fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Odszkodowanie za błędne wyniki badań

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

błąd w badaniu histopatologicznym

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

błąd w badaniu histopatologicznym

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

błąd w badaniu histopatologicznym

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

rak, nowotwor

Odszkodowania z tytułu błędnej lub późnej diagnozy raka w 4 prostych krokach

Błędy w badaniach histopatologicznych
błąd w badaniu histopatologicznym
błąd w badaniu histopatologicznym
Błędy w badaniach histopatologicznych

W diagnozie nowotworu najważniejsze jest jego wczesne wykrycie, ponieważ nowotwór wykryty odpowiednio wcześnie może zostać wyleczony…

Pomyłki lub opóźnienie w diagnozie raka. Odszkodowanie za błędne wyniki badań.

 • Wstępne rozpoznanie nowotworu niesie ze sobą niepewność i strach.
 • Ważne jest, aby choroba został rozpoznany jak najwcześniej – wówczas istnieje szansa na wdrożenie najbardziej efektywnego oraz skutecznego leczenia.
 • Niestety, w trakcie diagnostyki w kierunku raka zdarzają się pomyłki. Pomyłka lekarza w diagnozie zazwyczaj skutkuje opóźnieniem wdrożenia właściwej metody terapii lub śmiercią pacjenta.
 • Dlatego też bardzo ważny jest wybór dobrego lekarza oraz odpowiednio szybka reakcja na wszystkie niepokojące Cię objawy.

Czy zdarzają się pomyłki w badaniach histopatologicznych?

 • Zdarzają się pomyłki w badaniach histopatologicznych co skutkuje tym, że onkolodzy na ich podstawie stawiają błędne diagnozy, a pacjentom niepotrzebnie nawet wycina się zdrowe organy.
 • Na etapie diagnostyki nowotworu za pomocą badania histopatologicznego dochodzi do wielu pomyłek (błąd w badaniu histopatologicznym), jakimi jest między innymi zła ocena pobranego materiału przez lekarza skutkująca postawieniem błędnej diagnozy nowotworu złośliwego, gdy w rzeczywistości poszkodowany pacjent nie choruje na nowotwór lub nierozpoznanie raka pomimo jego występowania.
 • Nieprawidłowa ocena często wynika z tego, że lekarz bada oraz analizuje materiał, który po prostu się do tego nie nadaje, ponieważ został niewłaściwie pobrany lub w nieodpowiedni sposób przechowywany. Równie często zdarza się pomylenie materiałów pochodzących od różnych pacjentów.
 • W przypadku, gdy istniała realna szansa na prawidłowe rozpoznanie choroby, jednakże doszło do błędu w diagnozie przez personel medyczny to masz prawo uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny.

Najczęstsze przyczyny błędnej diagnozy nowotworu:

 • Niestarannie przeprowadzony wywiad z pacjentem, brak wykonania badań diagnostycznych, nierzetelne zbadanie pacjenta.
 • Błędna diagnoza lekarska niesie za sobą tragiczne skutki, jakimi są znaczące opóźnienie wdrożenia właściwego leczenia, a nawet poważny i trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.
 • W Polsce obowiązuje szybka ścieżka onkologiczna. Warto również wspomnieć o przepisach dotyczących tzw. wskaźników rozpoznawalności raka. Przepisy te wprowadziły nowe obowiązki dla lekarzy, jak również nowe możliwości kontrolne dla Narodowego Funduszu Zdrowia (w skrócie NFZ).
 • Szybka ścieżka onkologiczna rozpoczyna się już u lekarza pierwszego kontaktu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjent, u którego lekarz będący lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej podejrzewa nowotwór złośliwy, ma pełne prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania, które co do zasady jest wymagane na badania diagnostyczne.
 • Podstawowym materiałem dowodowym w przypadku błędu medycznego jest dokumentacja medyczna. Dokumentacja medyczna, która zawiera niewiele danych lub pewne braki pozwala poszkodowanym pacjentom na zinterpretowanie istniejących niewiadomych na niekorzyść lekarza.
 • Podejrzewasz błąd w diagnozie nowotworu? Lekarz zbyt późno rozpoznał raka? Błędna diagnoza nowotworu lub zbyt późna diagnoza raka jest częstym błędem lekarskim.
 • Fałszywy wynik badania histopatologicznego?
 • Czy zdarzają się pomyłki w badaniach histopatologicznych?
 • Czy badanie histopatologiczne jest wiarygodne?
 • Zły wynik histopatologiczny czy dzwonią? Potrzebujesz pilnej porady prawnej? Zadzwoń 722 007 220