Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

odszkodowania za błędy medyczne

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd medyczny

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

NFZ

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Narodowy Fundusz Zdrowia – skarga na lekarza…

Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia, upewnij się, czy taka skarga jest zasadna. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy naszego prawnika – doradzimy Ci, gdzie należy zgłosić naruszenie praw pacjenta, a gdzie błąd medyczny.

Czy wiesz, że NFZ…

 • jest państwową jednostką organizacyjną, która działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie nadanego statutu
 • ze zgormadzonych środków pochodzących z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego finansuje świadczenia zdrowotne oraz refunduje leki
 • jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w odpowiedni sposób, masz pełne prawo do złożenia skargi. Skorzystaj z naszej bezpłatnej porady prawnej. Prawnik odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże Ci w przygotowaniu skargi na lekarza. Nie masz pewności, gdzie należy złożyć skargę? Zadzwoń lub wyślij zapytanie drogą mailową do Rejestru Błędów Medycznych. Od wielu lat wspieramy poszkodowanych pacjentów.

Skarga do NFZ powinna zawierać podstawowe dane skarżącego (imię, nazwisko, nr telefonu) oraz dane świadczeniodawcy.

 • W skardze musisz szczegółowo opisać zdarzenie. Jeżeli składasz skargę w imieniu osoby trzeciej, koniecznie załącz upoważnienie.
 • Co może być przedmiotem skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia? Postępowanie świadczeniodawcy dotyczące zakresu realizacji umowy zawartej z NFZ lub niewłaściwe załatwianie spraw przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Jeżeli masz zastrzeżenia odnośnie wdrożonego leczenia możesz zgłosić się do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Izby Lekarskiej lub Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Skarga musi zostać złożona w odpowiednim oddziale wojewódzkim NFZ: (01R) Dolnośląski oddział, (02R) Kujawsko-Pomorski oddział, (03R) Lubelski oddział, (04R) Lubuski oddział, (05R) Łódzki oddział, (06R) Małopolski oddział, (07R) Mazowiecki oddział, (08R) Opolski oddział, (09R) Podkarpacki oddział (10R) Podlaski oddział, (11R) Pomorski oddział, (12R) Śląski oddział, (13R) Świętokrzyski oddział, (14R) Warmińsko-Mazurski oddział, (15R) Wielkopolski oddział, (16R) Zachodniopomorski oddział.
 • Skargę możesz złożyć bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze, jak również przesłać pocztą, faksem albo mailem. Obecnie, skargi można składać też za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl.
 • Po złożeniu pisma cierpliwie oczekuj na informację zwrotną odnośnie sposobu rozpatrzenia skargi. Twoja skarga zostanie przeanalizowana w odniesieniu do aktualnych przepisów oraz postanowień umowy pomiędzy świadczeniodawcą a oddziałem wojewódzkim NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia może prowadzić postępowanie wyjaśniające, a niekiedy również kontrolę u świadczeniodawcy. W takiej sytuacji, NFZ występuje do świadczeniodawcy z prośbą o złożenie wyczerpujących wyjaśnień lub zajęcie stanowiska w danej sprawie.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia opracowuje, wdraża, realizuje i finansuje programy zdrowotne, wykonuje zadania zlecone, w tym finansowane przez Ministra Zdrowia, realizuje programy zdrowotne, monitoruje ordynacje lekarskie, zajmuje się promocją zdrowia, prowadzi również działalność informacyjną w zakresie ochrony zdrowia, prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych.