fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

Niewspółmierność porodowa

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

Niewspółmierność porodowa

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

Niewspółmierność porodowa

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

dysproporcja matczyno płodowa

1500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Niewspółmierność porodowa

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

Niewspółmierność porodowa
Niewspółmierność porodowa
Niewspółmierność porodowa
Niewspółmierność porodowa

Niewspółmierność porodowa – przyczyny i skutki…

Niewspółmierność porodowa jest wskazaniem do cesarskiego cięcia!

 • Cesarskie cięcie wskazania – wyróżniamy wskazania nagłe, położnicze planowe i wskazania pozapołożnicze.
 • Przed porodem powinno zostać przeprowadzone szczegółowe badanie ultrasonograficzne, aby ocenić wielkość płodu. Ponadto, podczas badania położniczego należy dokonać pomiaru miednicy ciężarnej. W czasie tych badań ginekolog-położnik ocenia, czy są wskazania do cesarki.
 • Bardzo dokładna diagnostyka przed porodem pozwala na zdiagnozowanie niewspółmierności porodowej i zakwalifikowanie rodzącej do porodu przez cięcie cesarskie. Wskazania do cesarskiego cięcia ocenia ginekolog-położnik lub lekarz innej specjalizacji w przypadku wskazań pozapołożniczych.
 • Wskazania do cesarskiego cięcia –  wskazania do cięcia cesarskiego to m.in.: zagrażająca zamartwica płodu, brak postępu porodu, nieprawidłowe wstawianie się główki płodu, podejrzenie przedwczesnego oddzielenia się łożyska lub pęknięcia macicy, ciężki stan przedrzucawkowy, podejrzenie infekcji wewnątrzmacicznej.
 • Poród naturalny w przypadku niewspółmierności matczyno-płodowej może stanowić zagrożenie zarówno dla matki, jak i dziecka.

 • Powikłania po cesarskim cięciu – cięcie cesarskie wiąże się z powikłaniami, ale jednak cesarskie cięcie to ogromny postęp w medycynie, któremu zawdzięczamy spadek powikłań i zgonów okołoporodowych matek oraz dzieci.
 • Cesarskie cięcie powikłania np. uszkodzenie innych narządów wewnętrznych (pęcherz moczowy, jelita), zakażenia, zrosty w jamie brzusznej.
 • Przyczyną niewspółmierności porodowej może być mała miednica, duże rozmiary płodu lub współwystępowanie obu tych czynników.

 • Dysproporcja matczyno-płodowa ma miejsce, gdy miednica rodzącej jest zbyt wąska w stosunku do główki noworodka, co uniemożliwia jej przejście przez kanał rodny kobiety. Najczęściej dochodzi do tego, gdy występują problemy z miednicą u matki, a szacunkowa waga i rozmiar noworodka jest duża lub w sytuacji niewłaściwego ułożenia dziecka w łonie matki.

Niewspółmierność porodowa jest nazywana niewspółmiernością miednicowo-główkową, jak również niewspółmiernością matczyno-płodową.

 • Powodem niewspółmierności porodowej mogą być zniekształcenia miednicy, wyjątkowo duże rozmiary niemowlaka, czyli  makrosomia płodu, ułożenie dziecka, a czasami wszystkie czynniki jednocześnie.

 • Zniekształcenia miednicy występują zwykle na skutek pewnych dolegliwości, np. krzywicy, złamania miednicy, nieprawidłowego kształtu będącego efektem wypadku, nowotworu kości, dyslokacji biodra, czy deformacji kości krzyżowej lub guzicznej.

 • Duże rozmiary płodu mogą być determinowane genetyką, późnym terminem porodu, cukrzycą matki, bądź jej kolejną ciążą. Często bywa tak, że każde kolejno urodzone dziecko jest większe od poprzedniego.

 • Ryzyko niewspółmierności wzrasta w momencie pojawienia się pewnych nieprawidłowości. Należą do nich bliźnięta syjamskie, obrzęk płodu, wodobrzusze, przepuklina oponowo rdzeniowa, wrodzona sztywność szyjki macicy, mięśniaki macicy blokujące drogi rodne.

 • Niewspółmierność miednicowo-główkowa  może doprowadzić do przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego i wypadnięcia pępowiny.

 • Możliwymi skutkami porodu siłami natury w przypadku niewspółmierności porodowej są m.in.: śmierć, krwotok, poważne uszkodzenia neurologiczne u noworodka, niedotlenienie płodu, zamartwica urodzeniowa, liczne złamania.

 • Płód może być duży ze względu na ciążę po terminie, cukrzycę lub predyspozycje dziedziczne.

 • Problemami po stronie matki mogą okazać się: wąska miednica, nieprawidłowy kształt miednicy, wrodzone deformacje. Zdarza się również, że problem dotyczy dróg rodnych kobiety. U kobiet, które mają małą miednicę poród może się przedłużać. Może dojść do osłabienia akcji skurczowej i zahamowania postępu porodu.