fbpx

Zgłoś się już dziś i skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji okołoporodowej. Każdego dnia zapewniamy porady prawne poszkodowanym rodzicom. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

śmierć przy porodzie

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

śmierć przy porodzie

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć przy porodzie
z winy lekarza

śmierć przy porodzie

293 000 zł

zadośćuczynienie za śmierć matki przy porodzie

śmierć przy porodzie

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

śmierć przy porodzie

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie 

śmierć przy porodzie
śmierć przy porodzie
śmierć matki przy porodzie
śmierć dziecka przy porodzie

Śmierć matki przy porodzie…

Śmierć matki przy porodzie

Tylko natychmiastowa reakcja lekarza w przypadku wystąpienia krwotoku podczas porodu pozwala na opanowanie krwawienia  i uratowanie życia rodzącej kobiety. Opóźnienie lub niewłaściwa diagnoza lekarska może doprowadzić do zagrażającego życiu kobiety wstrząsu spowodowanego utratą krwi i w konsekwencji do śmierci matki przy porodzie.

 • Krwotok położniczy jest najczęstszą przyczyną zgonów okołoporodowych matek na świecie.
 • Mimo postępu w nowoczesnej medycynie krwotok położniczy pozostaje jedną z głównych przyczyn śmiertelności matek w krajach rozwiniętych (13,4%) oraz rozwijających się (do 34%).
 • Jeżeli podejrzewasz, że miał miejsce błąd lekarski przy porodzie lub też personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości w trakcie porodu skutkujących śmiercią matki  niezwlocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

 • Nasi prawnicy mogą poszczycić się ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami okołoporodowymi, na terenie całego kraju.

 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.

 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi skutkującymi śmiercią matki przy porodzie.

 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego.

 • Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania skutecznie walcząc o Twoje interesy.

 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością, dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie.

 • Kobiety zagrożone krwotokiem okołoporodowym (np. z  łożyskiem przodującym lub wrośniętym, z  dużymi mięśniakami macicy) powinny w czasie ciąży otrzymywać żelazo i kwas foliowy w celu utrzymania prawidłowych wartości hemoglobiny.
 • Środkiem ostrożności w przypadku kobiet ciężarnych obarczonych ryzykiem krwotoku jest wczesny transport do ośrodka trzeciego stopnia referencyjności. Takie ośrodki powinny dysponować wielodyscyplinarnym zespołem, w skład którego powinni wchodzić: specjalista medycyny matczyno-płodowej, chirurg ogólny, urolog, chirurg naczyniowy, radiolog interwencyjny, anestezjolog i neonatolog. Przy ośrodku powinien funkcjonować bank krwi.
 • Typowym postępowaniem ratującym życie jest w pierwszej kolejności przetaczanie produktów krwiopochodnych.

Śmierć przy porodzie – przyczyny

Do głównych przyczyn umieralności okołoporodowej należy:

 • krwotok położniczy
 • powikłania ciężkiego nadciśnienia tętniczego, które pojawia się w ciąży, czyli tzw. rzucawki ciążowej
 • powikłanie, które nazywa się HELLP i jest związane z uszkodzeniem wątroby
 • zator naczyń
 • zakażenia

Większym ryzykiem wystąpienia krwotoku położniczego obarczone są bardzo młode ciężarne i te po 40 roku życia. Również kobiety, które wielokrotnie rodziły, wymagają innego nadzoru, niż rodzące po raz pierwszy. Dotyczy to także pań, które spodziewają się bliźniąt czy trojaczków.

Śmierć matki przy porodzie – krwotok położniczy – strategia postępowania

 • Najlepszą strategią postępowania w krwotoku położniczym jest bycie przygotowanym na jego wystąpienie. Pracownicy ochrony zdrowia sprawujący opiekę nad ciężarnymi powinni być świadomi czynników ryzyka nieprawidłowego rozwoju łożyska i poszukiwać ich w okresie prenatalnym – począwszy od badania ultrasonograficznego – a następnie skupić się na odpowiednio wczesnym planowaniu rozwiązania ciąży.
 • Najlepiej, jeśli poród może odbyć się w miejscu z odpowiednim zapleczem i zespołem doświadczonym w prowadzeniu przypadków o potencjalnie niepomyślnym przebiegu.

Śmierć matki przy porodzie – zapobieganie tragedii

 • O przebiegu leczenia chirurgicznego decyduje przyczyna występowania krwotoku oraz sposób porodu (siłami natury czy cięciem cesarskim) nasilenie krwotoku, stan pacjentki, stopień wykwalifikowania personelu i dostępność metod radiologii zabiegowej – zazwyczaj zależne od stopnia referencyjności ośrodka, w którym odbył się poród.
 • W sytuacji wystąpienia krwotoku poporodowego zasadniczą sprawą jest jego opanowanie przez personel medyczny. W tym celu stosuje się takie procedury jak: energiczny masaż zewnętrzny mięśnia macicy, uciśnięcie aorty brzusznej, zastosowanie chwytu Hamiltona (dwuręczny ucisk macicy) oraz leków obkurczających mięsień macicy, po czym należy rozpocząć postępowanie chirurgiczne.
 • W przypadku niepowodzenia pierwszego etapu postępowania operacyjnego pozostaje leczenie chirurgiczne II stopnia. W tym celu wykonuje się laparotomię i w przypadku macicy atonicznej zakłada szwy zewnętrzne B-Lyncha w celu pomniejszenia jamy macicy.
 • Po niepowodzeniu w leczeniu chirurgicznym II stopnia lekarze przystępują do stopniowego podwiązywania tętnic macicznych (sposobem O’Leary’ego) i zespolenia tętniczego jajowodowo-macicznego (szew Watersa).
 • Przy braku rezultatu kolejnym etapem jest podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych.
 • Po wykorzystaniu wszystkich sposobów pozostaje w ostateczności usunięcie macicy. Takie postępowanie jest zgodne z wytycznymi WHO i wykonywane jest w celu ratowania życia kobiety.