fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd przy porodzie .

Kwoty odszkodowań za błędy przy porodzie:

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

błąd przy porodzie

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

1 500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Odszkodowanie za błąd przy porodzie w 4 prostych krokach

błąd przy porodzie
błąd przy porodzie
Odszkodowanie za błąd przy porodzie
Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Odszkodowanie za błąd przy porodzie, kiedy się należy?

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

 • odszkodowanie za błąd przy porodzie rekompensuje rzeczywiste koszty poniesione przez poszkodowanego lub jego rodzinę wskutek błędu lekarskiego przy porodzie np.: koszty wizyt lekarskich, zakupu leków, rehabilitacji oraz wykonanych badań, koszty dojazdów na konsultacje lekarskie i rehabilitacje, koszty przystosowania samochodu i mieszkania do potrzeb poszkodowanego itp.
 • zadośćuczynienia za błąd przy porodzie to pieniężna rekompensata za doznaną krzywdę – jest to świadczenie jednorazowe i służy ono zrekompensowaniu krzywdy, bólu i cierpienia w tym psychicznego, zaistniałych na skutek błędu przy porodzie
 • podejrzewasz, że w Waszym przypadku doszło do błędu przy porodzie? Skontaktuj się z naszą fundacją, aby otrzymać pomoc w dochodzeniu zadośćuczynienia, renty i odszkodowania za błąd przy porodzie → zadzwoń teraz722 007 220

Błąd medyczny przy porodzie, a niedotlenienie okołoporodowe?

 • Niedotlenienie okołoporodowe noworodka jest bardzo groźnym stanem. Podczas niedotlenienia może dojść  do uszkodzeń mózgu, serca, nerek oraz płuc lub nawet śmierci dziecka.
 • Niedotlenienie płodu objawy – na niedotlenienie płodu może wskazywać nieprawidłowy zapis KTG. Niedotlenienie płodu wymaga natychmiastowej reakcji lekarza.
 • Przyczynami niedotlenienia płodu mogą być: błąd medyczny przy porodzie, nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powodujące niedotlenienie macicy, łożyska i płodu, brak prawidłowego monitorowania tętna płodu (zapis KTG) lub zbyt późna decyzja o cięciu cesarskim podejmowana przez lekarza prowadzącego poród.
 • Rozpoznanie niedotlenienia okołoporodowego opiera się na: kardiotokografii, badaniu krwi włośniczkowej i wykonaniu gazometrii.
 • Hipoksja objawy, diagnostyka i leczenie – niedotlenienie (hipoksja) może być zdiagnozowane od razu po porodzie, m.in. na podstawie niskiej punktacji w skali Apgar. Jeżeli w późniejszym czasie pojawią się niepokojące objawy neurologiczne i opóźnienie psychoruchowe to zalecane jest badanie EEG dziecka. EEG głowy dziecka to badanie elektroencefalograficzne, którego celem jest przede wszystkim ocena bioelektrycznej czynności mózgu.
 • Badanie EEG u dzieci, wskazaniami są m.in.: opóźnienie rozwoju psychoruchowego, padaczka, urazy czaszkowo-mózgowe, schorzenia mózgu, utraty przytomności, drgawki.

Zamartwica urodzeniowa, a błąd przy porodzie?

 • Zamartwica płodu, czyli niedotlenienie płodu jest bardzo poważnym stanem podczas ciąży i porodu.
 • Niedotlenienie mózgu może doprowadzić do śmierci dziecka lub do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, kory mózgowej i pnia mózgu.
 • U noworodków które przeżyły niedotlenienie okołoporodowe może wystąpić szereg powikłań, takich jak mózgowe porażenie dziecięce (MPD), opóźnienie umysłowe czy padaczka. W takiej sytuacji niezbędna jest rehabilitacja noworodka i szczegółowa diagnostyka m.in. EEG głowy u dziecka.
 • Najczęściej do zamartwicy płodu dochodzi na skutek: zastosowania nieodpowiednich chwytów (np. chwyt Kristellera), urazu porodowego,  źle prowadzonej akcji porodowej, błędnego monitorowania zapisów KTG lub zbyt późnego wykonania cięcia cesarskiego przez lekarza prowadzącego poród.

Niewspółmierność porodowa, zaniedbania przy porodzie, a odszkodowanie

 • Niewspółmierność porodowa jest wskazaniem do cesarskiego cięcia!
 • Poród naturalny w przypadku niewspółmierności porodowej może stanowić zagrożenie zarówno dla matki, jak i dziecka.
 • Niewspółmierność porodowa może doprowadzić do: przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego i wypadnięcia pępowiny, jak również skutkować śmiercią, krwotokiem, poważnymi uszkodzeniami neurologicznymi u noworodka, niedotlenieniem płodu, zamartwicą urodzeniową, licznymi złamaniami.

Duże dziecko, czyli makrosomia płodu, czy tu może zdarzyć się błąd medyczny przy porodzie?

