fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

Hospicjum dla dzieci

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

mózgowe porażenienie dziecięce

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

Hospicjum dla dzieci

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

Hospicjum dla dzieci

1500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Hospicjum dla dzieci

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

Hospicjum dla dzieci
Hospicjum dla dzieci
Hospicjum dla dzieci
Hospicjum dla dzieci

Hospicjum dla dzieci…

Hospicjum dla dzieci – nie bój się prosić o pomoc

  • Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku źle nadzorowanego i prowadzonego porodu, należy się Twojej rodzinie wsparcie, zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta za błąd lekarski.
  • Nie bój się prosić o pomoc hospicjum dla dzieci. Zarówno matka jak i najbliżsi członkowie rodziny chorego dziecka potrzebują pomocy psychologicznej.
  • Do podstawowych zadań  hospicjum dla dzieci należy: cykliczna, stała, indywidualna współpraca z rodzinami oraz wsparcie w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka.

Hospicjum dla dzieci koordynuje również współpracę ze specjalistami i psychologami w ramach hospicjum perinatalnego.

  • Często następstwem przedłużającego się porodu jest niedotlenienie okołoporodowe, które może prowadzić do trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i wylewów dokomorowych i okołokomorowych krwi w mózgu.
  • Do rozpoznania niedotlenienia okołoporodowego upoważnia stwierdzenie: kwasicy we krwi pępowinowej pH <7,1 (niedobór zasad BE >12 mEq/l) oraz 0 do 3 punktów w skali Apgar w 5 minucie życia.
  • Typowymi objawami niedotlenienia noworodka są: nasilone zaburzenia świadomości (nadpobudliwość, letarg lub śpiączka), napady drgawkowe. Obserwuje się również niewydolność narządowa, brak reakcji na bodźce zewnętrzne, hipotonia, brak odruchu Moro. Występuje również brak odruchu ssania i brak odruchu połykania. Obserwuje się ponadto  zaburzenia oddychania (często), ciężka bradykardia, brakiem reakcji źrenic na światło, niewystępowanie objawu oczu lalki, ułożenie odmóżdżeniowe.
  • W zależności od stopnia encefalopatii i nasilenia uszkodzenia poniedotlenieniowego u noworodka w badaniu neuropatologicznym stwierdza się zmiany o charakterze: selektywnej martwicy neuronów, przystrzałkowego uszkodzenia mózgu, martwicy niedokrwiennej, stanu marmurkowatego.
  • Rokowanie: Zgony w następstwie encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u dziecka następują zwykle w pierwszym miesiącu życia. Ich bezpośrednią przyczyną jest niewydolność wielonarządowa lub uogólnione zakażenia. Śmiertelność szacuje się na 15-20%. Odległe skutki encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej występują u ponad 3/4 dzieci z postacią ciężką i 1/2 z postacią umiarkowaną. Śmierć dziecka przy porodzie – uzyskaj pomoc prawną – zadzwoń 722 007 220