fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia rekompensaty za błąd medyczny.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

błąd medyczny przedawnienie

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

błąd medyczny przedawnienie

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

Do ilu lat można starać się o odszkodowanie od szpitala

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

Błąd lekarski przedawnienie

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

błąd lekarski przedawnienie

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

błąd lekarski przedawnienie
błąd lekarski przedawnienie
błąd lekarski przedawnienie
błąd lekarski przedawnienie

Błąd lekarski, a przedawnienie – wszystko co musisz wiedzieć o terminach przedawnień, gdy jesteś ofiarą błędu medycznego.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w przypadku wystąpienia błędu lekarskiego

Czy błąd lekarski ulega przedawnieniu? Sprawy błędów lekarskich ulegają przedawnieniu:

 • błąd lekarski odszkodowanie przedawnienie reguluje art. 442 Kodeksu Cywilnego
 • małoletni mogą dochodzić swoich praw aż do 20 roku życia!
 • osoby dorosłe mają 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie i podmiocie odpowiedzialnym do jej naprawienia
 • Wiemy, że poszkodowani pacjenci w pierwszej kolejności walczą o swoje zdrowie i powrót do pełnej sprawności. Leczenie oraz rehabilitacja są długotrwałe, dlatego też 3 lata to okres dość krótki na dochodzenie roszczeń. W takiej sytuacji, warto jest skorzystać z pomocy prawnika do spraw błędów medycznych, który kompleksowo poprowadzi sprawę błędu medycznego. Ty będziesz spokojnie wracać do zdrowia, a profesjonalny pełnomocnik zajmie się Twoją sprawą tak, aby roszczenie się nie przedawniło.
 • Najlepiej jest jak najwcześniej rozpocząć postępowanie – nie czekaj zbyt długo, nie zgłaszaj błędu medycznego w ostatniej chwili – pełnomocnik musi odpowiednio przygotować się do procesu, dlatego też potrzebuje czasu na sporządzenie wszelkich pism, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji i przygotowanie argumentacji prawnej oraz medycznej. Wszystko to zajmuje dużo czasu, biorąc pod uwagę również dodatkowe konsultacje medyczne z biegłymi.

Do ilu lat można starać się o odszkodowanie od szpitala? Błąd lekarski przedawnienie uregulowane jest w artykuł 442 Kodeksu Cywilnego:

 • Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
 • Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
 • W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
 • Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Roszczenie osoby dorosłej

 • W przypadku osoby pełnoletniej okres przedawnienia wynosi 3 lata. Ten 3-letni okres przedawnienia jest liczony od momentu dowiedzenia się o tym, że błąd medyczny miał miejsce. Istnieje możliwość wydłużenia tego okresu przedawnienia, jeżeli podczas postępowania sądowego uda się wykazać, że doszło do występku lub zbrodni (bezpośrednie narażenie zdrowia oraz życia).

Błąd lekarski przedawnienie, roszczenie małoletniego

 • Małoletni po zmianach w Kodeksie Cywilnym z 2007 roku, mają czas do dwudziestego roku życia na dochodzenie roszczeń.
 • Należy mieć na uwadze fakt, że wcześniej w Kodeksie Cywilnym obowiązywały dwa terminy przedawnienia, czyli 3 i 10-letni okres przedawnienia. W sytuacji, gdy sprawa odszkodowania za błąd lekarski, która dotyczy małoletniego uległa przedawnieniu w sierpniu 2007 roku to niestety, ale nie mamy możliwości zastosowania dłuższego, 20-letniego okresu przedawnienia. Zmiany weszły w życie z dniem 10 sierpnia 2007 roku.

Przerwanie biegu przedawnienia w przypadku błędów lekarskich – przedawnienie roszczeń pacjentów :

 • Bieg przedawnienia przerywa wysłanie zawezwania do sądowej próby ugodowej lub złożenie pozwu. Skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych – zadbamy o to, aby Twoje roszczenie nie uległo przedawnieniu.
 • Kwestia przedawnienia błędów medycznych i zawiła terminologia prawnicza sprawiają wiele trudności poszkodowanym pacjentom, dlatego zgłoś się już dziś – wówczas będziesz mieć pewność, że Twoje roszczenie zostanie zabezpieczone.