fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

odszkodowania za błędy medyczne

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd medyczny

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Karta Praw Pacjenta

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Karta Praw Pacjenta – powinieneś poznać swoje prawa
i nauczyć się z nich korzystać…

Karta Praw Pacjenta gwarantuje prawa każdemu pacjentowi w Polsce

  • Zastanawialiście się jak często spotykacie się z aroganckim zachowaniem lekarzy?   Czy poczuliście się kiedykolwiek upokorzeni w szpitalu?

  • Czy ktoś z Waszych bliskich został pozbawiony prawa do umierania w godności?

  • Czy wiedzieliście, czego możecie oczekiwać od personelu medycznego w czasie hospitalizacji?

  • A może po raz kolejny wykorzystano Waszą nieświadomość i brak znajomości praw jakie Wam przysługują podczas leczenia…?

Karta Praw Pacjenta składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej.

Karta Praw Pacjenta obejmuje:

  • Prawa pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej, takich jak: przychodnia, ośrodek zdrowia; prawa pacjenta w szpitalu; prawa pacjenta w szpitalu psychiatrycznym; prawa dziecka w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych (prawa dziecka w szpitalu).
  • Każdy pacjent ma prawo do: ochrony zdrowia, świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, natychmiastowej pomocy medycznej w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, intymności i poszanowania godności osobistej, umierania w spokoju i godności, informacji o swoim stanie zdrowia oraz proponowanych metodach leczenia, wyrażenia świadomej, pisemnej zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci tkanek, komórek i narządów, opieki duszpasterskiej.

Pacjencie, czy znasz swoje obowiązki?

  • Obowiązkiem każdego pacjenta jest: stosowanie się do zaleceń lekarza, współpraca z personelem placówki medycznej, przygotowanie odpowiednich dokumentów (np. dowód osobisty, skierowanie), niezakłócanie spokoju innym pacjentom oraz personelowi medycznemu, przestrzeganie higieny osobistej, zachowywanie się w kulturalny sposób. 

Gdzie szukać pomocy, gdy Twoje prawa pacjenta zostaną naruszone?

Nie tylko Rzecznik Praw Pacjenta może Ci pomóc.

  • Po pierwsze – jako pacjent poznaj swoje prawa, aby móc je wyegzekwować.
  • Jeżeli podejrzewasz, że naruszono Twoje prawa możesz złożyć skargę do odpowiednich instytucji takich jak NFZ, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, Rzecznik Praw Pacjenta, Prokuratura lub Rejestr Błędów Medycznych.

Gdzie zgłosić naruszenie praw pacjenta lub błąd medyczny?

  • O pomoc możesz zwrócić się do: przełożonego (pielęgniarka oddziałowa, ordynator, dyrektor placówki), NFZ, Konsultanta wojewódzkiego, Rzecznika Praw Pacjenta, Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, profesjonalnego pełnomocnika celem dochodzenia roszczeń.