Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.

Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

prawa pacjenta

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

prawa pacjenta ustawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

prawa pacjenta w szpitalu

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

prawa pacjenta w polsce

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

prawa pacjenta

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz zabezpieczyć swoje prawa pacjenta do zadośćuczynienia, renty i odszkodowania za błąd lekarski

Rejestr Błędów Medycznych – prawa pacjenta muszą być przestrzegane!

Czy Prawa Pacjenta są zawsze przestrzegane?

Prawa Pacjenta regulują:

 • ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.,
 • ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
 • Prawa Pacjenta

  Jako pacjent masz prawo do: optymalnej opieki medycznej, która jest zgodna z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, wglądu w dokumentację medyczną i pełnej informacji o Twoim stanie zdrowia, wyrażenia świadomej zgody na wdrożone leczenie i przeprowadzane zabiegi.

 • Prawa pacjenta do optymalnej opieki medycznej, a błąd medyczny

  Jeżeli prosisz o pomoc specjalistów, masz pełne prawo do najlepszej opieki medycznej, która jest zgodna z aktualną wiedzą i sztuką medyczną. Nie bój się wymagać świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą uwagą i starannością.

 • Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej

  Pacjencie, masz prawo do wglądu w dokumentację medyczną. Dokumentacja medyczna musi być kompletna. Zawsze wymagaj od placówki medycznej oświadczenia o kompletności udostępnionej dokumentacji medycznej. Udostępniona dokumentacja medyczna musi spełnić ściśle określone wymagania: dokumenty muszą być ułożone w kolejności chronologicznej, kolejne strony ponumerowane,  ksera/scany czytelne.

 • Prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia

  Pacjencie, jeżeli masz wątpliwości co do informacji jaką otrzymałeś od lekarza – pytaj i żądaj wyjaśnień. Obowiązkiem lekarza jest udzielenie Ci szczegółowych oraz wyczerpujących informacji odnośnie Twojego stanu zdrowia oraz proponowanej metody leczenia. Z tego względu, iż zagadnienia medyczne są zbyt skomplikowane dla laika, Twój lekarz prowadzący powinien Ci przekazać wszystkie informacje w jasny i zrozumiały sposób.

 • Prawa pacjenta do wyrażenie świadomej zgody

  Masz pełne prawo do informacji o wdrożonym leczeniu, planowanych zabiegach oraz ryzyku mogących wystąpić komplikacji. W każdym przypadku istnieje możliwość wystąpienia powikłań. Wyrażaj zgodę na proponowane leczenie i zabiegi świadomie – żądaj rzetelnej oraz wyczerpującej informacji. Przed hospitalizacją i zabiegiem/operacją otrzymasz pisemną zgodę na operację. Zanim ją podpiszesz, uważnie przeczytaj! Jeżeli pojawią się wątpliwości, poproś lekarza o wyjaśnienie.

 • Jakie masz jeszcze prawa?

 • Zapoznaj się z dokumentem, który gwarantuje prawa pacjenta, czyli Karta Praw Pacjenta.
 • Każdy pacjent ma pełne prawo do zachowania tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych.
 • Masz możliwość zgłaszania niepożądanych produktów leczniczych.
 • Twoja intymność i godność musi zostać uszanowana.
 • Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec opinii lub orzeczenia lekarza.
 • Należy Ci się opieka duszpasterska i możliwość przechowania rzeczy w depozycie. Jeżeli Twoje prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone, możesz zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta.