Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

mózgowe porażenie dziecięce

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

odszkodowanie za porażenie mózgowe

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

odszkodowanie za porażenie mózgowe

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

mózgowe porażenie dziecięce

1500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Mózgowe porażenie dziecięce

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe Porażenie Dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce może być skutkiem ciężkiego porodu lub zbyt późnej decyzji lekarza o cesarskim cięciu…

Mózgowe Porażenie Dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce może być skutkiem błędu medycznego przy porodzie.

 • Mózgowe porażenie dziecięce (porażenie mózgowe) jest najbardziej powszechną chorobą neurologiczną u dzieci, która jest spowodowana uszkodzeniem mózgu.
 • Do uszkodzenia mózgu może dojść podczas niewłaściwie przeprowadzonego porodu.
 • Jeżeli podejrzewasz, że podczas Twojego porodu doszło do błędu medycznego, skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych.
 • Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, które uzyskasz za błąd medyczny przy porodzie mogą pomóc w rozwiązaniu wielu obecnych i przyszłych problemów.
 • Wiemy jak bardzo kosztowna jest opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem, dlatego też pomagamy uzyskać godną rekompensatę dla poszkodowanego dziecka i jego rodziny.
 • Realna kwota zadośćuczynienia za błąd medyczny skutkujący mózgowym porażeniem dziecięcym, może wynosić nawet 1 200 000 złotych.
 • Mózgowe porażenie dziecięce jest definiowanie jako grupa chorób, które powodują nieprawidłowy rozwój dziecka oraz ograniczenie jego naturalnej aktywności. Mózgowe porażenie dziecięce nie jest jednostką chorobową, ale zespołem wielu objawów chorobowych o niejednorodnej etiologii. Przyczyny mpd są wieloczynnikowe.
 • Dzieci z mpd nie mają szans na wyleczenie, jednakże odpowiednia rehabilitacja (np. Bobath rehabilitacja, metoda Bobath) może znacząco poprawić stan zdrowia niepełnosprawnego dziecka i obniżyć nadmierne napięcie mięśniowe.
 • Rehabilitacja metodą Bobath ma na celu przygotowanie dziecka z zaburzeniami ruchowymi do samodzielnego funkcjonowania.

Objawy porażenia mózgowego  u niemowląt - porażenie mózgowe wiąże się z zaburzeniami postawy i ruchu, które są spowodowane uszkodzeniem niedojrzałego mózgu niemowlęcia.

 • Dziecięce porażenie mózgowe jest określane jako grupa trwałych, niepostępujących zaburzeń ruchu i postawy, będących skutkiem nieprawidłowości rozwoju mózgu, do których doszło w okresie okołoporodowym.
 • Niedotlenienie mózgu (czyli inaczej hipoksja) jest niebezpieczne dla noworodka oraz może doprowadzić do poważnych i nieodwracalnych zmian neurologicznych, w tym również do mózgowego porażenia dziecięcego. Mózg jest narządem najbardziej wrażliwym na niedotlenienie. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków to inaczej niedotlenienie okołoporodowe.
 • Skutkiem niedotlenienia może być uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Konsekwencjami encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej są między innymi: zaburzenia neurologiczne, trudności w nauce, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka lub śmierć mózgu.Encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną u noworodków można zdiagnozować na podstawie czynników ryzyka wystąpienia niedotlenienia, jakimi są:
  • nieprawidłowy zapis KTG przed porodem oraz w trakcie porodu
  • obecność smółki w płynie owodniowym
  • niska punktacja w skali Apgar
  • resuscytacja noworodka po porodzie

Mózgowemu porażeniu dziecięcemu towarzyszy spastyczność (spastyka) mięśni.

 • Napięcie mięśniowe objawy/napięcie mięśniowe u dzieci objawy - spastyczność charakteryzuje się nadmiernym napięciem mięśni. Wzmożone napięcie mięśniowe jest spowodowane przez nieprawidłową reakcję na impulsy nerwowe z ośrodkowego układu nerwowego.
 • Spastyczność jest objawem, które towarzyszy wielu chorobom, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Przyczyną spastyczności jest uszkodzenie części mózgu i rdzenia kręgowego, które odpowiadają za odruchy warunkowe, jednakże przebieg choroby jest uzależniony przede wszystkim od lokalizacji oraz rozległości danego uszkodzenia. Porażenie mięśni jest leczone m.in. przy pomocy intensywnej rehabilitacji.
 • Napięcie mięśniowe u noworodka i związane z tym problemy powinny od razu zaniepokoić rodziców. Napięcie mięśniowe u niemowlaka (wzmożone napięcie mięśniowe) może być pierwszym objawem poważnych uszkodzeń neurologicznych.
 • Mózgowe porażenie dziecięce (choroba mpd) jest zespołem przewlekłych i niepostępujących zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Do uszkodzeń neurologicznych może dojść podczas ciąży, w trakcie porodu lub po porodzie.
 • Dziecięce porażenie mózgowe objawy - objawy mózgowego porażenia dziecięcego ujawniają się już w okresie noworodkowym, jednakże ostateczna diagnoza stawiana jest zazwyczaj później.
 • Obraz kliniczny umożliwia neurologowi dziecięcemu rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego w pierwszych 6 miesiącach życia, a w przypadkach bardzo ciężkich uszkodzeń układu nerwowego – nawet w pierwszych 3 miesiącach życia. Diagnoza mózgowego porażenia dziecięcego u noworodków urodzonych przedwcześnie zwykle jest stawiana później niż u dzieci urodzonych o czasie.

Mózgowe porażenie dziecięce jest diagnozowane na podstawie badań neuroobrazowych, zwłaszcza rezonans magnetyczny i ultrasonografia przezciemiączkowa.

 • Każdy rodzic dziecka z porażeniem mózgowym wie, jak ważna w walce z tą chorobą jest systematyczna i właściwie dobrana rehabilitacja. Kompleksowe usprawnianie dziecka powinno być wdrożone jak najszybciej, ponieważ to jedyna możliwość osiągnięcia poprawy jego stanu psychoruchowego. Niestety, koszty rehabilitacji są bardzo wysokie i nie każdego jest stać na taki wydatek.
 • Stopień samodzielności dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jest uzależniony w dużej mierze od ich zaangażowania. Dlatego tak bardzo ważne jest zapewnienie choremu dziecku najlepszych warunków leczenia oraz rehabilitacji, aby wzmocnić jego motywację na drodze do samodzielności.
 • Mózgowe porażenie dziecięce (mpd choroba) może być również spowodowane tzw. czynnikami ryzyka w czasie ciąży. Czynnikami ryzyka, które mogą spowodować mpd są: infekcje u matki, poronienia, choroby przewlekłe, hospitalizacja w trakcie ciąży.
 •  Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego przy porodzie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji w Rejestrze Błędów Medycznych. Warto poprosić o pomoc, szczególnie gdy chodzi o Twoje dziecko.
 • Zabezpiecz przyszłość swojego dziecka i nie pozwól, aby roszczenie się przedawniło. Niestety, wielu rodziców bezpowrotnie utraciło możliwość ubiegania się o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.
 • Zgłoś się do Fundacji Rejestr Błędów Medycznych już dzisiaj, aby zabezpieczyć prawo swojego dziecka do rekompensaty za doznaną krzywdę.

Mózgowe porażenie dziecięce