Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

odszkodowanie za błąd przy porodzie

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

odszkodowanie za błąd przy porodzie

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

odszkodowanie za błąd przy porodzie

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

odszkodowanie za błąd przy porodzie

1500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

odszkodowanie za błąd przy porodzie

Odszkodowanie za błąd przy porodzie w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd przy porodzie
odszkodowanie za błąd przy porodzie
odszkodowanie za błąd przy porodziei
odszkodowanie za błąd przy porodzie

Czy przyczyną problemów zdrowotnych Twoich lub Twojego dziecka jest błąd lekarza przy porodzie?

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd przy porodzie?

Urazy okołoporodowe – niedotlenienie okołoporodowe – błąd przy porodzie

 • Niedotlenienie okołoporodowe noworodka jest bardzo groźnym stanem. Podczas niedotlenienia może dojść  do uszkodzeń mózgu, serca, nerek oraz płuc lub nawet śmierci dziecka.
 • Niedotlenienie płodu objawy – na niedotlenienie płodu może wskazywać nieprawidłowy zapis KTG. Niedotlenienie płodu wymaga natychmiastowej reakcji lekarza.
 • Przyczynami niedotlenienia płodu mogą być: błąd lekarza podczas porodu, nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powodujące niedotlenienie macicy, łożyska i płodu, brak prawidłowego monitorowania tętna płodu (zapis KTG) lub zbyt późna decyzja o cięciu cesarskim podejmowana przez lekarza prowadzącego poród.
 • Rozpoznanie niedotlenienia płodu opiera się na: kardiotokografii, badaniu krwi włośniczkowej i wykonaniu gazometrii.
 • Hipoksja objawy, diagnostyka i leczenie – niedotlenienie (hipoksja) może być zdiagnozowane od razu po porodzie, m.in. na podstawie niskiej punktacji w skali Apgar. Jeżeli w późniejszym czasie pojawią się niepokojące objawy neurologiczne i opóźnienie psychoruchowe to zalecane jest badanie EEG dziecka. EEG głowy dziecka to badanie elektroencefalograficzne, którego celem jest przede wszystkim ocena bioelektrycznej czynności mózgu.
 • Badanie EEG u dzieci, wskazaniami są m.in.: opóźnienie rozwoju psychoruchowego, padaczka, urazy czaszkowo-mózgowe, schorzenia mózgu, utraty przytomności, drgawki.

Urazy okołoporodowe – zamartwica urodzeniowa – błąd przy porodzie

 • Zamartwica płodu, czyli niedotlenienie płodu jest bardzo poważnym stanem podczas ciąży i porodu.
 • Niedotlenienie mózgu może doprowadzić do śmierci dziecka lub do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, kory mózgowej i pnia mózgu.
 • U noworodków które przeżyły niedotlenienie może wystąpić szereg powikłań, takich jak mózgowe porażenie dziecięce (MPD), opóźnienie umysłowe czy padaczka. W takiej sytuacji niezbędna jest rehabilitacja noworodka i szczegółowa diagnostyka m.in. EEG głowy u dziecka.
 • Najczęściej do zamartwicy płodu dochodzi na skutek: zastosowania nieodpowiednich chwytów (np. chwyt Kristellera), urazu porodowego,  źle prowadzonej akcji porodowej, błędnego monitorowania zapisów KTG lub zbyt późnego wykonania cięcia cesarskiego przez lekarza prowadzącego poród.

Urazy okołoporodowe – Niewspółmierność porodowa – błąd diagnostyczny

 • Niewspółmierność porodowa jest wskazaniem do cesarskiego cięcia!
 • Poród naturalny w przypadku niewspółmierności porodowej może stanowić zagrożenie zarówno dla matki, jak i dziecka.
 • Niewspółmierność porodowa może doprowadzić do: przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego i wypadnięcia pępowiny, jak również skutkować śmiercią, krwotokiem, poważnymi uszkodzeniami neurologicznymi u noworodka, niedotlenieniem płodu, zamartwicą urodzeniową, licznymi złamaniami.

