fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

mózgowe porażenienie dziecięce

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

mózgowe porażenienie dziecięce

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

mózgowe porażenienie dziecięce

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

mózgowe porażenienie dziecięce

1500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

resuscytacja noworodka

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach. Pomagamy Pacjentom.

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Resuscytacja wykonywany jest w celu ratowania życia dziecka 

Resuscytacja pochodzi od łacińskiego słowa resuscito — przywracam do świadomości, budzę.

 • Pierwsze chwile życia noworodka mają bezpośredni wpływ na jakość życia oraz mogą mieć konsewencje na całe życie człowieka.
 • Każdy noworodek ma prawo do resuscytacji przeprowadzonej na właściwym i wysokim poziomie.
 • Działania resuscytacyjne mają na celu nie dopuścić do uszkodzenia centralnego układu nerwowego.
 • Konieczność resuscytacji po porodzie można przewidzieć w około 70% przypadków. Lekarz prowadzący poród powinien wnikliwie zapoznać się z przedporodowymi i okołoporodowymi czynnikami ryzyka niedotlenienia noworodka.

Resuscytacja noworodka – przyczyny

 • wcześniactwo – niedojrzałość układu oddechowego, niedojrzałość układu krążenia oraz niedojrzałość układu nerwowego
 • wady rozwojowe – przepuklina przeponowa, ciężka wada serca, torbielowatość płuc, guzy
 • niedotlenienie wewnątrzmaciczne oraz niedotlenienie okołoporodowe

Resuscytacja noworodka – przedporodowe czynniki ryzyka

 • cukrzyca u matki
 • nadciśnienie indukowane ciążą lub nadciśnienie tętnicze
 • infekcja u matki
 • krwawienie w drugim lub trzecim trymestrze ciąży
 • porody przedwczesne w wywiadzie
 • wielo lub małowodzie
 • ciąża przeterminowana
 • ciąża mnoga
 • uzależnienia u matki (alkohol, leki, narkotyki)

Resuscytacja noworodka – okołoporodowe czynniki ryzyka

 • poród przedwczesny przed 35 tygodniem ciąży
 • śródporodowe objawy zagrożenia dobrostanu płodu
 • cięcie cesarskie ze wskazań nagłych
 • poród kleszczowy lub z użyciem próżnociągu
 • nieprawidłowe położenie płodu np. poród pośladkowy
 • przedłużający się poród (>24 godzin) i przedłużający się (>2 godzin) drugi okres porodu
 • wcześniejsze (> 24 godzin) odejście płynu owodniowego
 • podbarwiony smółką płyn owodniowy
 • przodujące łożyska i przedwcześnie odklejające się łożysko, zawał łożyska
 • wypadnięcie pępowiny, węzeł pępowinowy
 • zaburzenia tętna płodu
 • stosowanie opioidów u matki (<4 godzin) przed porodem

Resuscytacja noworodka – ocena stanu nowonarodzonego dziecka

 • Ocenę stanu noworodka przeprowadza się w 1 i 5 minucie życia. Jednak powszechnie używana punktowa skala Apgar nie jest stosowana do podjęcia decyzji odnośnie resuscytacji.
 • Ocena noworodka powinna się rozpocząć natychmiast po urodzeniu. Opiera się ona głównie na trzech następujących objawach: oddech, czynność akcji serca, zabarwienie powłok skórnych.
 • Właśnie te trzy objawy są podstawą do oceny i podejmowania decyzji oraz prowadzenia działań resuscytacyjnych. Od właściwej oceny, decyzji i niezwłocznie podjętych sprawnych i właściwych działań resuscytacyjnych zależy skuteczność resuscytacji.

Resuscytacja noworodka

 • Resuscytacja noworodka nie jest pojedynczą procedurą stosowaną u wszystkich noworodków, ani też nie jest zbiorem przypadkowych działań.
 • Procedura resuscytacji składa się z serii ujednoliconych i następujących po sobie działań. Każdy następujący po sobie krok jest logiczną konsekwencją poprzedniego i opiera się na ocenie stanu noworodka i odpowiedzi na stosowane postępowanie.
 • Skuteczność resuscytacji zależy również od właściwego sprzętu a przede wszystkim od sprawnego zespołu przeprowadzającego resuscytację.
 • Resuscytacja noworodka – sprzęt niezbędny do resuscytacji stanowisko resuscytacyjne, promiennik ciepła, źródło światła, stoper, stetoskop.
 • W przypadku strwierdznie złego stanu urodzeniowego lekarza weryfikuje: nieprawidłowo oddycha lub wystąpił brak oddechu, wiotkość, blady lub siny, tętno niewykrywalne.
 • Zespół medyczny przeprowadza resuscytacje krążeniowo – oddechową noworodka, intubację, uciskanie klatki piersiowej, farmakoterapię
 • Aby uniknąć problemów metabolicznych spowodowanych oziębieniem natychmiast po porodzie noworodek powinien być umieszczony pod promiennikiem ciepła, osuszony z płynu owodniowego przy pomocy serwet lub specjalnych ciepłych ręczników.
 • Szczególnie ważne jest to w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie z małą i ekstremalnie niską masą urodzeniową z powodu cienkości naskórka i bardzo słabo rozwiniętej tkanki podskórnej.
 • Zminimalizowanie strat ciepła zwiększa szansę na przeżycie. Pocieranie skóry noworodka ma też znaczenie jako czynnik stymulujący oddychanie.