Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

odszkodowania za błędy medyczne

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd medyczny

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Błąd medyczny

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Każdego dnia Fundacja Rejestr Błędów Medycznych działa na rzecz ochrony praw pacjentów i zapewnienia najwyższych standardów leczenia…

Błąd medyczny – odszkodowania za błędy medyczne

 • Odpowiedzialność cywilna lekarza wiąże się z rekompensatą za doznaną krzywdę.
 • Jeżeli podejrzewasz, że miał miejsce błąd lekarski to skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych.
 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością, dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa.

Błąd lekarski odszkodowanie/błąd lekarza odszkodowanie

 • Odszkodowania medyczne pozwalają na zapewnienie poszkodowanym pacjentom odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Odszkodowania szpitalne to gwarancja spokojnej przyszłości dla Ciebie i Twojej rodziny.
 • Błędy lekarskie narażają zdrowie i życie pacjentów. Poszkodowani pacjenci mają prawo do rekompensaty za doznaną krzywdę i cierpienie.

Najczęściej dochodzi do błędów medycznych:

Błąd medyczny – Udar mózgu – błąd diagnostyczny lekarza

 • Każdy pacjent, u którego pojawiły się objawy udaru mózgu powinien być jak najszybciej skonsultowany przez lekarza neurologa.
 • Osoby z udarem mózgu powinny być leczone na specjalistycznych oddziałach leczenia udaru lub na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM).
 • Opóźnienie w rozpoznaniu udaru mózgu może być tragiczne w skutkach i doprowadzić do niepełnosprawności, a nawet śmierci chorego.
 • Nierozpoznanie udaru mózgu przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Rak/nowotwór – błąd diagnostyczny lekarza

 • Rozpoznanie nowotworu przez lekarza musi nastąpić jak najwcześniej – wówczas istnieje szansa na wdrożenie najbardziej efektywnego oraz skutecznego leczenia.
 • Niestety, w trakcie diagnostyki w kierunku nowotworu zdarzają się pomyłki. Pomyłka lekarza w diagnozie raka zazwyczaj skutkuje opóźnieniem wdrożenia właściwej metody terapii lub śmiercią pacjenta i jest błędem medycznym.

Zawał serca – błąd diagnostyczny lekarza

 • Zawał serca jest nagłym stanem kardiologicznym i  wymaga szybkiej reakcji ze strony lekarzy oraz specjalistycznej pomocy medycznej.
 • Jeżeli lekarz nie rozpozna niepokojących objawów zawału oraz nie wdroży odpowiedniego leczenia, naraża życie oraz zdrowie pacjentów.
 • Kiedy dochodzi do zawału serca tylko szybka reakcja lekarza  oraz natychmiastowe rozpoznanie, mogą uratować pacjentowi życie.
 • Nierozpoznanie zawału serca przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Operacja – błąd medyczny/błąd lekarza

 • Operacja to zabieg chirurgiczny wykonywany przez lekarza na narządach i tkankach ciała, służący poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego.
 • Operacja może dotyczyć wielu schorzeń – oczywiście nie zawsze konieczna jest interwencja chirurga. Dlatego też, bardzo ważne jest, aby zakwalifikowanie pacjenta do operacji było zgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, jak również operacja powinna zostać przeprowadzona z należytą starannością.
 • Najczęściej występującymi błędami lekarzy podczas operacji są: nieprawidłowa kwalifikacja do operacji, błędy techniczne podczas zabiegu oraz zła opieka pooperacyjna.

Zapalenie otrzewnej – błąd diagnostyczny lekarza

 • Zapalenie otrzewnej to bardzo poważna choroba jamy brzusznej, która jest spowodowana zakażeniem bakteryjnym lub chemicznym podrażnieniem otrzewnej.
 • Chemiczne podrażnienie otrzewnej może być powikłaniem przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego lub uszkodzenia struktury przewodu pokarmowego, czy też narządów jamy brzusznej.
 • Zapalenie otrzewnej może stanowić zagrożenie zdrowia i życia, dlatego też niezwykle ważna jest natychmiastowa reakcja lekarza na niepokojące objawy.
 • Nierozpoznanie zapalenia otrzewnej przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Izba przyjęć – błąd diagnostyczny lekarza

 • Na izbie przyjęć macie prawo żądać najwyższego standardu świadczonej opieki medycznej, czyli między innymi: wdrożenia prawidłowej diagnostyki, podania odpowiedniego leku, uzyskania pełnej i wyczerpującej informacji o swoim stanie zdrowia i przeprowadzanych badaniach.
 • Jeżeli istnieje taka konieczność to pacjent powinien zostać skierowany do szpitala, aby pogłębić diagnostykę.
 • Najczęściej występującymi błędami lekarzy na izbie przyjęć są: błąd w diagnozie, nieprzeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego, mało szczegółowy wywiad z pacjentem, podanie złego leku, brak odpowiedniej komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Artroskopia – błąd medyczny/błąd lekarza

 • Podczas zabiegu artroskopii poprzez nieduże nacięcia w szparze stawowej, wprowadzana jest do wewnątrz kolana kamerka oraz niezbędne instrumentarium w celu rekonstrukcji uszkodzonego  więzadla.
 • Nieanatomiczne umiejscowienie przeszczepu podczas artroskopii jest błędem medycznym i wymaga operacji rewizyjnej.
 • Jeżeli dochodzi do zerwania operowanego przeszczepu, a nie jest to skutkiem urazu, masz szansę na udowodnienie błędu lekarza w czasie artroskopii.

Błąd diagnostyczny, narażenie na utratę zdrowia i życia pacjenta przez  lekarza

 • Zła diagnoza lekarska niesie wiele negatywnych skutków dla zdrowia oraz życia poszkodowanych pacjentów.
 • Błąd w diagnozie, jest często wypadkową szeregu zaniedbań i niestarannego działania ze strony personelu medycznego.
 • Prawidłowa i natychmiastowa diagnoza w wielu sytuacjach może uratować życie zaś opóźnienie w diagnozie może doprowadzić do śmierci pacjenta. Czasami minuty, czy sekundy mogą zadecydować o życiu lub śmierci.
 • Błąd diagnostyczny lekarza, opóźnienie w diagnozie, opóźnienie wdrożenia właściwego leczenia, a co za tym idzie trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pacjenta to błąd w sztuce lekarskiej.