Urazy okołoporodowe – makrosomia – błąd diagnostyczny

 • Makrosomia płodu powinna zostać zdiagnozowana przez lekarza prowadzącego ciążę lub najpóźniej w trakcie przyjęcia na oddział położniczy do porodu.
 • Niewykrycie makrosomii przez lekarza może prowadzić do wystąpienia nieodwracalnych powikłań w czasie porodu drogami natury.
 • Skutkiem trudnego porodu mogą być urazy okołoporodowe powodujące poważny uszczerbek na zdrowiu matki i dziecka.
 • Najpoważniejszym skutkiem trudnego porodu dużego dziecka jest encefalopatia, czyli niedotlenienie okołoporodowe u noworodka skutkujące uszkodzeniem mózgu.
 • Konsekwencje u dziecka w przyszłości są bardzo poważne i wiążą się przede wszystkim z problemami neurologicznymi, porażeniem mózgowym, padaczką, opóźnieniem rozwojowym i motorycznym. Problemy neurologiczne są diagnozowane badaniem EEG dziecka i USG przezciemiączkowym. EEG u dzieci polega na założeniu specjalnego czepka na głowę i umieszczeniu elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – tzw. elektroencefalogram.
 • Innymi skutkami błędu medycznego przy porodzie mogą być: zamartwica, porażenie splotu ramiennego, przedgłowie, wylew u noworodka, a nawet śmierć noworodka. Śmierć noworodka w szpitalu budzi wątpliwości i rodzi wiele pytań: czy do śmierci noworodka doszło na skutek błędu lekarza? Czy tej śmierci można było uniknąć?
 • U matki zaś poród dużego dziecka zwiększa prawdopodobieństwo: uszkodzenia kanału rodnego, rozejścia spojenia łonowego, obfitego krwawienia porodowego i poporodowego, czy wtórnego niedowładu macicy. Poza obfitym krwawieniem zdecydowanie częściej zdarzają się zakażenia połogowe.

Urazy okołoporodowe – poród kleszczowy – błąd przy porodzie

 • Do porodu kleszczowego dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy konieczne jest ratowanie życia matki i dziecka, a na cesarskie cięcie jest już za późno.
 • Po porodzie kleszczowym u dziecka mogą wystąpić urazy okołoporodowe: pęknięcie czaszki, uszkodzenie nerwu twarzowego albo porażenie splotu ramiennego, krwiaki i krwawienia wewnątrzczaszkowe, jak również niedotlenienie skutkujące w przyszłości problemami neurologicznymi, porażeniem mózgowym, padaczką, opóźnieniem rozwojowym i motorycznym.
 • U rodzącej kobiety w trakcie porodu kleszczowego może dojść do powikłań takich jak: urazy mięśni miednicy, szyjki macicy, pęknięcia pochwy, uszkodzenia zwieracza odbytu, trudności z nietrzymaniem moczu, kału.

Urazy okołoporodowe – vaccum poród (poród próżniowy) – błąd przy porodzie

 • Poród vaccum jest porodem zabiegowym stosowanym, gdy na poród przez cesarskie cięcie jest już za późno.
 • Lekarz może zdecydować o zastosowaniu porodu próżnociągiem, gdy: poród przedłuża się i stanowi zagrożenie dla matki, istnieje zagrożenie zamartwicy – niedotlenienia dziecka, występuje nieprawidłowa czynność serca, gdy doszło do wypadnięcia pępowiny lub kiedy odeszły zielone wody płodowe.
 • Po porodzie z zastosowaniem próżnociągu dziecko może doznać obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak otarcia naskórka, zadrapania, siniaki, lekkie obrzmienia i zaczerwieniania na główce, czasem pojawiają się krwawienia wewnątrzczaszkowe. Jeśli do nich doszło konieczne jest wykonanie USG przezciemiączkowego główki dziecka. Matka zaś dość długo dochodzi do siebie. Przede wszystkim ze względu na rozległe urazy krocza i pochwy.

Urazy okołoporodowe – zielone wody płodowe – błąd diagnostyczny

 • Zielone wody płodowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. W smółce znajduje się bowiem wiele biochemicznych substancji, które mogą zostać absorbowane do dróg oddechowych dziecka.
 • Przedostanie się smółki do płuc płodu może spowodować poważne komplikacje w procesie oddychania oraz zakażenie układu oddechowego noworodka. Zakażenie i sepsa u noworodka mogą być śmiertelne!
 • Najczęstszymi objawami zespołu aspiracji smółki u noworodka są: gęsty, zielony płyn owodniowy w drogach oddechowych noworodka, zielone podbarwienie skóry, paznokci, pępowiny, zły stan ogólny noworodka po porodzie: konieczność RKO noworodka, bradykardia, obniżone napięcie mięśniowe, bladość powłok, brak czynności oddechowej, niska punktacja w skali Apgar, zaburzenia oddychania.

Urazy okołoporodowe – łożysko przodujące – błąd diagnostyczny

 • W przypadku, niewykrycia przez lekarza łożyska przodującego zarówno matce, jak i dziecku grozi bardzo poważne niebezpieczeństwo utraty zdrowia.
 • Śmiertelność dzieci i matek, w przypadku zbyt późnej interwencji medycznej, jest bardzo wysoka. U kobiet najczęściej dochodzi do masywnego krwotoku i konieczność wykonania histerektomii.

Urazy okołoporodowe – histerektomia – usunięcie macicy – błąd diagnostyczny

 • Najczęściej do usunięcia macicy dochodzi na skutek wystąpienia rozległego krwotoku z macicy po porodzie. W takim przypadku niezwykle ważna jest szybka reakcja oraz interwencja lekarzy.
 • Każda minuta jest na wagę złota. Opóźnienie w diagnozie może doprowadzić do zagrażającego życiu pacjentki wstrząsu spowodowanego utratą krwi, który prawie w każdym przypadku kończy się usunięciem macicy, a niekiedy nawet śmiercią pacjentki.