fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Błąd lekarski gdzie zgłosić

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Błąd lekarski gdzie zgłosić

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

Błąd lekarski gdzie zgłosić

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

Błąd lekarski gdzie zgłosić

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

prawo cywilne

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Prawo cywilne, a błąd medyczny – czyli o tym, jak skutecznie poszkodowani pacjenci mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym…

Prawo cywilne

Jeżeli jesteś ofiarą błędu medycznego, niezwłocznie zgłoś się do Rejestru Błędów Medycznych. Otoczymy Cię wsparciem i przeprowadzimy bezpłatną analizę Twojej dokumentacji medycznej pod kątem prawnym oraz medycznym.

 • Na podstawie wyników analizy, wskażemy Ci mocne i słabe strony Twojej sprawy. Na ich podstawie będziesz mógł podjąć decyzję, czy chcesz wytoczyć powództwo cywilne przeciwko lekarzowi lub placówce medycznej, która dopuściła się zaniedbań i doprowadziła do trwałego uszczerbku na Twoim zdrowiu.
 • Dzięki postępowaniu cywilnemu przeciwko sprawcy błędu medycznego, możesz otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie i dożywotnią rentę.
 • Abyś mógł skutecznie walczyć o swoje prawa w sądzie cywilnym potrzebujesz doświadczonego prawnika, który specjalizuje się w błędach medycznych. Na prawniku od spraw medycznych bowiem spoczywa obowiązek bardzo dokładnego opisania zdarzenia medycznego, czyli okoliczności leczenia i powstania uszczerbku na zdrowiu.
 • W pozwie kierowanym do sądu cywilnego adwokat do spraw błędów medycznych musi też uzasadnić żądanie, które stanowi podstawę do ubiegania się o roszczenie oraz przedstawić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy błędem medycznym, a trwałym uszczerbkiem na Twoim zdrowiu.

Więcej o prawie cywilnym…

 • Prawo cywilne reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego.
 • Normy prawa cywilnego regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami. Oznacza to, że nie występuje stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu podmiotowi. Oba te podmioty są autonomiczne i samodzielnie kształtują relacje pomiędzy sobą.
 • Prawo pracy, prawo własności intelektualnej i prawo handlowe – wyodrębniły się z prawa cywilnego, ale zachowują wiele z jego cech.
 • Klasyczne prawo cywilne wyodrębnia następujące działy: część ogólną, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rodzinne.
 • Prawo cywilne kieruje się zasadą równości stron. Prawo cywilne reguluje stosunki osobowe i majątkowe pomiędzy podmiotami prawnymi i chroni dobra osobiste obywateli.
 • Źródłem prawa cywilnego jest Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku zawarta w Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 wraz ze zmianami.
 • Powództwo cywilne wiąże się z kosztami sądowymi.
 • Czy wiesz jak uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych? Musisz złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym. W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym musisz zawrzeć informacje odnośnie: liczby osób pozostających z Tobą w gospodarstwie domowym, wykazywanych dochodów oraz bieżących zobowiązań (raty kredytów, rachunki).
 • W przypadku braku zwolnienia z kosztów sądowych możesz złożyć zażalenie. Jeżeli nie uzyskasz zwolnienia z kosztów sądowych w całości, zawsze możesz postarać się o zwolnienie z kosztów w części.
 • Koszty sądowe wynoszą 5% kwoty o jaką się ubiegasz, czyli tzw. wartości przedmiotu sporu. W trakcie procesu mogą pojawić się również zaliczki na biegłych.
 • Przy dobrze sporządzonym wniosku istnieje duża szansa na zwolnienie z kosztów sądowych. Rejestr Błędów Medycznych chętnie Ci doradzi w tym zakresie. Nawet, jeżeli nie stać się na profesjonalnego pełnomocnika i pokrycie kosztów sądowych to masz prawo do dochodzenia roszczeń.