fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela kompleksowych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Błąd lekarski gdzie zgłosić

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd lekarski

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Błąd medyczny

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowania za błędy medyczne forum
odszkodowania za błędy medyczne forum
odszkodowania za błędy medyczne forum
odszkodowania za błędy medyczne forum

Każdego dnia Fundacja Rejestr Błędów Medycznych działa na rzecz ochrony praw pacjentów i zapewnienia najwyższych standardów leczenia…

Odszkodowania za błędy medyczne forum

 • Odpowiedzialność cywilna lekarza wiąże się z rekompensatą za doznaną krzywdę.
 • Jeżeli podejrzewasz, że miał miejsce błąd lekarski to skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych.
 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością, dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa.

Błąd lekarski odszkodowanie/błąd lekarza odszkodowanie

 • Odszkodowania medyczne pozwalają na zapewnienie poszkodowanym pacjentom odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Odszkodowania szpitalne to gwarancja spokojnej przyszłości dla Ciebie i Twojej rodziny.
 • Błędy lekarskie narażają zdrowie i życie pacjentów. Poszkodowani pacjenci mają prawo do rekompensaty za doznaną krzywdę i cierpienie.

Najczęściej dochodzi do błędów medycznych:

Błąd medyczny – Udar mózgu – błąd diagnostyczny lekarza

 • Każdy pacjent, u którego pojawiły się objawy udaru mózgu powinien być jak najszybciej skonsultowany przez lekarza neurologa.
 • Osoby z udarem mózgu powinny być leczone na specjalistycznych oddziałach leczenia udaru lub na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM).
 • Opóźnienie w rozpoznaniu udaru mózgu może być tragiczne w skutkach i doprowadzić do niepełnosprawności, a nawet śmierci chorego.
 • Nierozpoznanie udaru mózgu przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Rak/nowotwór – błąd diagnostyczny lekarza

 • Rozpoznanie nowotworu przez lekarza musi nastąpić jak najwcześniej – wówczas istnieje szansa na wdrożenie najbardziej efektywnego oraz skutecznego leczenia.
 • Niestety, w trakcie diagnostyki w kierunku nowotworu zdarzają się pomyłki. Pomyłka lekarza w diagnozie raka zazwyczaj skutkuje opóźnieniem wdrożenia właściwej metody terapii lub śmiercią pacjenta i jest błędem medycznym.

Zawał serca – błąd diagnostyczny lekarza

 • Zawał serca jest nagłym stanem kardiologicznym i  wymaga szybkiej reakcji ze strony lekarzy oraz specjalistycznej pomocy medycznej.
 • Jeżeli lekarz nie rozpozna niepokojących objawów zawału oraz nie wdroży odpowiedniego leczenia, naraża życie oraz zdrowie pacjentów.
 • Kiedy dochodzi do zawału serca tylko szybka reakcja lekarza  oraz natychmiastowe rozpoznanie, mogą uratować pacjentowi życie.
 • Nierozpoznanie zawału serca przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Operacja – błąd medyczny/błąd lekarza

 • Operacja to zabieg chirurgiczny wykonywany przez lekarza na narządach i tkankach ciała, służący poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego.
 • Operacja może dotyczyć wielu schorzeń – oczywiście nie zawsze konieczna jest interwencja chirurga. Dlatego też, bardzo ważne jest, aby zakwalifikowanie pacjenta do operacji było zgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, jak również operacja powinna zostać przeprowadzona z należytą starannością.
 • Najczęściej występującymi błędami lekarzy podczas operacji są: nieprawidłowa kwalifikacja do operacji, błędy techniczne podczas zabiegu oraz zła opieka pooperacyjna.

Zapalenie otrzewnej – błąd diagnostyczny lekarza

 • Zapalenie otrzewnej to bardzo poważna choroba jamy brzusznej, która jest spowodowana zakażeniem bakteryjnym lub chemicznym podrażnieniem otrzewnej.
 • Chemiczne podrażnienie otrzewnej może być powikłaniem przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego lub uszkodzenia struktury przewodu pokarmowego, czy też narządów jamy brzusznej.
 • Zapalenie otrzewnej może stanowić zagrożenie zdrowia i życia, dlatego też niezwykle ważna jest natychmiastowa reakcja lekarza na niepokojące objawy.
 • Nierozpoznanie zapalenia otrzewnej przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Izba przyjęć – błąd diagnostyczny lekarza

 • Na izbie przyjęć macie prawo żądać najwyższego standardu świadczonej opieki medycznej, czyli między innymi: wdrożenia prawidłowej diagnostyki, podania odpowiedniego leku, uzyskania pełnej i wyczerpującej informacji o swoim stanie zdrowia i przeprowadzanych badaniach.
 • Jeżeli istnieje taka konieczność to pacjent powinien zostać skierowany do szpitala, aby pogłębić diagnostykę.
 • Najczęściej występującymi błędami lekarzy na izbie przyjęć są: błąd w diagnozie, nieprzeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego, mało szczegółowy wywiad z pacjentem, podanie złego leku, brak odpowiedniej komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Artroskopia – błąd medyczny/błąd lekarza

 • Podczas zabiegu artroskopii poprzez nieduże nacięcia w szparze stawowej, wprowadzana jest do wewnątrz kolana kamerka oraz niezbędne instrumentarium w celu rekonstrukcji uszkodzonego  więzadla.
 • Nieanatomiczne umiejscowienie przeszczepu podczas artroskopii jest błędem medycznym i wymaga operacji rewizyjnej.
 • Jeżeli dochodzi do zerwania operowanego przeszczepu, a nie jest to skutkiem urazu, masz szansę na udowodnienie błędu lekarza w czasie artroskopii.

Błąd diagnostyczny, narażenie na utratę zdrowia i życia pacjenta przez  lekarza

 • Zła diagnoza lekarska niesie wiele negatywnych skutków dla zdrowia oraz życia poszkodowanych pacjentów.
 • Błąd w diagnozie, jest często wypadkową szeregu zaniedbań i niestarannego działania ze strony personelu medycznego.
 • Prawidłowa i natychmiastowa diagnoza w wielu sytuacjach może uratować życie zaś opóźnienie w diagnozie może doprowadzić do śmierci pacjenta. Czasami minuty, czy sekundy mogą zadecydować o życiu lub śmierci. Odszkodowania za błędy medyczne.
 • Błąd diagnostyczny lekarza, opóźnienie w diagnozie, opóźnienie wdrożenia właściwego leczenia, a co za tym idzie trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pacjenta to błąd w sztuce lekarskiej.