fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

Błąd lekarski gdzie zgłosić

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Błąd lekarski gdzie zgłosić

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

Błąd lekarski gdzie zgłosić

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

Błąd lekarski gdzie zgłosić

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Dokumentacja medyczna

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

dokumentacja medyczna do odszkodowania
dokumentacja medyczna do odszkodowania
dokumentacja medyczna do odszkodowania
dokumentacja medyczna jak uzyskać

Dokumentacja medyczna dowodem w sprawie o błąd medyczny…

Dokumentacja medyczna do odszkodowania

Szpital ma obowiązek wydać Ci dokumentację medyczną. 

 • Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do uzyskania kopii dokumentacji dotyczącej leczenia z: przychodni, od lekarza rodzinnego oraz ze szpitala (zarówno z placówek publicznych, jak i prywatnych). Wydanie dokumentacji medycznej jest obowiązkiem szpitala. Jeżeli chcesz uzyskać dokumentację medyczną to musisz złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Po złożeniu wniosku uzyskasz dostęp do dokumentacji medycznej.
 • O dokumentację medyczną możesz zawnioskować w archiwum dokumentacji medycznej lub w sekretariacie szpitala/przychodni.
 • Medyczna dokumentacja pacjenta powinna być: czytelna, ponumerowana, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą błędu lekarskiego, niezwłocznie uzyskaj pełną dokumentację medyczną z placówki, w której doszło do nieprawidłowości,  celem udokumentowania zdarzenia. Zgromadzona dokumentacja będzie stanowiła dowód w sprawie przeciwko lekarzowi i placówce medycznej, w której poszkodowany pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu.
 • Ustawa o dokumentacji medycznej, rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej – dokumentacja medyczna pacjenta musi być przechowywana w odpowiedni sposób. Szczegółowe informacje zostały zawarte w: ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r., ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zachęcamy do zapoznania się z tymi aktami prawnymi.

Dokumentacja medyczna – w jakiej formie szpital udostępnia pacjentom dokumentację medyczną?

 • Dokumentacja medyczna może być udostępniona:  do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego,  w formie odpisów, wyciągów lub kopii,  w oryginale za pokwitowaniem odbioru (po wykorzystaniu dokumentacji jesteś zobowiązany do jej zwrotu). Może Ci zostać również udostępniona dokumentacja medyczna elektroniczna, czyli dokumentacja nagrana na nośniku elektronicznym.

Dokumentacja medyczna – jak długo placówki medyczne przechowują dokumentację?

 • Podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat.
 • Istnieją pewne wyjątki, m.in.: zdjęcia RTG są przechowywane przez 10 lat, skierowania są przechowywane przez 5 lat. Przechowywanie dokumentacji medycznej powinno odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem.

Dokumentacja medyczna – jaki jest koszt wydania dokumentacji medycznej?

 • W marcu 2017 r. zmieniły się przepisy. Za jedną stronę kopii zapłacisz maksymalnie około 0,30 zł. Do niedawna za jedna stronę pacjent płacił nawet do 0,84 zł.

Dokumentacja medyczna – co należy zrobić, aby uzyskać

 • Należy złożyć pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wzory wniosków znajdują się poniżej. Na podstawie wniosku zostanie przygotowana dokumentacja i wystawiony rachunek do zapłaty.
 • Jako Pacjent masz prawo do dokumentacji medycznej w postaci: wyciągu (skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości  dokumentacji medycznej), odpisu (dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem), kopii (dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego – skanu).
 • Jeżeli szpital nie wydał Ci dokumentacji medycznej oraz nie uzasadnił swojej decyzji w należyty sposób, masz prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta. Placówka medyczna powinna wydać dokumentację „bez zbędnej zwłoki”. Jeżeli placówka medyczna potrzebuje więcej czasu na skopiowanie dokumentacji medycznej lub jej udostępnienie, powinna powiadomić Cię o tym oficjalnym pismem.
 • W przypadku, gdy placówka medyczna odmówi wydania dokumentacji medycznej to masz możliwość złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Pacjenci powinni być świadomi swoich praw. „Nieznajomość prawa szkodzi”, szczególnie, gdy jest to wykorzystywane przez placówki medyczne.
 • dokumentacja medyczna jak uzyskać?