fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Błąd lekarski gdzie zgłosić

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Błąd lekarski gdzie zgłosić

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

Błąd lekarski gdzie zgłosić

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

Błąd lekarski gdzie zgłosić

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Jak napisać wniosek o odszkodowanie od szpitala

Odszkodowanie od szpitala w 4 prostych krokach

jak napisać wniosek o odszkodowanie od szpitala
wzór wniosku o odszkodowanie za błąd lekarski
jak napisać wniosek o odszkodowanie od szpitala
jak napisać wniosek o odszkodowanie od szpitala

Dobrze napisany pozew o odszkodowanie za błąd lekarski to wielka sztuka wymagająca od prawnika wiedzy, praktyki i absolutnej znajomości przepisów prawa…

Pozew o odszkodowanie za błąd medyczny

 • Pozew jest pismem procesowym, które rozpoczyna proces cywilny. Proces cywilny wytacza się stronie pozwanej (placówce medycznej, personelowi medycznemu, ubezpieczycielowi) w celu otrzymania rekompensaty pieniężnej za trwały uszczerbek na zdrowiu, spowodowany błędem medycznym. Jeżeli zależy Ci na ukaraniu lekarza to masz wiele możliwości złożenia skarg, zażaleń lub też założenia sprawy karnej.
 • Pozew ma formę pisemną.
 • Pozew cywilny wiąże się z kosztami.
 • Koszt złożenia pozwu w sądzie, czyli tzw. wpis sądowy wynosi 5% kwoty o jaką się ubiegamy. Wpis sądowy należy uiścić jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Istnieje możliwość zwolnienia z kosztów sądowych. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu ze stosownym uzasadnieniem i dokumentacją dochodowo-kosztową.
 • Kodeks postępowania cywilnego reguluje kwestię formy i treści pozwu.

Pozew cywilny musi zawierać dokładnie określone żądanie. Czy istnieje idealny wzór wniosku o odszkodowanie za błąd lekarski?

 • Sporządzając pozew o odszkodowanie za błąd lekarski należy precyzyjnie określić podmiot mający spełnić dane świadczenie, jak również konkretną kwotę roszczenia. Roszczenie musi być szczegółowe, doprecyzowane.
 • Stan faktyczny, czyli okoliczności uzasadniające żądanie, stanowią podstawę do ubiegania się o roszczenie. W pozwie należy jak najlepiej opisać zaistniałe zdarzenie, jakim jest błąd medyczny. Oprócz stanu faktycznego dobrze jest uzasadnić również związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy błędem medycznym, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią pacjenta.

 • W pozwie o błąd medyczny konieczne jest wskazanie dowodów. Dowodami w sprawach o błędy medyczne są: dokumentacja medyczna, zeznania świadków, zdjęcia.

 • Pamiętaj, że sprawę należy skierować do właściwego sądu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwości ogólnej art. 30 k.p.c. „Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby”. Czyli pozew może zostać złożony w sądzie właściwym dla siedziby szpitala lub siedziby ubezpieczyciela.

 • Do sporządzenia pozwu niezbędne jest doświadczenie, wiedza oraz znajomość przepisów. Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby taki pozew sporządzić, poproś o pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Z pomocą pełnomocnika masz większe szanse na sukces. Przecież ktoś musi Cię bezpiecznie przeprowadzić przez gąszcz przepisów i nieuczciwych zagrań strony przeciwnej. Na sali sądowej możesz usłyszeć wiele przykrych słów – dobrze jest mieć wówczas sprzymierzeńca i osobę, która odeprze atak.

 • Pamiętaj, że jeżeli warunki formalno-prawne nie zostaną spełnione to pozew zostanie Ci zwrócony. W takiej sytuacji nie uda Ci się przerwać biegu przedawnienia i będziesz rozpoczynać całą procedurę od nowa.

 • Rejestr Błędów Medycznych wyjaśni Ci terminologię prawniczą – nie będziemy stosować skomplikowanych i specjalistycznych zwrotów. Wytłumaczymy Ci wszystkie procedury krok po kroku, tak aby przekazywane informacje były proste i zrozumiałe. Wystarczy zadzwonić lub wysłać zgłoszenie, aby skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.

Wzór wniosku o odszkodowanie za błąd lekarski, jak uzyskać?