fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

odszkodowania za błędy medyczne

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd medyczny

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

izba przyjęć

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Czy Ty lub bliska Ci osoba kiedykolwiek, mimo zgłaszanych niepokojących objawów nie uzyskała pomocy na izbie przyjęć?

Izba przyjęć

 • Na izbie przyjęć macie prawo żądać najwyższego standardu świadczonej opieki medycznej, czyli między innymi: wdrożenia prawidłowej diagnostyki, podania odpowiedniego leku, uzyskania pełnej i wyczerpującej informacji o swoim stanie zdrowia i przeprowadzanych badaniach. Jeżeli istnieje taka konieczność to pacjent powinien zostać skierowany do szpitala, aby pogłębić diagnostykę.

 • Nawet w szpitalach o najlepszej renomie i w szpitalach o wysokim stopniu referencyjności zdarzają się błędy medyczne.

Izba przyjęć – najczęściej popełnianymi błędami medycznymi są:

 • błąd w diagnozie (błędy w diagnozie stanowią pomiędzy 37 a 55 % wszystkich błędów na izbie przyjęć), w tym nierozpoznanie zgłaszanych przez chorego objawów lub ich nieprawidłowa interpretacja

 • nieprzeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego

 • mało szczegółowy wywiad z pacjentem (na przykład nie pozyskanie informacji o alergii na lek)

 • podanie złego leku

 • brak odpowiedniej komunikacji pomiędzy lekarzem, a pacjentem czyli niepoinformowanie pacjenta o jego stanie zdrowia, wdrożonej terapii, planowanych działaniach i możliwych skutkach oraz powikłaniach wdrożonej metody leczenia

 • Istnieją duże rozbieżności pomiędzy opieką medyczną i świadczeniami medycznymi udzielanymi przez  poszczególne izby przyjęć w Polsce. Niektóre izby przyjęć oferują opiekę medyczną na najwyższym poziomie, jednakże nie jest to normą.

 • Wielu pacjentów umiera na izbie przyjęć – oczywiście, często bywa tak, że lekarze są po prostu bezsilni ze względu na zaawansowanie poważnej choroby lub zakres obrażeń. Powikłania lub śmierć pacjenta nie zawsze są skutkiem pomyłki lekarza. Aby uznać, że doszło do błędu w sztuce lekarskiej, należy szczegółowo i skrupulatnie przeanalizować obowiązujące standardy oraz procedury związane ze świadczeniem pomocy medycznej.

 • Uważamy, że każdy ma prawo do wysokiej jakości opieki medycznej.

 • Wiemy, że lekarze nie są cudotwórcami i nie mogą wyleczyć każdej choroby, pomóc w każdym przypadku. Ale to, co mogą zrobić, to pracować sumiennie z wielką starannością, aby postawić właściwą diagnozę przy użyciu aktualnej, dostępnej w nowoczesnej medycynie wiedzy, a ich uwaga winna skupiać się na potrzebach i stanie zdrowia pacjenta.

 • Ty też możesz wpłynąć na poprawę jakości opieki medycznej w Polsce – zgłoś błąd medyczny, zanim Twoje roszczenie się przedawni.

 • Zgłoś teraz błąd medyczny, zanim ktoś inny ucierpi przez niekompetencję lekarza…

Izba przyjęć – zakres pomocy i obowiązków lekarza

 • Lekarzem izby przyjęć jest specjalista medycyny ratunkowej lub specjalista z dziedzin pokrewnych: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych albo rezydenci specjalizujący się w medycynie ratunkowej.

 • W koniecznych przypadkach lekarz Izby Przyjęć ma prawo do wezwania na konsultację lekarzy dyżurnych innych klinik w celu prowadzenia wspólnych  wielodyscyplinarnych działań konsultacyjno – ratunkowych.

 • Lekarz dyżurny sprawuje opiekę medyczną nad wszystkimi pacjentami przebywającymi w izbie przyjęć

 • Lekarz  podejmuje i prowadzi czynności diagnostyczne i lecznicze u wszystkich pacjentów zgłaszających się do izby przyjęć. W pierwszej kolejności udziela pomocy pacjentom znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

 • Każdy pacjent zgłaszający się do izby przyjęć  musi być zbadany przez lekarza .

 • Lekarz  zapewnia ciągłość podjętych działań leczniczych w warunkach przedszpitalnych. Lekarza opiera się na aktualnie obowiązujących wytycznych i standardach medycyny ratunkowej, decyduje o kolejności badania i leczenia pacjentów.

 • Zakres badań diagnostycznych powinien ograniczyć się do niezbędnego minimum, pozwalającego na ustalenie rozpoznania wstępnego.

 • Lekarz jest obowiązany zapewnić badanemu pacjentowi spokój i intymność, w miarę możliwości lokalowych i technicznych istniejących w Izbie Przyjęć.

 • Niezbędne konsultacje specjalistyczne przeprowadzają lekarze dyżurni innych
  klinik na wniosek lekarza Izby Przyjęć.

 • Konsultacja taka może odbyć się poza izbą przyjęć. Wynik konsultacji jest odnotowany w dokumentacji medycznej.

 • W przypadku konieczności transportu pacjenta w stanie zagrożenia życia do
  pracowni diagnostycznych, lekarz musi zapewnić na czas transportu opiekę dyżurnego anestezjologa.

 • Pobyt pacjenta w izbie przyjęć  nie powinien przekraczać 6 -12 godzin. Po tym okresie jeżeli istnieją wskazania należy przyjąć pacjenta do odpowiedniej kliniki / oddziału lub przesłać do innego szpitala.

 • Nie wolno odmówić przyjęcia do szpitala z powodu braku wolnych łóżek pacjentowi, którego stan zdrowia wymaga natychmiastowej hospitalizacji.

 • Pacjent nie zakwalifikowany do hospitalizacji, po diagnostyce i ewentualnym leczeniu zostaje wypisany do domu. Pacjent taki musi otrzymać kartę informacyjną pobytu w izbie przyjęć wraz z oryginałami wyników badań oraz być poinformowany o sposobie dalszego postępowania. W celu odwiezienia pacjenta do domu, w stanach tego wymagających, lekarz dyżurny może wydać zlecenie na wykonanie transportu sanitarnego.

 • Pacjenci niepełnoletni oraz ubezwłasnowolnieni muszą opuścić szpital pod opieką opiekuna prawnego.