fbpx

Nie bój się rozpocząć walki o sprawiedliwość i odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu z winy lekarza.
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Zaufało nam wielu poszkodowanych pacjentów, którzy ucierpieli w wyniku błędu lekarskiego.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

125 300 zł

zadośćuczynienie za pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

300 000 zł

zadośćuczynienie dla żony zmarłego pacjenta z winy lekarza

821 000 zł

zadośćuczynienie za pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

1 233 500 zł

zadośćuczynienie za uszkodzenie mózgu dziecka przy porodzie

Wydanie dokumentacji medycznej

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie 

wydanie dokumentacji medycznej
wydanie dokumentacji medycznej
wydanie dokumentacji medycznej
wydanie dokumentacji medycznej

Wydanie dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna dowodem w sprawie o błąd medyczny…

Wydanie dokumentacji medycznej

Szpital ma obowiązek wydać Ci dokumentację medyczną

 • Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do uzyskania kopii dokumentacji dotyczącej leczenia z: przychodni, od lekarza rodzinnego oraz ze szpitala (zarówno z placówek publicznych, jak i prywatnych).
 • Wydanie dokumentacji medycznej jest obowiązkiem szpitala.
 • Jeżeli chcesz uzyskać dokumentację medyczną to musisz złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Po złożeniu wniosku uzyskasz dostęp do dokumentacji medycznej.
 • O dokumentację medyczną możesz zawnioskować w archiwum dokumentacji medycznej lub w sekretariacie szpitala/przychodni.
 • Dokumentacja medyczna pacjenta powinna być: czytelna, ponumerowana, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą błędu lekarskiego, niezwłocznie uzyskaj pełną dokumentację medyczną z placówki, w której doszło do nieprawidłowości, celem udokumentowania zdarzenia.
 • Zgromadzona dokumentacja będzie stanowiła dowód w sprawie przeciwko lekarzowi i placówce medycznej, w której poszkodowany pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu.
 • Prawnicy Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych mogą poszczycić się ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami medycznymi, na terenie całego kraju.
 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.
 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią pacjenta.
 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego.
 • Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania skutecznie walcząc o Twoje interesy.
 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością, dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie.

Wydanie dokumentacji medycznej  – w jakiej formie?

 • Dokumentacja medyczna może być udostępniona:  do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego,  w formie odpisów, wyciągów lub kopii, w oryginale za pokwitowaniem odbioru (po wykorzystaniu dokumentacji jesteś zobowiązany do jej zwrotu).
 • Może Ci zostać również udostępniona dokumentacja medyczna elektroniczna, czyli dokumentacja nagrana na nośniku elektronicznym.
 • Ustawa o dokumentacji medycznej, rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej – dokumentacja medyczna pacjenta musi być przechowywana w odpowiedni sposób.
 • Szczegółowe informacje zostały zawarte w: ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r., ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zachęcamy do zapoznania się z tymi aktami prawnymi.

Wydanie dokumentacji medycznej  – jak długo placówki medyczne przechowują dokumentację?

 • Podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat. Istnieją pewne wyjątki, m.in.: zdjęcia RTG są przechowywane przez 10 lat, skierowania są przechowywane przez 5 lat. Przechowywanie dokumentacji medycznej powinno odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem.

Wydanie dokumentacji medycznej  – koszty

 • W marcu 2017 r. zmieniły się przepisy. Za jedną stronę kopii zapłacisz maksymalnie około 0,30 zł. Do niedawna za jedna stronę pacjent płacił nawet do 0,84 zł.

Wydanie dokumentacji medycznej  – co należy zrobić?

 • Należy złożyć pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Na podstawie wniosku zostanie przygotowana dokumentacja i wystawiony rachunek do zapłaty.

Wydanie dokumentacji medycznej  – jakie masz prawa?

 • Jako Pacjent masz prawo do dokumentacji medycznej w postaci: wyciągu (skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości  dokumentacji medycznej), odpisu (dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem), kopii (dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego – skanu).
 • Jeżeli szpital nie wydał Ci dokumentacji medycznej oraz nie uzasadnił swojej decyzji w należyty sposób, masz prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta. Placówka medyczna powinna wydać dokumentację „bez zbędnej zwłoki”. Jeżeli placówka medyczna potrzebuje więcej czasu na skopiowanie dokumentacji medycznej lub jej udostępnienie, powinna powiadomić Cię o tym oficjalnym pismem.
 • W przypadku, gdy placówka medyczna odmówi wydania dokumentacji medycznej to masz możliwość złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Pacjenci powinni być świadomi swoich praw. „Nieznajomość prawa szkodzi”, szczególnie, gdy jest to wykorzystywane przez placówki medyczne.