 • Makrosomia płodu powinna zostać zdiagnozowana przez lekarza prowadzącego ciążę lub najpóźniej w trakcie przyjęcia na oddział położniczy do porodu.
 • Niewykrycie makrosomii przez lekarza może prowadzić do wystąpienia nieodwracalnych powikłań w czasie porodu drogami natury.
 • Skutkiem trudnego porodu mogą być urazy okołoporodowe powodujące poważny uszczerbek na zdrowiu matki i dziecka.
 • Najpoważniejszym skutkiem trudnego porodu dużego dziecka jest encefalopatia, czyli niedotlenienie okołoporodowe u noworodka skutkujące uszkodzeniem mózgu lub śmierć noworodka. Odszkodowanie za śmierć dziecka przy porodzie.
 • Konsekwencje u dziecka w przyszłości są bardzo poważne i wiążą się przede wszystkim z problemami neurologicznymi, porażeniem mózgowym, padaczką, opóźnieniem rozwojowym i motorycznym. Problemy neurologiczne są diagnozowane badaniem EEG dziecka i USG przezciemiączkowym. EEG u dzieci polega na założeniu specjalnego czepka na głowę i umieszczeniu elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – tzw. elektroencefalogram.
 • Innymi skutkami błędu medycznego przy porodzie mogą być: zamartwica, porażenie splotu ramiennego, przedgłowie, wylew u noworodka, a nawet śmierć noworodka. Śmierć noworodka w szpitalu budzi wątpliwości i rodzi wiele pytań: czy do śmierci noworodka doszło na skutek błędu lekarza? Czy tej śmierci można było uniknąć?
 • U matki zaś poród dużego dziecka zwiększa prawdopodobieństwo: uszkodzenia kanału rodnego, rozejścia spojenia łonowego, obfitego krwawienia porodowego i poporodowego, czy wtórnego niedowładu macicy. Poza obfitym krwawieniem zdecydowanie częściej zdarzają się zakażenia połogowe.

Błąd okołoporodowy może doprowadzić do porodu zabiegowego.

Kiedy użycie kleszczy podczas porodu jest błędem?

 • Do porodu kleszczowego dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy konieczne jest ratowanie życia matki i dziecka, a na cesarskie cięcie jest już za późno.
 • Po porodzie kleszczowym u dziecka mogą wystąpić urazy okołoporodowe: pęknięcie czaszki, uszkodzenie nerwu twarzowego albo porażenie splotu ramiennego, krwiaki i krwawienia wewnątrzczaszkowe, jak również niedotlenienie skutkujące w przyszłości problemami neurologicznymi, porażeniem mózgowym, padaczką, opóźnieniem rozwojowym i motorycznym.
 • U rodzącej kobiety w trakcie porodu kleszczowego może dojść do powikłań takich jak: urazy mięśni miednicy, szyjki macicy, pęknięcia pochwy, uszkodzenia zwieracza odbytu, trudności z nietrzymaniem moczu, kału.

Poród vaccum, kiedy jest to błąd przy porodzie?

 • Poród vaccum jest porodem zabiegowym stosowanym, gdy na poród przez cesarskie cięcie jest już za późno.
 • Lekarz może zdecydować o zastosowaniu porodu próżnociągiem, gdy: poród przedłuża się i stanowi zagrożenie dla matki, istnieje zagrożenie zamartwicy – niedotlenienia dziecka, występuje nieprawidłowa czynność serca, gdy doszło do wypadnięcia pępowiny lub kiedy odeszły zielone wody płodowe.
 • Po porodzie z zastosowaniem próżnociągu dziecko może doznać obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak otarcia naskórka, zadrapania, siniaki, lekkie obrzmienia i zaczerwieniania na główce, czasem pojawiają się krwawienia wewnątrzczaszkowe. Jeśli do nich doszło konieczne jest wykonanie USG przezciemiączkowego główki dziecka. Matka zaś dość długo dochodzi do siebie. Przede wszystkim ze względu na rozległe urazy krocza i pochwy.

Zielone wody płodowe, a odszkodowanie za błąd przy porodzie

 • Zielone wody płodowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. W smółce znajduje się bowiem wiele biochemicznych substancji, które mogą zostać absorbowane do dróg oddechowych dziecka.
 • Przedostanie się smółki do płuc płodu może spowodować poważne komplikacje w procesie oddychania oraz zakażenie układu oddechowego noworodka. Zakażenie i sepsa u noworodka mogą być śmiertelne!
 • Najczęstszymi objawami zespołu aspiracji smółki u noworodka są: gęsty, zielony płyn owodniowy w drogach oddechowych noworodka, zielone podbarwienie skóry, paznokci, pępowiny, zły stan ogólny noworodka po porodzie: konieczność RKO noworodka, bradykardia, obniżone napięcie mięśniowe, bladość powłok, brak czynności oddechowej, niska punktacja w skali Apgar, zaburzenia oddychania.

Problemy z łożyskiem, a odszkodowanie za błąd przy porodzie

Kiedy problemy z łożyskiem mogą doprowadzić do błędu przy porodzie?

 • W przypadku, niewykrycia przez lekarza łożyska przodującego zarówno matce, jak i dziecku grozi bardzo poważne niebezpieczeństwo utraty zdrowia.
 • Śmiertelność dzieci i matek, w przypadku zbyt późnej interwencji medycznej, jest bardzo wysoka. U kobiet najczęściej dochodzi do masywnego krwotoku i konieczność wykonania histerektomii.

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Kiedy usunięcie macicy to skutek błędu przy porodzie?

 • Najczęściej do usunięcia macicy dochodzi na skutek wystąpienia rozległego krwotoku z macicy po porodzie. W takim przypadku niezwykle ważna jest szybka reakcja oraz interwencja lekarzy.
 • Każda minuta jest na wagę złota. Opóźnienie w diagnozie może doprowadzić do zagrażającego życiu pacjentki wstrząsu spowodowanego utratą krwi, który prawie w każdym przypadku kończy się usunięciem macicy, a niekiedy nawet śmiercią pacjentki.

Odszkodowanie za błąd przy porodzie