Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

błąd medyczny przedawnienie

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

błąd medyczny przedawnienie

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

PRZEDAWNIENIE błąd lekarski

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

błąd medyczny przedawnienie

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Przedawnienie błędu medycznego

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

błąd lekarski przedawnienie
błąd lekarski przedawnienie
błąd lekarski odszkodowanie przedawnienie
błąd lekarski odszkodowanie przedawnienie

Rejestr Błędów Medycznych działa na rzecz ochrony praw pacjentów i najwyższych standardów leczenia…

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w przypadku wystąpienia błędu medycznego

Sprawy błędów medycznych ulegają przedawnieniu:

 • błąd lekarski odszkodowanie przedawnienie reguluje art. 442 Kodeksu Cywilnego
 • małoletni mogą dochodzić swoich praw aż do 20 roku życia!
 • osoby dorosłe mają 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie i podmiocie odpowiedzialnym do jej naprawienia
 • Wiemy, że poszkodowani pacjenci w pierwszej kolejności walczą o swoje zdrowie i powrót do pełnej sprawności. Leczenie oraz rehabilitacja są długotrwałe, dlatego też 3 lata to okres dość krótki na dochodzenie roszczeń. W takiej sytuacji, warto jest skorzystać z pomocy specjalisty, który kompleksowo poprowadzi sprawę błędu medycznego. Ty będziesz spokojnie wracać do zdrowia, a profesjonalny pełnomocnik zajmie się Twoją sprawą tak, aby roszczenie się nie przedawniło.
 • Najlepiej jest jak najwcześniej rozpocząć postępowanie – nie czekaj zbyt długo, nie zgłaszaj błędu medycznego w ostatniej chwili – pełnomocnik musi odpowiednio przygotować się do procesu, dlatego też potrzebuje czasu na sporządzenie wszelkich pism, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji i przygotowanie argumentacji prawnej oraz medycznej. Wszystko to zajmuje dużo czasu, biorąc pod uwagę również dodatkowe konsultacje medyczne z biegłymi.

Kwestia przedawnienia została uregulowana przez artykuł 442 Kodeksu Cywilnego:

 • Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
 • Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
 • W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
 • Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Roszczenie osoby dorosłej

 • W przypadku osoby pełnoletniej okres przedawnienia wynosi 3 lata. Ten 3-letni okres przedawnienia jest liczony od momentu dowiedzenia się o tym, że błąd medyczny miał miejsce. Istnieje możliwość wydłużenia tego okresu przedawnienia, jeżeli podczas postępowania sądowego uda się wykazać, że doszło do występku lub zbrodni (bezpośrednie narażenie zdrowia oraz życia).

Roszczenie dziecka

 • Małoletni po zmianach w Kodeksie Cywilnym z 2007 roku, mają czas do dwudziestego roku życia na dochodzenie roszczeń.
 • Należy mieć na uwadze fakt, że wcześniej w Kodeksie Cywilnym obowiązywały dwa terminy przedawnienia, czyli 3 i 10-letni okres przedawnienia. W sytuacji, gdy sprawa odszkodowania za błąd lekarski, która dotyczy małoletniego uległa przedawnieniu w sierpniu 2007 roku to niestety, ale nie mamy możliwości zastosowania dłuższego, 20-letniego okresu przedawnienia. Zmiany weszły w życie z dniem 10 sierpnia 2007 roku.

Przerwanie biegu przedawnienia – błąd lekarski przedawnienie

 • Bieg przedawnienia przerywa wysłanie zawezwania do sądowej próby ugodowej lub złożenie pozwu. Skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych – zadbamy o to, aby Twoje roszczenie nie uległo przedawnieniu.
 • Kwestia przedawnienia i zawiła terminologia prawnicza sprawiają wiele trudności poszkodowanym pacjentom, dlatego zgłoś się już dziś – wówczas będziesz mieć pewność, że Twoje roszczenie zostanie zabezpieczone.