fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Błąd lekarski gdzie zgłosić

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Błąd lekarski gdzie zgłosić

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

Błąd lekarski gdzie zgłosić

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

Błąd lekarski gdzie zgłosić

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Radca prawny do spraw błędów medycznych

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

radca prawny błędy medyczne
radca prawny błędy medyczne
radca prawny błędy medyczne
radca prawny błędy medyczne

W 87% przypadków, gdy dochodzi do błędu medycznego, poszkodowani pacjenci nie wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy… 

 • Jeżeli jesteś ofiarą błędu medycznego, niezwłocznie zgłoś się do Rejestru Błędów Medycznych. Otoczymy Cię wsparciem i bezpłatną opieką prawną radcy prawnego specjalizującego się w odszkodowaniach za błędy medyczne.
 • Jeżeli już korzystasz z usług innego pełnomocnika i masz zastrzeżenia do jego pracy, możesz  skorzystać z naszej bezpłatnej porady, aby upewnić się czy podejmowane przez niego działania są na najwyższym poziomie. Jesteśmy po Twojej stronie – po stronie poszkodowanego pacjenta. Nasi radcowie prawni mogą poszczycić się dwudziestoletnim doświadczeniem i licznymi sukcesami w sprawach o błędy medyczne.

Kim jest radca prawny?

 • Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego. Radca prawny może udzielać porad i konsultacji prawnych.

 • Radca prawny sporządza opinie prawne, jak również opracowuje projekty aktów prawnych, występuje przed sądami oraz urzędami jako pełnomocnik lub obrońca.
 • Aktem prawnym, który reguluje zawód radcy prawnego jest ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 • Każdy radca prawny oraz aplikant radcowski musi przestrzegać Kodeksu Etyki Zawodowej Radcy Prawnego.
 • Radca prawny może wykonywać swój zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółkach cywilnych i spółkach prawa handlowego.
 • Przyszły radca prawny musi ukończyć magisterskie studia prawnicze w Polsce lub uznane w Polsce równoważne studia zagraniczne. Każdy kandydat na radcę prawnego musi ukończyć 3-letnią aplikację radcowską oraz zdać egzamin radcowski.

Nabór na aplikację ma formę pisemnego egzaminu państwowego (test jednokrotnego wyboru).

 • Egzamin radcowski po zakończeniu aplikacji jest pisemnym egzaminem państwowym. Egzamin radcowski składa się z 5 części. Polega na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
 • Osoba, która zdała egzamin radcowski może wykonywać zawód radcy prawnego po wpisie na listę radców prawnych i złożeniu ślubowania.
 • Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie prawa nie muszą odbywać aplikacji i zdawać egzaminu radcowskiego.
 • Radca prawny może Cię reprezentować przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
 • Nie ma ograniczeń co do podmiotów, na rzecz których radca prawny może świadczyć pomoc prawną.
 • Prawo do wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę radców prawnych przez okręgową izbę radców prawnych.
 • Od 1 lipca 2015 roku radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, z tym że obrońcą może być radca prawny niepozostający w stosunku pracy.
 • W czasie rozpraw sądowych radcowie prawni używają jako stroju urzędowego togi. Wygląd togi został określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych. Radca prawny Warszawa.