz

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

160 KK lekarz
160 KK lekarz
160 KK lekarz
160 KK lekarz

Art. 160 KK – artykuł 160 Kodeksu Karnego, czyli o winie lekarza za błąd medyczny…

Art 160 KK lekarz

 •  dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia
 • w sprawie karnej pacjent musi wykazać winę konkretnego lekarza lub pielęgniarki
 • w sprawie karnej musimy udowodnić winę – umyślną lub też nieumyślną
 • Nie zawsze sprawa karna jest właściwym rozwiązaniem. Często bywa tak, że sprawy błędów medycznych są zgłaszane do Prokuratury zbyt pochopnie i bez zastanowienia.
 • Sprawy o błędy medyczne są na tyle zawiłe oraz skomplikowane, że nie warto jest działać pod wpływem silnych emocji, czy impulsu. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który Ci doradzi najlepsze rozwiązanie.
 • Prawnik medyczny przeanalizuje sprawę rzetelnie i bez zbędnych emocji, jakie często kierują postępowaniem pokrzywdzonych pacjentów. Wszelkie decyzje podejmowane w sprawach o błędy medyczne muszą być racjonalne, przemyślane i w pełni świadome.

Zanim zgłosisz sprawę do Prokuratury, odpowiedz sobie na poniższe pytania:

 • Czy zależy Ci na ukaraniu winnego lekarza? Czy chcesz pozbawić lekarza prawa do wykonywania zawodu? Co jest Twoim celem nadrzędnym – ukaranie lekarza, czy uzyskanie rekompensaty, która zapewni Ci najlepsze leczenie oraz rehabilitację?
 • W sprawie z powództwa cywilnego pacjent musi wykazać winę podmiotu leczniczego, jednakże w przeciwieństwie do sprawy karnej – nie wykazuje winy konkretnego lekarza lub pielęgniarki. Bywa tak, że nikt z personelu medycznego nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia pacjenta.
 • W sprawach cywilnych, poszkodowani pacjenci mają na celu uzyskanie rekompensaty za doznaną krzywdę, która zapewnia niezbędne środki na leczenie i rehabilitację. W sprawie cywilnej nie musisz udowodniać, że ktokolwiek z personelu medycznego umyślnie wyrządził krzywdę pacjentowi. Sprawę szkody wyrządzonej umyślnie reguluje Kodeks karny, art. 9 § 1. Kodeksu Karnego mówi:„Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.”

Sprawa szkody wyrządzonej nieumyślnie została uregulowana przez artykuł 9 § 2 Kodeksu karnego:

 • „Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.”
 • Podstawową różnicą pomiędzy sprawą karną a cywilną jest fakt, że w procesie karnym musimy wykazać konkretną winę. Wina ta może być umyślna lub nieumyślna. Jest to o wiele trudniejsze niż w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu cywilnym oczywiście należy udowodnić winę, ale nie musimy przypisywać winy konkretnej osobie. W postępowaniu cywilnym nie musimy przekonywać sądu, że lekarz popełnił błąd medyczny umyślnie.
 • W sprawie cywilnej wystarczające jest udowodnienie, że podczas leczenia personel medyczny nie wykazał należytej oraz profesjonalnej staranności. Należy również wykazać, że pacjent był leczony niezgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną medyczną.

Art. 160 KK mówi o tym, że:

 • Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.
 • Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jak oskarżyć lekarza o błąd?

Jeżeli nie masz pewności jakie zastosować przepisy oraz, gdzie należy zgłosić sprawę błędu medycznego, skorzystaj z kompleksowej konsultacji w Fundacji Rejestr Błędów Medycznych. Rzetelnie przeanalizujemy Twoją sprawę, wysłuchamy Cię i podpowiemy, co należy zrobić w danej sytuacji.