Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

mózgowe porażenienie dziecięce

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

mózgowe porażenienie dziecięce

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

mózgowe porażenienie dziecięce

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

mózgowe porażenienie dziecięce

1500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

badanie eeg dziecka

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Badanie EEG dziecka – diagnozowanie schorzeń neurologicznych

Badanie EEG dziecka

 • Badanie EEG dziecka – elektroencefalografia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, służącą do badania bioelektrycznej czynności mózgu, którego celem jest przede wszystkim ocena bioelektrycznej czynności mózgu. Badanie EEG u dzieci.
 • Badanie wykonuje się za pomocą elektroencefalografu.
 • Badanie EEG polega na rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują czynność mózgu dziecka.
 • Schorzenia neurologiczne u dziecka mogą być wynikiem urazu okołoporodowego – niedotlenienia okołoporodowego, zamartwicy przy porodzie
 • Niedotlenienie okołoporodowe noworodka jest bardzo groźnym stanem. Podczas niedotlenienia może dojść  do uszkodzeń mózgu, serca, nerek oraz płuc lub nawet śmierci dziecka.
 • Niedotlenienie płodu objawy – na niedotlenienie płodu może wskazywać nieprawidłowy zapis KTG.
 • Niedotlenienie płodu wymaga natychmiastowej reakcji lekarza.
 • Przyczynami niedotlenienia płodu mogą być: błąd lekarza podczas porodu, nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powodujące niedotlenienie macicy, łożyska i płodu, brak prawidłowego monitorowania tętna płodu (zapis KTG) lub zbyt późna decyzja o cięciu cesarskim podejmowana przez lekarza prowadzącego poród.
 • Rozpoznanie niedotlenienia płodu opiera się na: kardiotokografii, badaniu krwi włośniczkowej i wykonaniu gazometrii.
 • Hipoksja objawy, diagnostyka i leczenie – niedotlenienie (hipoksja) może być zdiagnozowane od razu po porodzie, m.in. na podstawie niskiej punktacji w skali Apgar.
 • Jeżeli w późniejszym czasie pojawią się niepokojące objawy neurologiczne i opóźnienie psychoruchowe to zalecane jest badanie EEG dziecka.

Zamartwica urodzeniowa – błąd lekarza przy porodzie

 • Zamartwica płodu, czyli niedotlenienie płodu jest bardzo poważnym stanem podczas ciąży i porodu.
 • Niedotlenienie mózgu może doprowadzić do śmierci dziecka lub do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, kory mózgowej i pnia mózgu.
 • U noworodków które przeżyły niedotlenienie może wystąpić szereg powikłań, takich jak porażenie mózgowe, opóźnienie umysłowe, czy padaczka.
 • W takiej sytuacji niezbędna jest rehabilitacja noworodka i szczegółowa diagnostyka m.in. EEG głowy u dziecka.
 • Najczęściej do zamartwicy płodu dochodzi na skutek: zastosowania nieodpowiednich chwytów (np. chwyt Kristellera), urazu porodowego,  źle prowadzonej akcji porodowej, błędnego monitorowania zapisów KTG lub zbyt późnego wykonania cięcia cesarskiego przez lekarza prowadzącego poród.

Wskazania do wykonania badania elektroencefalograficznego (EEG) u dziecka jest podejrzenie schorzeń neurologicznych, takich jak:

 • zaburzenia świadomości
 • padaczka, napady padaczkowe i drgawki
 • zaburzenia AD/HD
 • autyzm
 • specyficzne zaburzenia uczenia się
 • zaburzenia słuchu i wzroku
 • zaburzenia rozwoju OUN
 • choroby zwyrodnieniowe
 • wodogłowie
 • bóle głowy
 • stany pourazowe
 • stany poudarowe
 • stany po neuroinfekcyjne
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia zachowania
 • lęki
 • depresja
 • zaburzenia endokrynologiczne

Badanie EEG dziecka – do czego potrzebne jest badznie?

 • Badanie EEG dziecka jest potrzebne do pełnej diagnostyki pracy mózgu, jak również do oceny  dojrzałości mózgu – to podstawowe badanie dla neurologa i psychiatry.
 • Badanie EEG dziecka zlecane jest w przypadku występowania stanów napadowych, czyli powtarzających się incydentów nieprawidłowego zachowania dziecka, drgawek i zaburzeń świadomości.
 • Badanie EEG u dziecka jest wykonywane dla monitorowania i diagnozy także innych schorzeń, na przykład w przypadku zaburzeń snu, przy stwierdzeniu śpiączki oraz śmierci mózgu, w sytuacji zatrucia substancjami neurotoksycznymi i w chorobach organicznych mózgu.

Badanie EEG dziecka – jak przygotować się do badania?

Zalecenia ogólne przed badaniem EEG u dziecka:

 • rodzice powinni być obecni przy dziecku w trakcie badania
 • przez 2 dni przed badaniem nie należy podawać dziecku czekolady oraz napojów z kofeiną, takich jak mocna herbata, kawa, czy coca-cola
 • w przeddzień badania wieczorem należy umyć dziecku głowę. Po umyciu nie można stosować żadnych kosmetyków na włosy, takich jak odżywka, czy oliwka dla niemowląt
 • przed badaniem dziecko może zjeść lekki posiłek
 • bezpośrednio przed badaniem dziecko powinno oddać mocz
 • należy podać dziecku leki zlecone na stałe
 • wskazane jest dostarczenie wyników badań EEG wykonanych w innych pracowniach

Badanie EEG dziecka – przygotowanie do badania we śnie dziennym

 • W przypadku niemowląt badanie wykonuje się zazwyczaj o godzinie 12:00. Do badania dziecko powinno być senne, w razie potrzeby należy je wybudzić wcześniej niż zazwyczaj.
 • W przypadku małych dzieci należy obudzić je 2-3 godziny wcześniej niż zwykle, aby w trakcie badania były senne.

Badanie EEG dziecka – przygotowanie do badania we śnie nocnym

 • Małe dzieci należy poprzedniej nocy położyć spać godzinę później i obudzić godzinę wcześniej, niż zazwyczaj.
 • Nastolatki i dzieci z problemami w zasypianiu poprzedniej nocy kładziemy spać bardzo późno i budzimy 2-3 godziny wcześniej niż zwykle.

Badanie EEG dziecka – czy badanie jest bezpieczne dla dziecka?

 • Badanie elektroencefalograficzne jest bezpieczną metodą diagnostyczną. Nie naraża dziecko na naświetlania, ani nie wymaga znieczulenia.
 • U niemowląt i małych dzieci oraz u dzieci upośledzonych umysłowo moment zakładania elektrod na głowę może być związany z niepokojem i pobudzeniem ruchowym, dlatego często w takich przypadkach wykonuje się badanie po pozbawieniu dziecka snu nocnego.