fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie skutkujący dziecięcym porażeniem mózgowym.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

mózgowe porażenie dziecięce

1500 000 zł

Mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

odszkodowanie za porażenie mózgowe

300 000 zł

Niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

odszkodowanie za porażenie mózgowe

800 000 zł

Upośledzenie psycho-ruchowe (MPD) w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

mózgowe porażenie dziecięce

250 000 zł

Porażenie splotu barkowego

przy porodzie

Mózgowe porażenie dziecięce

Odszkodowania za mózgowe porażenie dziecięce w 4 prostych krokach

Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowe porażenie dziecięce
Dziecięce Porażenie Mózgowe

Mózgowe porażenie dziecięce może być skutkiem ciężkiego porodu lub zbyt późnej decyzji lekarza o cesarskim cięciu…

Mózgowe Porażenie Dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce może być skutkiem błędu medycznego przy porodzie.

 • Mózgowe porażenie dziecięce (porażenie mózgowe) jest najbardziej powszechną chorobą neurologiczną u dzieci, która jest spowodowana uszkodzeniem mózgu.
 • Do uszkodzenia mózgu może dojść podczas niewłaściwie przeprowadzonego porodu.
 • Jeżeli podejrzewasz, że podczas Twojego porodu doszło do błędu medycznego, skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych.
 • Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, które uzyskasz za błąd medyczny przy porodzie mogą pomóc w rozwiązaniu wielu obecnych i przyszłych problemów.
 • Wiemy jak bardzo kosztowna jest opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem, dlatego też pomagamy uzyskać godną rekompensatę dla poszkodowanego dziecka i jego rodziny.
 • Realna kwota zadośćuczynienia za błąd medyczny skutkujący mózgowym porażeniem dziecięcym, może wynosić nawet 1 200 000 złotych.
 • Mózgowe porażenie dziecięce jest definiowanie jako grupa chorób, które powodują nieprawidłowy rozwój dziecka oraz ograniczenie jego naturalnej aktywności. Mózgowe porażenie dziecięce nie jest jednostką chorobową, ale zespołem wielu objawów chorobowych o niejednorodnej etiologii. Przyczyny mpd są wieloczynnikowe.
 • Dzieci z mpd nie mają szans na wyleczenie, jednakże odpowiednia rehabilitacja (np. Bobath rehabilitacja, metoda Bobath) może znacząco poprawić stan zdrowia niepełnosprawnego dziecka i obniżyć nadmierne napięcie mięśniowe.
 • Rehabilitacja metodą Bobath ma na celu przygotowanie dziecka z zaburzeniami ruchowymi do samodzielnego funkcjonowania.

Objawy porażenia mózgowego  u niemowląt - porażenie mózgowe wiąże się z zaburzeniami postawy i ruchu, które są spowodowane uszkodzeniem niedojrzałego mózgu niemowlęcia.

 • Dziecięce porażenie mózgowe jest określane jako grupa trwałych, niepostępujących zaburzeń ruchu i postawy, będących skutkiem nieprawidłowości rozwoju mózgu, do których doszło w okresie okołoporodowym.
 • Niedotlenienie mózgu (czyli inaczej hipoksja) jest niebezpieczne dla noworodka oraz może doprowadzić do poważnych i nieodwracalnych zmian neurologicznych, w tym również do mózgowego porażenia dziecięcego. Mózg jest narządem najbardziej wrażliwym na niedotlenienie. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków to inaczej niedotlenienie okołoporodowe.
 • Skutkiem niedotlenienia może być uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Konsekwencjami encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej są między innymi: zaburzenia neurologiczne, trudności w nauce, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka lub śmierć mózgu.Encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną u noworodków można zdiagnozować na podstawie czynników ryzyka wystąpienia niedotlenienia, jakimi są:
  • nieprawidłowy zapis KTG przed porodem oraz w trakcie porodu
  • obecność smółki w płynie owodniowym
  • niska punktacja w skali Apgar
  • resuscytacja noworodka po porodzie

Mózgowemu porażeniu dziecięcemu towarzyszy spastyczność (spastyka) mięśni.

