fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

czy zapalenie otrzewnej jest śmiertelne

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

zapalenie otrzewnej

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

czy zapalenie otrzewnej jest śmiertelne

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

zapalenie otrzewnej

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

czy zapalenie otrzewnej jest śmiertelne

Odszkodowania za błąd w rozpoznaniu zapalenia otrzewnej w 4 krokach

czy zapalenie otrzewnej jest śmiertelne
czy zapalenie otrzewnej jest śmiertelne
zapalenie otrzewnej
zapalenie otrzewnej

Zapalenie otrzewnej, a błąd lekarski

Zapalenie otrzewnej/zakażenie otrzewnej/rozlane zapalenie otrzewnej

 • Zapalenie otrzewnej może stanowić zagrożenie zdrowia i życia, dlatego też niezwykle ważna jest natychmiastowa reakcja lekarza na niepokojące objawy.
 • Czy lekarz kiedykolwiek zbagatelizował zgłaszane przez Ciebie objawy? Czy za każdym razem otrzymujesz należytą pomoc ze strony personelu medycznego oraz skierowanie na niezbędne badania diagnostyczne?
 • Fundacja Rejestr Błędów Medycznych pomaga poszkodowanym pacjentom w walce o ich prawa. Jeżeli podejrzewasz błąd medyczny lub naruszenie praw pacjenta, potrzebujesz specjalistycznej pomocy.
 • Zapalenie otrzewnej to bardzo poważna choroba jamy brzusznej, która jest spowodowana zakażeniem bakteryjnym lub chemicznym podrażnieniem otrzewnej. Chemiczne podrażnienie otrzewnej może być powikłaniem przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego lub uszkodzenia struktury przewodu pokarmowego, czy też narządów jamy brzusznej.
 • Zapalenie może dotyczyć całej otrzewnej lub jej części. Zapalenie otrzewnej jest stanem zagrażającym życiu. Pacjenci, którzy nie byli odpowiednio leczeni mogą odczuć niezwykle dotkliwe powikłania, jakimi są wstrząs septyczny, sepsa, czy też ropnie w jamie brzusznej
 • Czy wiesz, że… U ok. 80% chorych zapalenie otrzewnej rozwija się poza szpitalem, a u pozostałych 20% jest następstwem powikłań powstałych podczas pobytu w szpitalu?

Zapalenie otrzewnej objawy i przyczyn

Według najnowszych danych statystycznych wynika, że najczęstszymi przyczynami zapalenia otrzewnej są:

 • zapalenie wyrostka robaczkowego, które było powikłane przedziurawieniem jego ściany (aż do 38%)
 • przedziurawienie ściany jelita grubego (stanowi około 27% wszystkich przypadków)
 • przedziurawienie ściany żołądka lub dwunastnicy (22%)
 • przedziurawienie ściany pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych (6-8%)
 • Śmiertelność wśród pacjentów z nasilonymi objawami zapalenia otrzewnej jest duża, bowiem sięga nawet 63%. W ostatnim stuleciu odsetek przypadków śmiertelnych znacząco się zmniejszył. Jeszcze w 1900 roku śmiertelność w przypadku wystąpienia zapalenia otrzewnej wynosiła ponad 90%

Śmiertelność w dużej mierze zależy od przyczyny zapalenia otrzewnej i statystycznie wynosi:

 • 0,25-4,5% wśród chorych z powikłaniami zapalenia wyrostka robaczkowego
 • 21% po przedziurawieniu ściany żołądka lub dwunastnicy
 • 33% z powodu powikłań ostrego zapalenia trzustki
 • 38% po przedziurawieniu ściany jelita cienkiego
 • 10-45% po przedziurawieniu ściany jelita grubego
 • 50% po przedziurawieniu ściany dróg żółciowych
 • Powikłania leczenia chirurgicznego

