fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

sepsa po porodzie

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

sepsa u noworodka

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

sepsa u noworodka

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

sepsa u noworodka

1500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Sepsa u noworodka

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

sepsa u noworodka
sepsa u noworodka
sepsa po porodzie
sepsa u niemowlaka

Sepsa (posocznica) u noworodka

Sepsa u noworodka – posocznica – co to jest?

 • Posocznica (tzw. sepsa) jest dla lekarzy wyzwaniem. Posocznica to uogólniona reakcja organizmu na zakażenie. Ma bardzo gwałtowny przebieg, jest trudna do zdiagnozowania i w kilka godzin może doprowadzić do stanu krytycznego oraz śmierci.

Sepsa u noworodka, a błąd medyczny przy porodzie

 • Zagrożenie posocznicą u noworodka, zaraz po porodzie może być spowodowane m. in. zbyt długim odpływaniem płynu owodniowego lub brakiem antybiotykoterapii (mimo ewidentnych wskazań).
 • Zdarza się tak, że pomimo podwyższonych wykładników infekcji, objawy świadczące o zakażeniu są bagatelizowane.
 • Należy pamiętać o tym, że każda infekcja jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia noworodka.
 • Jeżeli wyniki badań są nieprawidłowe to należy je powtórzyć oraz pogłębić diagnostykę.
 • Co najważniejsze, lekarze nie powinni dopuścić do zakażenia u noworodka, wdrażając odpowiednie procedury medyczne w czasie porodu.
 • W przypadku infekcji u matki, istnieje ryzyko przeniesienia bakterii do organizmu noworodka podczas porodu. W takiej sytuacji musisz liczyć na wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm lekarza, który się Tobą opiekuje. Niestety, nie zawsze reakcja jest natychmiastowa.

Sepsa u noworodka – najczęstsze przyczyny błędów medycznych

Do najczęstszych błędów medycznych popełnianych przez lekarz w przypadku diagnozowania sepsy u noworodków zalicza się:

 • brak wiedzy i doświadczenia w zakresie rozpoznawania, diagnostyki i leczenia
 • ignorowanie stanu zdrowia i lekceważenie objawów zgłaszanych przez rodziców
 • nieprawidłowo prowadzona diagnostyka różnicowa (brak gazometrii, parametrów układu krzepnięcia, a przede wszystkim posiewów krwi)
 • brak monitorowania dziecka
 • brak wzajemnej kontroli postępowania przez kolejnych członków zespołu sprawującego opiekę nad noworodkiem
 • błędna klasyfikacja dziecka

Główne czynniki ryzyka popełnienia błędu medycznego w przypadku wystąpienia sepsy

 • odkładanie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych w czasie
 • silny niepokój rodziny o stan zdrowia dziecka – wielokrotne szukanie pomocy
 • niespecyficzne objawy odwracające uwagę
 • pozorne działania nieprowadzące do poprawy sytuacji zdrowotnej pacjenta (np. wyłącznie leczenie objawowe)
 • zrzucanie odpowiedzialności na innych lekarzy
 • dodatkowe choroby
 • stereotypowe myślenie o niektórych chorobach jako błahych

Sepsa u noworodka – jak rozpoznać posocznicę u dziecka?

Wczesne objawy sepsy są zbliżone do symptomów infekcji dróg oddechowych lub nieżytu żołądkowo-jelitowego. Lekarze mogą mieć problem z rozpoznaniem posocznicy. W momencie, gdy stan zdrowia ulega gwałtownemu pogorszeniu zakażenie najprawdopodobniej przeszło już do krwi.

Świadczą o tym objawy, takie jak:

 • wysoka temperatura, powyżej 38,5°C
 • dreszcze
 • apatia
 • osłabiona reakcja na bodźce
 • senność
 • brak apetytu
 • wymioty
 • sztywny kark
 • Wysypka i wybroczyny
 • światłowstręt

Pamiętaj! Jeżeli u Twojego dziecka pojawią się powyższe objawy, jak najszybciej pojedźcie do szpitala. Posocznica rozpoznana wystarczająco wcześnie jest możliwa do wyleczenia.

Sepsa u noworodka – leczenie

 • Leczenie posocznicy ( sepsy ) polega na wdrożeniu antybiotykoterapii (w przeciągu kilku godzin od pojawienia się pierwszych objawów).
 • Należy podać również płyny, leki nasercowe i przeciwzakrzepowe.
 • Najważniejsze jest ustalenie drobnoustroju, który spowodował sepsę. Można to zrobić na podstawie wyniku badania posiewu krwi.
 • Prawidłowe rozpoznanie sepsy jest najtrudniejszym momentem, obarczonym dużym ryzykiem błędu. Z uwagi na powszechność tej choroby, standardy obowiązują lekarzy wszystkich specjalności.
 • Oprócz wywiadu i pełnego badania fizykalnego, obowiązkiem lekarza jest zlecenie podstawowej diagnostyki, która zwykle obejmuje badania laboratoryjne krwi.
 • Chory z objawami ciężkiego zakażenia i podejrzeniem sepsy/wstrząsu septycznego, wstępnie jest diagnozowany i leczony na szpitalnym oddziale ratunkowym.
 • Natychmiast po przyjęciu na SOR powinien zostać zlecony pełny panel badań laboratoryjnych krwi: morfologia, biochemia, krzepnięcie, gazometria, badania moczu oraz posiewy krwi.
 • Dalsza diagnostyka oparta jest na poszukiwaniu źródła zakażenia: punkcja lędźwiowa, posiew moczu, wymazy ze zmian skórnych, badania obrazowe.
 • Niezwłocznie po pobraniu posiewów należy zastosować antybiotykoterapię – odpowiednio w ciągu godziny od przyjęcia na oddział.
 • Podstawą terapii jest również zapewnienie odpowiedniej resuscytacji płynowej, pod kontrolą diurezy i parametrów życiowych.
 • Pacjent z sepsą (a bezwzględnie z objawami wstrząsu septycznego) musi zostać jak najszybciej skonsultowany przez anestezjologa, aby ocenić wskazania do hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.
 • Dziecko musi być monitorowane, mieć regularnie mierzone parametry życiowe i kontrolowaną diurezę.
 • W przypadku pogłębiania się zaburzeń świadomości, rozwoju zaburzeń oddychania lub krążenia należy niezwłocznie wezwać anestezjologa i ocenić wskazania do hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.