fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w 4 prostych krokach

zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, a błąd medyczny.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych:

Za naruszenie dóbr osobistych przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie:

  • dobra osobiste należą do podmiotowych praw człowieka
  • naruszenie dób osobistych uprawnia pokrzywdzonego do wytoczenia powództwa cywilnego
  • kodeks cywilny w art. 23 wymienia dobra osobiste, które podlegają ochronie. Są to między innymi: zdrowie, wolność, dobre imię
  • jeżeli podejrzewasz, że doszło do naruszenia Twoich dóbr osobistych, skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych – podpowiemy Ci, co należy zrobić w takiej sytuacji
  • Sąd Najwyższy potwierdza, że sytuacja dotycząca poważnego, trwałego inwalidztwa nowonarodzonego dziecka uniemożliwia mu nawiązanie więzi rodzinnej i odpowiednich relacji z rodzicami, narusza tym samym dobra osobiste rodziców.

Rodzice dziecka, które ucierpiało na skutek błędu medycznego przy porodzie mają prawo zażądać zadośćuczynienia nie tylko dla dziecka, ale również dla siebie.

  • Jeżeli Wasze dziecko jest niepełnosprawne wskutek błędu medycznego przy porodzie to masz pełne prawo do rekompensaty za doznaną krzywdę. Wiemy, że Wasze życie diametralnie się zmieniło i nie byliście przygotowani na opiekę nad chorym dzieckiem. Spoglądacie na innych rodziców, którzy obserwują rozwój dzieci, cieszą się z pierwszych wypowiedzianych przez swoje pociechy słów. Tobie lekarze nie pozostawiają złudzeń – Twoje dziecko nigdy nie zacznie chodzić, nie powie „mama”, czy „tata”.  Przecież wiesz, że można było temu zapobiec, Twoje dziecko mogło być w pełni sprawne i zdrowe… O całym życiu Twojego dziecka przesądziła chwila, jedna niewłaściwa decyzja.

Sąd Najwyższy (wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2016 roku, sygn. akt II CSK 719/15) popiera roszczenia rodziców, których dziecko jest niepełnosprawne w takim stopniu, że uniemożliwia to normalne funkcjonowanie rodziny.

  • Naruszenie dóbr osobistych członków rodziny ma miejsce, gdy dochodzi do „poważnego i trwałego inwalidztwa dziecka, wskutek którego jest ono niezdolne do samodzielnej egzystencji, wykonywania podstawowych czynności życiowych i w konsekwencji nawiązania typowej dla więzi rodzinnej relacji z rodzicami, z uwagi na ograniczenia w zdolności do komunikowania się” i nie dotyczy to zwykłych niedogodności związanych z chorobą bliskiej Ci osoby.
  • Kodeks cywilny przewiduje kilka roszczeń, których możesz domagać się w związku z naruszeniem dóbr osobistych. Naruszeniem dóbr osobistych są: „zaniechanie działania zagrażającego dobrom osobistym, dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia w szczególności, aby osoba naruszająca złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.” Możesz wnosić także o zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty pewnej kwoty na wskazany przez Ciebie cel społeczny.
  • Rodzina poszkodowanego dziecka ma pełne prawo do zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych na swoją rzecz, jednakże nie może zbyt długo zwlekać ze złożeniem pozwu. Dzieci mogą starać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę do dwudziestego roku życia. Rodzice pokrzywdzonego dziecka mają tylko 3 lata na dochodzenie roszczeń.
  • Kodeks karny również uregulował kwestię ochrony dóbr osobistych. Kodeks karny w artykułach 212-217 szczegółowo określa przestępstwa przeciwko czci oraz nietykalności cielesnej