Zapalenie otrzewnej operacja – coraz częściej zapalenie otrzewnej jest powikłaniem po zabiegach operacyjnych. Jest to związane z dużą liczbą przeprowadzanych dużych operacji resekcyjnych:

 • przewodu pokarmowego
 • wątroby
 • dróg żółciowych
 • trzustki

Kluczową rolę odgrywają czynniki takie jak:

 • odcinek przewodu pokarmowego, w którym wykonano operację
 • rozległość oraz zakres przeprowadzonej operacji
 • przyczyna resekcji – choroba łagodna lub nowotwór złośliwy
 • tryb wykonywania operacji, który może być planowy lub pilny
 • ogólny stan zdrowia chorego
 • W leczeniu zapalenia otrzewnej spowodowanej zakażeniem bakteryjnym podstawową rolę odgrywają wyeliminowanie bakterii, ograniczenie ogniska zakażenia oraz zmobilizowanie czynników obronnych organizmu.

Niekorzystne rokowania dotyczące zakażeń wewnątrzbrzusznych, występowania powikłań i śmiertelności w ich przebiegu, mogą być spowodowane między innymi:

 • podeszłym wiekiem pacjenta
 • współistnieniem chorób metabolicznych, szczególnie cukrzycy
 • upośledzenie mechanizmów obronnych
 • niedożywienie
 • współistnienie chorób wyniszczających, jakimi są między innymi nowotwory złośliwe i choroby układu krwiotwórczego
 • współistnienie chorób układu krążenia, płuc i nerek

Zapalenie otrzewnej rokowania – do czynników, które zwiększają ryzyko śmierci pacjenta w przebiegu zapalenia otrzewnej zalicza się:

 • podeszły wiek chorego
 • wystąpienie objawów wstrząsu septycznego
 • przyznanie wysokiej punktacji w skali APACHE – Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (>8 punktów) lub SOFA – Sequential Organ Failure Assessment (>3 punktów)
 • znaczną utratę krwi podczas operacji
 • opóźnienie operacji w stosunku do czasu wystąpienia ostrych objawów brzusznych
 • niewydolność serca
 • niewydolność wielonarządową
 • wystąpienie powikłań
 • Antybiotykoterapia w leczeniu zapalenia otrzewnej, polega na leczeniu empirycznym, a następnie kierunkowym. W pierwszym okresie zapalenia otrzewnej wybór leku jest uzależniony od stopnia nasilenia zakażenia i od tego, czy ma ono charakter pozaszpitalny, czy też szpitalny, jak również od danych odnośnie oporności patogenów na antybiotyki na danym oddziale szpitalnym. Wyników antybiogramu i posiewów w kierunku infekcji grzybiczych pozwalają na skorygowanie leczenia empirycznego

Zapalenie otrzewnej objawy/zapalenie jamy brzusznej objawy:

 • ból brzucha
 • wymioty
 • gorączka
 • zatrzymanie gazów/stolca
 • osłabienie organizmu, zawroty głowy

Zapalenie otrzewnej powikłania

 • Jeżeli zapalenie otrzewnej nie zostanie zdiagnozowane i lekarze nie wdrożą właściwego leczenia to może dojść do: sepsy, ostrej niewydolności nerek i wątroby, a w konsekwencji zgonu.

Błąd medyczny, a zapalenie otrzewnej

 • Jeżeli lekarz zbagatelizował niepokojące objawy zapalenia otrzewnej, nie zlecił pogłębionej diagnostyki i doprowadził do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta to powinien ponieść tego konsekwencje.
 • Fundacja Rejestr Błędów Medycznych ma na celu poprawę jakości opieki medycznej w Polsce oraz poszerzanie wiedzy wśród pacjentów odnośnie przysługujących im praw.
 • Poszkodowani pacjenci oraz rodziny poszkodowanych pacjentów mogą uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę za doznaną krzywdę. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub bezpłatnej porady prawnej adwokata do spraw błędów medycznych, zgłoś się do Rejestru Błędów Medycznych już dziś – zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.