fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

Zamartwica urodzeniowa

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

ciężka zamartwica urodzeniowa

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

dziecko urodzone w zamartwicy

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

skutki zamartwicy okołoporodowej

1500 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Zamartwica urodzeniowa

Uzyskaj odszkodowania za skutki zamartwicy urodzeniowej w 4 prostych krokach

zamartwica urodzeniowa
ciężka zamartwica urodzeniowa
zamartwica porodowa
dziecko urodzone w zamartwicy

Czy wiesz, że zamartwica urodzeniowa …

Zamartwica urodzeniowa

 • Zamartwica płodu, czyli niedotlenienie jest bardzo poważnym stanem podczas ciąży i porodu, który może doprowadzić do śmierci dziecka lub do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, kory mózgowej i pnia mózgu i wywołać poważne konsekwencje dla psychomotoryki dorastającego malucha.
 • Najczęściej do zamartwicy okołoporodowej dochodzi na skutek urazu porodowego, w przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala. Innymi czynnikami ryzyka wystąpienia zamartwicy porodowej u noworodka są: przedwczesne odklejenie łożyska, przedwczesne odpłynięcie wód płodowych, nieprawidłowe ułożenie płodu, owinięcie pępowiną wokół szyi dziecka lub też wystąpienie zespołu aspiracji smółki.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG oraz zielone wody płodowe. Jeżeli KTG wskazuje, że wystąpiła zagrażająca zamartwica płodu to należy jak najszybciej wykonać cesarskie cięcie.
 • Jeżeli podczas zapisów KTG, prowadzonych podczas porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężką bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.

Zamartwica urodzeniowa klasyfikacja:

 • Ciężka zamartwica urodzeniowa „blada” występuje u noworodków, które otrzymały od 0 do 3 pkt w skali Apgar w 1 minucie po urodzeniu, a ich tętno było poniżej 100 na minutę w chwili urodzenia, miały nieprawidłowe zabarwienie skóry i wykazywały brak napięcia mięśniowego.
 • Zamartwica umiarkowana „sina” występuje u noworodków, które otrzymały od 4 do 7 pkt w skali Apgar w 1 minucie po urodzeniu i ich tętno było równe lub powyżej 100 na minutę, napięcie mięśniowe obniżone oraz wykazywały osłabioną reakcję na bodźce.

Dziecko urodzone w zamartwicy, jakie mogą być skutki zamartwicy okołoporodowej?

 • U noworodków, które przeżyły niedotlenienie przy porodzie może wystąpić szereg powikłań, takich jak porażenie mózgowe, opóźnienie umysłowe, padaczka, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia ruchowe. Niedotlenienie mózgu u dziecka może skutkować nieodwracalną niepełnosprawnością.
 • Skutkiem zamartwicy urodzeniowej najczęściej jest: hipoksemia, hipoksja, kwasica, uszkodzenia narządowe, wylew krwi do mózgu u noworodka.
 • Jeżeli charakter niedotlenienia jest krótkotrwały, to dziecko może nie ponieść żadnych konsekwencji tego stanu. Jeżeli natomiast niedotlenie ma charakter głęboki i długotrwały, może prowadzić do wielu zaburzeń w organizmie dziecka.
 • Dziecko urodzone w zamartwicy może być: opóźnione umysłowo, cierpieć na padaczkę lub mieć mózgowe porażenie dziecięce.
 • Zamartwica płodu niesie za sobą również inne konsekwencje – dzieci urodzone w zamartwicy bywają nadpobudliwe psychoruchowo. Często miewają problemy z koncentracją uwagi. Występują u nich również zaburzenia ruchowe i trudności w nauce.
 • Niekiedy zamartwicę urodzeniową i objawy niedotlenienia płodu da się przewidzieć dzięki: badaniu ultrasonograficznemu (USG) lub badaniu kardiotokograficznemu (KTG). Można też pobrać krew płodu i oznaczyć jego odczyn ph. Niski wskaźnik świadczy o niedotlenieniu. Zabieg ten wykonuje się jednak rzadko, ponieważ grozi on zakażeniem.