fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Odszkodowania od szpitala za śmierć

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Odszkodowania od szpitala za śmierć

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

Odszkodowania od szpitala za śmierć

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

Odszkodowania od szpitala za zaniedbanie

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

odszkodowanie za zabieg chirurgiczny

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

zabieg a operacja różnica
zabieg a operacja różnica
zabieg a operacja różnica
odszkodowanie za zabieg chirurgiczny

Operacje są wszelkiego rodzaju zabiegami na narządach oraz tkankach ciała i służą poprawie zdrowia oraz samopoczucia pacjenta…

Operacja chirurgiczna, a błąd medyczny

 • Operacja i zabieg mogą być wykonywane planowo lub też w trybie nagłym, celem ratowania życia pacjenta.
 •  Operacja, a zabieg – różnica polega na poziomie interwencji w ludzki organizm oraz na zastosowanym znieczuleniu. Definicje „operacji” i „zabiegu” nie prowadzą do jednoznacznych wniosków. Informacje odnośnie tych różnic mogą być zupełnie inne, w zależności od wykorzystywanego źródła. Wzajemna relacja pomiędzy operacją a zabiegiem jest trudna do wykazania.
 • Operacja może dotyczyć wielu schorzeń (m.in. wyrostek/wyrostek robaczkowy) – oczywiście nie zawsze konieczna jest interwencja chirurga. Dlatego też, bardzo ważne jest, aby zakwalifikowanie pacjenta do operacji było zgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, jak również operacja powinna zostać przeprowadzona z należytą starannością.
 • Od personelu medycznego wymagamy znacznie więcej, przede wszystkim dlatego, że powierzamy lekarzom to co najcenniejsze – nasze zdrowie i życie.

Czy wiesz, że powikłanie po operacji nie zawsze jest błędem medycznym?

 • Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej. Sprawy o błędy medyczne są bardzo trudne, dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, którego pasją są prawo i medycyna.
 • Fundacja Rejestr Błędów Medycznych odpowie Ci na pytanie: czy doszło do błędu medycznego podczas operacji?
 • Zapewnienie prawidłowej opieki nad pacjentem z problemem chirurgicznym obejmuje kilka etapów, jakimi są: trafna kwalifikacja do leczenia operacyjnego lub zabiegowego, przeprowadzenie we właściwym czasie oraz bezbłędnie pod względem technicznym operacji lub zabiegu,  optymalna opieka pooperacyjna.
 • Niestety, zdarza się tak, że w tzw. sprawach chirurgicznych lekarze zwracają szczególną uwagę tylko na dwa pierwsze etapy postępowania, a przebieg pooperacyjny jest przez lekarzy i pozostałych członków personelu medycznego traktowany lekceważąco. Możliwe, że jest to przejaw pokutującego wśród niektórych lekarzy przekonania, że kluczowe jest przeprowadzenie zabiegu, natomiast gdy zostanie on odpowiednio wykonany to chorego nie może spotkać już nic złego. Zaniedbania na etapie opieki pooperacyjnej mogą skończyć się fatalnie i niweczą efekty nawet najlepiej wykonanej operacji.
 • Operacje są wszelkiego rodzaju zabiegami na narządach oraz tkankach ciała. Operacja służy poprawie zdrowia oraz samopoczucia pacjenta.
 • Operację przeprowadza tak zwany „operator”, który odpowiada za wszystkie podejmowane na sali operacyjnej decyzje. Operator jest z reguły lekarzem chirurgiem lub też lekarzem innej specjalności zabiegowej. Rzadko bywa tak, że w czasie operacji operatorowi asystuje tylko pielęgniarka. Zazwyczaj w operacji uczestniczy jeden lub dwóch lekarzy nazywanych asystentami i anestezjolog ze względu na konieczność znieczulenia operowanego pacjenta.
 • W przypadku zabiegów i operacji niezwykle ważne jest podpisanie zgody przez pacjenta. Zanim pacjent podda się operacji, powinien zostać prawidłowo i wyczerpująco poinformowany o możliwych powikłaniach wdrożonego leczenia. Operacja jest bardzo poważną ingerencją w ludzki organizm, dlatego też niesie ze sobą ryzyko powikłań.
 • Operacje dzielą się ze względu na różne specjalności lekarskie. Mogą to być między innymi operacje ginekologiczne, operacje chirurgiczne, czy też operacje okulistyczne.

Wyróżnia się następujące rodzaje operacji chirurgicznych:

 • Operacja chirurgiczna metodą endoskopową. Jest to zabieg chirurgiczny polegający na takim otwarciu jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub narządów wewnętrznych, które uniemożliwia czynności, określone w terminologii medycznej jako rękoczyny, wewnątrz wyżej wymienionych struktur.
 • Operacja chirurgiczna metodą otwartą. Jest to zabieg chirurgiczny, polegający na otwarciu jam ciała, zamkniętych, przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych połączony, z czynnościami, określonymi w terminologii medycznej, jako rękoczyny, wewnątrz wyżej wymienionych struktur.
 • Operacja chirurgiczna metodą zamkniętą. Jest to zabieg chirurgiczny bez otwierania jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych (zabiegi przezskórne, przeznaczyniowe, z użyciem endoskopu).

Wyróżniamy również tak zwane operacje zwiadowcze, które mają przede wszystkim na celu diagnozę i zlokalizowanie problemu.

 • Przepisy Rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania określają między innymi, że w Księdze zabiegów (§ 32) powinno zostać zawarte „oznaczenie lekarza wykonującego zabieg”, a w Księdze bloku operacyjnego (§ 33) „oznaczenie osób wchodzących odpowiednio w skład zespołu operacyjnego, zespołu zabiegowego, zespołu anestezjologicznego, (…) z wyszczególnieniem osoby kierującej wykonaniem operacji albo zabiegu”. Ordynator oddziału ustala grafik operacji, operatorów i asystentów. Ordynator oddziału ma możliwość wskazania siebie jako operatora, może też podjąć decyzję o przyznaniu takiej roli jednemu z lekarzy będących asystentem, a sobie – funkcji asystującego podczas przeprowadzanej operacji. Ordynator musi wówczas pogodzić się z tym, że w trakcie operacji będzie wykonywał polecenia swojego podwładnego.
 • Ważne, aby dokonanie takich ustaleń nastąpiło jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu operacyjnego. Dzięki takiej praktyce można bez problemu określić zakres odpowiedzialności każdego z członków zespołu operacyjnego, w razie wystąpienia błędu medycznego.
 • Trudno jest laikowi odróżnić niezawinione powikłanie od błędu medycznego. Nieoceniona w takich sytuacjach jest pomoc specjalisty tj. adwokata do spraw błędów medycznych. Aby odróżnić powikłanie od błędu medycznego, niezbędne są wiedza z zakresu prawa i medycyny oraz wieloletnie doświadczenie.
 • Zabieg chirurgiczny lub operacja, które zostaną przeprowadzone nieprawidłowo oraz niezgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną zobowiązują szpital do wypłacenia godnej rekompensaty za krzywdę poszkodowanego pacjenta.
 • Wiemy, że poszkodowani pacjenci nie zawsze są świadomi przysługujących im praw. Pozwól sobie pomóc i zgłoś błąd medyczny już dziś. Zgłaszając błąd medyczny wspierasz rozwój współczesnej medycyny oraz przyczyniasz się do poprawy jakości opieki medycznej w Polsce.
 • Uzyskaj odszkodowanie za operację (np. operacja reki, zapalenie wyrostka robaczkowego, amputacje kończyn, operacje na złamanie kręgosłupa oraz inne operacje chirurgiczne i zabiegi chirurgiczne).