Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

błąd w badaniu histopatologicznym

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

błąd w badaniu histopatologicznym

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

błąd w badaniu histopatologicznym

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

błąd w badaniu histopatologicznym

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

rak, nowotwor

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

błąd w badaniu histopatologicznym
błąd w badaniu histopatologicznym
błąd w badaniu histopatologicznym
błąd w badaniu histopatologicznym

W diagnozie nowotworu najważniejsze jest jego wczesne wykrycie, ponieważ nowotwór wykryty odpowiednio wcześnie może zostać wyleczony…

Rak

 • Wstępne rozpoznanie nowotworu niesie ze sobą niepewność i strach.
 • Ważne jest, aby choroba został rozpoznany jak najwcześniej – wówczas istnieje szansa na wdrożenie najbardziej efektywnego oraz skutecznego leczenia.
 • Niestety, w trakcie diagnostyki w kierunku raka zdarzają się pomyłki. Pomyłka lekarza w diagnozie zazwyczaj skutkuje opóźnieniem wdrożenia właściwej metody terapii lub śmiercią pacjenta.
 • Dlatego też bardzo ważny jest wybór dobrego lekarza oraz odpowiednio szybka reakcja na wszystkie niepokojące Cię objawy.

Rak, nowotwór jak go rozpoznać?

 • Bardzo ważne jest badanie histopatologiczne. Niestety, na etapie diagnostyki nowotworu za pomocą badania histopatologicznego dochodzi do wielu pomyłek, jakimi jest między innymi zła ocena pobranego materiału przez lekarza skutkująca postawieniem błędnej diagnozy nowotworu złośliwego, gdy w rzeczywistości poszkodowany pacjent nie choruje na nowotwór lub nierozpoznanie raka pomimo jego występowania.
 • Nieprawidłowa ocena często wynika z tego, że lekarz bada oraz analizuje materiał, który po prostu się do tego nie nadaje, ponieważ został niewłaściwie pobrany lub w nieodpowiedni sposób przechowywany. Równie często zdarza się pomylenie materiałów pochodzących od różnych pacjentów.
 • W przypadku, gdy istniała realna szansa na prawidłowe rozpoznanie choroby, jednakże doszło do błędu w diagnozie lekarza to masz prawo uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Rak – przyczynami błędnej diagnozy lekarskiej są na przykład:

 • Niestarannie przeprowadzony wywiad z pacjentem, brak wykonania badań diagnostycznych, nierzetelne zbadanie pacjenta.
 • Błędna diagnoza lekarska niesie za sobą tragiczne skutki, jakimi są znaczące opóźnienie wdrożenia właściwego leczenia, a nawet poważny i trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.
 • W Polsce obowiązuje szybka ścieżka onkologiczna. Warto również wspomnieć o przepisach dotyczących tzw. wskaźników rozpoznawalności raka. Przepisy te wprowadziły nowe obowiązki dla lekarzy, jak również nowe możliwości kontrolne dla Narodowego Funduszu Zdrowia (w skrócie NFZ).
 • Szybka ścieżka onkologiczna rozpoczyna się już u lekarza pierwszego kontaktu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjent, u którego lekarz będący lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej podejrzewa nowotwór złośliwy, ma pełne prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania, które co do zasady jest wymagane na badania diagnostyczne.
 • Podstawowym materiałem dowodowym w przypadku błędu medycznego jest dokumentacja medyczna. Dokumentacja medyczna, która zawiera niewiele danych lub pewne braki pozwala poszkodowanym pacjentom na zinterpretowanie istniejących niewiadomych na niekorzyść lekarza.