fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

ciężkie niedotlenienie noworodka

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

kwasica u noworodka

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

zła gazometria

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

Niedotlenienie okołoporodowe

1500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

kwasica u noworodka

Niedotlenienie noworodka, uzyskaj odszkodowanie w 4 prostych krokach

kwasica u noworodka
Niedotlenienie noworodka
niedotlenienie okołoporodowe
zła gazometria u noworodka

Niedotlenienie noworodka może być tragiczne w skutkach…

Podejrzewasz, że podczas Twojego porodu mogło dojść do niedotlenienia dziecka z winy personelu medycznego?

Niedotlenienie u noworodka

 • Niedotlenienie noworodka oznacza niewydolność oddechową u noworodka, spowodowaną niewystarczającą ilością tlenu przed, w trakcie lub po porodzie. Rokowania dla dzieci z niedotlenieniem okołoporodowym zależą od czasu, podczas którego dziecko nie było w stanie prawidłowo oddychać. W przypadku niedotlenienia noworodka ważna jest każda minuta!
 • Niedotlenienie mózgu u noworodka może być przyczyną poważnych uszkodzeń neurologicznych, np. encefalopatii okołoporodowej lub mózgowego porażenia dziecięcego

Rozwój dziecka po niedotlenieniu

 • Wczesnymi następstwami niedotlenienia okołoporodowego może być niedotlenienie wielonarządowe lub nawet zgon dziecka.
 • Późnymi następstwami niedotlenienia okołoporodowego noworodka mogą być: mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, małogłowie, padaczka, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu, częściowe lub całkowite opóźnienie rozwoju mowy, poważne kłopoty w uczeniu się, upośledzenie ruchowe, niektóre zaburzenia psychiatryczne, w tym zaburzenia emocjonalne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 • Przedłużone niedotlenienie okołoporodowe jest bardzo groźnym stanem i wiąże się z uszkodzeniami mózgu, serca, nerek oraz płuc lub nawet śmiercią dziecka. Jeżeli przez personel medyczny szpitala nie zostaną podjęte właściwe działania, Twoje dziecko może być narażone na poważne powikłania okołoporodowe.

Niedotlenienie noworodka – przyczyny

 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród.
 • Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.
 • Niedotlenienie może również wystąpić podczas ciężkiego porodu kleszczowego lub przez próżnociąg, albo przez nieprawidłowe ułożenie płodu.
 • Przedłużanie się fazy wydalania płodu powoduje uciskanie mózgu dziecka. Jeżeli dojdzie wówczas do uszkodzenia ośrodka oddechowego, to zaburzenia oddychania u dziecka występują zaraz po porodzie.
 • Symptomy niedotlenienia noworodka to: siny lub błękitny odcień skóry, niska częstotliwość akcji serca, bezwładne kończyny oraz słaba reakcja na stymulację. Noworodek u którego doszło do niedotlenienia ma trudności z podjęciem i utrzymaniem własnego oddechu. U dziecka  w pierwszej dobie życia występują również zaburzenia świadomości, obniżenie napięcia mięśniowego i (często, ale nie zawsze) drgawki.

Niedotlenienie noworodka diagnozuje się na podstawie oceny skalą Apgar.

 • Jeżeli w 5 oraz 10 minucie życia ta ocena wynosi maksymalnie 3 punkty, można stwierdzić ciężkie niedotlenienie u noworodka.
 • Niedotlenienie objawia się również obniżoną wartością pH (poniżej 7) we krwi pępowinowej. Występuje również podwyższenie poziomu kreatyniny i aminotransferaz wątrobowych oraz obniżenie poziomu płytek krwi oraz wzrost liczby erytrocytów.
 • Kwasica u noworodka oznacza stan zwiększonej kwasowości krwi, gdy pH spada poniżej wartości 7,35. Wartość pH poniżej 7,00 oznacza ciężką kwasicę. Kwasica dotyczy między innymi niedotlenionych noworodków, które na skutek trudnego porodu lub błędu lekarza rodzą się w bardzo złym stanie.
 • Badanie gazometrii pozwala na zdiagnozowanie kwasicy. Gazometria krwi jest testem, dzięki któremu możliwy jest pomiar ilości tlenu i dwutlenku węgla we krwi oraz kwasowość krwi (pH). Najbardziej obiektywnym i dokładnym badaniem oceniającym wydolność oddechową pacjenta jest gazometria krwi tętniczej.

Kwasica u noworodka leczenie – wdrożona terapia jest uzależniona od wielu czynników:

 • Jeżeli noworodek rodzi się w złym stanie i konieczna jest resuscytacja to ryzyko niedotlenienia mózgu noworodka zwiększa się.
 • Najbardziej wrażliwym na niedotlenienie narządem jest mózg. Gdy niedotlenienie u noworodka trwa długo, może dojść do nieodwracalnych zmian takich jak: trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju umysłowego, upośledzenie narządu słuchu lub wzroku, padaczka.
 • Do głównych przyczyn niedotlenienia dziecka podczas porodu zalicza się: poród przed 37 tygodniem, ciążę przenoszoną, przedwczesny lub przedłużający się poród, nieprawidłowe ułożenie dziecka w brzuchu oraz ciążę mnogą, pęknięcie macicy, odpływanie zielonego płynu owodniowego, schorzenia łożyska, problemy z pępowiną, np. wypadnięcie pępowiny lub owinięcie pępowiny na szyi dziecka.
 • Niektórym niedotlenieniom okołoporodowym można zapobiec np. właściwie monitorując stan dziecka za pomocą KTG lub USG.
 • Leczenie niedotlenienia u noworodka sprowadza się do: resuscytacji dziecka, podania tlenu w razie potrzeby sztucznej wentylacji, wykonania masażu serca, w razie konieczności podania adrenaliny.
 • Fundacji Rejestr Błędów Medycznych. Odszkodowanie za niedotlenienie mózgu dziecka przy porodzie z winy personelu medycznego. Zadzwoń teraz po bezpłatną poradę prawną tel.: 722 007 220