 • Napięcie mięśniowe objawy/napięcie mięśniowe u dzieci objawy - spastyczność charakteryzuje się nadmiernym napięciem mięśni. Wzmożone napięcie mięśniowe jest spowodowane przez nieprawidłową reakcję na impulsy nerwowe z ośrodkowego układu nerwowego.
 • Spastyczność jest objawem, które towarzyszy wielu chorobom, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Przyczyną spastyczności jest uszkodzenie części mózgu i rdzenia kręgowego, które odpowiadają za odruchy warunkowe, jednakże przebieg choroby jest uzależniony przede wszystkim od lokalizacji oraz rozległości danego uszkodzenia. Porażenie mięśni jest leczone m.in. przy pomocy intensywnej rehabilitacji.
 • Napięcie mięśniowe u noworodka i związane z tym problemy powinny od razu zaniepokoić rodziców. Napięcie mięśniowe u niemowlaka (wzmożone napięcie mięśniowe) może być pierwszym objawem poważnych uszkodzeń neurologicznych.
 • Mózgowe porażenie dziecięce (choroba mpd) jest zespołem przewlekłych i niepostępujących zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Do uszkodzeń neurologicznych może dojść podczas ciąży, w trakcie porodu lub po porodzie.
 • Dziecięce porażenie mózgowe objawy - objawy mózgowego porażenia dziecięcego ujawniają się już w okresie noworodkowym, jednakże ostateczna diagnoza stawiana jest zazwyczaj później.
 • Obraz kliniczny umożliwia neurologowi dziecięcemu rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego w pierwszych 6 miesiącach życia, a w przypadkach bardzo ciężkich uszkodzeń układu nerwowego – nawet w pierwszych 3 miesiącach życia. Diagnoza mózgowego porażenia dziecięcego u noworodków urodzonych przedwcześnie zwykle jest stawiana później niż u dzieci urodzonych o czasie.

Mózgowe porażenie dziecięce jest diagnozowane na podstawie badań neuroobrazowych, zwłaszcza rezonans magnetyczny i ultrasonografia przezciemiączkowa.

 • Każdy rodzic dziecka z porażeniem mózgowym wie, jak ważna w walce z tą chorobą jest systematyczna i właściwie dobrana rehabilitacja. Kompleksowe usprawnianie dziecka powinno być wdrożone jak najszybciej, ponieważ to jedyna możliwość osiągnięcia poprawy jego stanu psychoruchowego. Niestety, koszty rehabilitacji są bardzo wysokie i nie każdego jest stać na taki wydatek.
 • Stopień samodzielności dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jest uzależniony w dużej mierze od ich zaangażowania. Dlatego tak bardzo ważne jest zapewnienie choremu dziecku najlepszych warunków leczenia oraz rehabilitacji, aby wzmocnić jego motywację na drodze do samodzielności.
 • Mózgowe porażenie dziecięce (mpd choroba) może być również spowodowane tzw. czynnikami ryzyka w czasie ciąży. Czynnikami ryzyka, które mogą spowodować mpd są: infekcje u matki, poronienia, choroby przewlekłe, hospitalizacja w trakcie ciąży.
 •  Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego przy porodzie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji w Rejestrze Błędów Medycznych. Warto poprosić o pomoc, szczególnie gdy chodzi o Twoje dziecko.
 • Zabezpiecz przyszłość swojego dziecka i nie pozwól, aby roszczenie się przedawniło. Niestety, wielu rodziców bezpowrotnie utraciło możliwość ubiegania się o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.
 • Zgłoś się do Fundacji Rejestr Błędów Medycznych już dzisiaj, aby zabezpieczyć prawo swojego dziecka do rekompensaty za doznaną krzywdę.

Mózgowe porażenie dziecięce