fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

odszkodowania za błędy medyczne

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd medyczny

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Rekompensata za błąd medyczny

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Działamy na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniając stały wzrost stopnia przestrzegania
praw pacjentów w Polsce i jak najwyższych standardów jakości leczenia…

Rekompensata, odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta

Jeżeli doszło do błędu medycznego, skutkującego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu to poszkodowany pacjent ma pełne prawo do rekompensaty:

 • składnikami rekompensaty za błąd medyczny są: odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta
 • rekompensata ma na celu zapewnienie poszkodowanym pacjentom środków finansowych na leczenie oraz rehabilitację
 • rekompensatą za śmierć bliskiej Ci osoby na skutek błędu medycznego jest tzw. zadośćuczynienie
 • W momencie, gdy przygotowujemy pozew przeciwko placówce medycznej, w której doszło do błędu medycznego, musimy podać konkretną kwotę o jaką się ubiegamy. Jak należy wyliczyć sumę odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty?
 • Odszkodowanie to zwrot poniesionych przez poszkodowanego pacjenta wydatków. Dowodami potwierdzającymi wydatki mogą być rachunki, potwierdzenia przelewów, faktury oraz paragony. Dowodami pośrednimi na poniesione wydatki mogą być kserokopie recept lub pisemne zalecenia odnośnie sprzętu medycznego, czy rehabilitacyjnego.
 • W skład odszkodowania wchodzi również koszt opieki, nawet wtedy, gdy opieka nad poszkodowanym pacjentem jest sprawowana przez niepracującego członka rodziny.
 • Odszkodowanie to również tzw. utracone korzyści, które oznaczają utracone zarobki osoby poszkodowanej. Utracone zarobki możemy obliczyć poprzez podsumowanie ostatnich zarobków oraz analizę perspektywy rozwoju zawodowego poszkodowanego pacjenta.
 • Nie można mylić roszczeń odszkodowawczych z pojęciem ogólnej krzywdy, która jest podstawową przesłanką do ubiegania się o tzw. zadośćuczynienie.
 • Zadośćuczynienie jest niewymiernym składnikiem rekompensaty za szkodę. Wnioskując o zadośćuczynienie, najlepiej jest się zapoznać z obowiązującym orzecznictwem. Zgodnie z orzecznictwem, kwota zadośćuczynienia musi być „odpowiednia”. Co w takim razie oznacza słowo „odpowiednia”?
 • W przypadku zadośćuczynienia brane są pod uwagę między innymi: rozmiar szkody, wiek i sytuacja życiowa poszkodowanego pacjenta, stopień zaniedbania podmiotu medycznego, który popełnił błąd.
 • Sędziowie, którzy oceniają adekwatność rekompensaty z tytułu błędu medycznego muszą zadać sobie pytanie: jaka kwota mnie osobiście wynagrodziłaby szkodę na zdrowiu, jakiej doznał poszkodowany pacjent walczący o swoje prawa przed sądem? W takich sytuacjach, sędziowie muszą wykazywać się zrozumieniem i empatią.

Rekompensata – kiedy jest możliwa?

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza występuje wtedy, gdy dochodzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu i jesteśmy w stanie wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wdrożonym leczeniem, a obecnym stanem zdrowia poszkodowanego pacjenta. Podsumowując, jeżeli pomiędzy przyczyną (pomyłka lekarska, zaniedbanie lekarza, udzielanie świadczeń niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną), a skutkiem (jakim może być uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub śmierć) zachodzi odpowiednia relacja to istnieje możliwość ubiegania się o rekompensatę, czyli odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.
 • Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 361 §1: „Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.” Wykazanie związku przyczynowo-skutkowego jest bardzo trudne i wymaga ogromnej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia. Dlatego też, niezwykle ważna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który bez problemu ustali, czy dana szkoda jest bezpośrednio powiązana z przyczyną. Zagadnienia z zakresu prawa, prawa medycznego oraz medycyny są niezwykle skomplikowane oraz bywają trudne do zrozumienia.
 • Kwoty rekompensaty za błąd medyczny rosną systematycznie – obecnie w Polsce coraz częściej zasądzane są milionowe kwoty odszkodowań.

Czy wiesz o jaką kwotę możesz zawnioskować w przypadku śmierci bliskiej Ci osoby z winy lekarza?

 • Niestety, ludzkie życie w takiej sytuacji wycenia przede wszystkim sąd. Kwota zadośćuczynienia ma być „odpowiednia”, dlatego też najtrudniej jest wykazać jaka kwota jest tą odpowiednią w danej, zawsze bardzo indywidualnej sytuacji. Jak myślicie, jaka jest cena samotności? Za utratę bliskiej Ci osoby możesz uzyskać nawet 300 000 złotych.
 • Drogi poszkodowany pacjencie, jeżeli masz problem z wyceną należnej rekompensaty, skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych. Doskonale znamy orzecznictwo – wiemy jakie informacje są niezbędne, aby móc wycenić szkodę. Obliczenie wartości odszkodowania, zadośćuczynienia i renty jest trudne, dlatego też skorzystaj z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.