Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny .

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

odszkodowania za błędy lekarskie

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

Odszkodowania za błędy medyczne

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd medyczny

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

odszkodowania za błędy medyczne
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowania za błędy medyczne
Odszkodowania za błędy medyczne

Rejestr Błędów Medycznych wspiera poszkodowanych pacjentów, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego.

Rejestr Błędów Medycznych – uzyskaj najwyższe odszkodowanie za błąd medyczny.

 • Ideą, która przyświecała powstaniu Fundacji Rejestr Błędów Medycznych, było stworzenie organizacji, która będzie wspierała osoby poszkodowane w wyniku błędów lekarskich w dochodzeniu ich praw oraz uzyskaniu stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny.
 • W Polsce nie prowadzi się żadnego Rejestru Błędów Medycznych, które z powodzeniem funkcjonują w innych państwach. Na całym świecie Rejestry Błędów Medycznych powołano do życia, aby lepiej zabezpieczać pacjentów przed pomyłkami, incydentami, zdarzeniami medycznymi oraz błędami personelu medycznego.
 • Zgłoszenie zdarzenia medycznego pozwala na poprawę jakości opieki medycznej w Polsce.

Każdy błąd medyczny powinien zostać zgłoszony i wnikliwie przeanalizowany, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość i zastosować skuteczne procedury.

 • Mechanizmy walki z błędami medycznymi wdrażane przez zagraniczne rejestry mają na celu wyeliminowanie takich zdarzeń w przyszłości. Niestety w Polsce pomimo zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia taki Rejestr nie powstał.
 • Bezkarny jak lekarz, bezbronny jak pacjent – tak statystyczny Polak ocenia możliwość walki o sprawiedliwość, o zadośćuczynienie gdy dojdzie do błędu medycznego.
 • Gdy dochodzi do nieprawidłowości w leczeniu, zostanie postawiona błędna diagnoza lub w inny sposób działania lub zaniechania personelu medycznego doprowadzą do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta – jesteśmy po to, aby Ci pomóc.
 • Nie będziesz na przegranej pozycji. Będziemy Cię wspierać, aby mityczne „z lekarzami się nie wygra” nie stało się faktem.

 • Nasze działania pomogą Ci ocenić, czy została przekroczona delikatna granica pomiędzy możliwym powikłaniem, a błędem medycznym. Dodatkowo ustalimy i wskażemy jakie masz możliwości walki o sprawiedliwość, odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.
 • Odpowiemy na kluczowe pytania: Czy to co mnie spotkało jest błędem medycznym? Czy mam szansę wygrać w sądzie?
 • Skorzystaj z naszej pomocy, a jeżeli uznasz, że nasze cele są godne wsparcia, będzie nam niezmiernie miło, jeżeli przekażesz nam darowiznę, abyśmy mogli jeszcze sprawniej wspierać poszkodowanych pacjentów i dzięki temu walczyć o podniesienie jakości opieki medycznej w Polsce.odszkodowania za błędy medyczne

Rejestr Błędów Medycznych – błędy medyczne – porady prawne

Celem działania fundacji jest:

 • Niesienie pomocy ofiarom błędów lekarskich.
 • Nagłaśnianie przyczyn powstawania błędów personelu medycznego i tworzenie nacisku dla opracowania regulacji prawnych koniecznych dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.
 • Niesienie pomocy materialnej ofiarom błędów medycznych.
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji wysokich standardów opieki medycznej.
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz praw pacjentów.
 • Promowanie działań w zakresie edukacji pacjentów w zakresie przysługujących im praw.
 • Rejestrowanie incydentów medycznych.
 • Analizowanie incydentów i zdarzeń medycznych pod kątem mechanizmów ich powstania oraz opracowywanie zaleceń mających na celu ich uniknięcie w przyszłości.

Rejestr Błędów Medycznych – odszkodowania medyczne

 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz zmiany prawa w zakresie ochrony praw pacjentów.
 • Wspieranie działań edukacyjnych w zakresie mediacji jako tańszego, szybszego i komplementarnego sposobu rozwiązywana sporów pomiędzy poszkodowanymi pacjentami, a publicznym systemem ochrony zdrowia.
 • Promocja mediacji w środowiskach medycznych jako wygodniejszego, tańszego i skuteczniejszego rozwiązywania sporów i zaspakajania roszczeń bez konieczności pozywania do sądu, ale nie zamykającego drogi sądowej.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki przestrzegania praw pacjentów przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Propagowanie powszechnej znajomości prawa wśród pacjentów i uprawnień z niego wynikających.

Rejestr Błędów Medycznych – odszkodowania za błędy medyczne

 • Działanie na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne, oraz osób niepełnosprawnych.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji ochrony zdrowia obywateli.
 • Działanie na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny system ochrony zdrowia.
 • Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców i przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
 • Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 • Działalność charytatywna.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w publicznym systemie ochrony zdrowia.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 • Ratownictwo i ochrona ludności.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom w wyniku przestępstwa.
 • Udzielanie pomocy prawnej i porad prawnych osobom fizycznym i prawnym.
 • Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

Rejestr Błędów Medycznych –  odszkodowania za błędy medyczne.

 • Coraz więcej pacjentów jest świadoma swoich praw, dlatego też rośnie liczba osób poszkodowanych, które są zdecydowane na dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne. Skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych, a wesprzemy Cię w walce o sprawiedliwość i słowo “przepraszam” ze strony winnego lekarza.

Szukasz odpowiedzi dotyczących odszkodowania za błędy medyczne?

 • Zadzwoń lub wyślij zgłoszenie, a bezpłatnie udzielimy Ci wszelkich informacji dotyczących odszkodowań medycznych.
 •  Kiedy i komu należy się zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta za błąd medyczny?
 • Jakie są terminy przedawnienia roszczeń z tytułu błędów medycznych?
 • Jak skutecznie napisać pozew przeciwko szpitalowi?
 • Od czego zacząć i jak nie popełnić błędów w trudnej drodze dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne?
 • Czy jest sens skarżyć szpital lub lekarza?

Szanowny Pacjencie, jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu i podejrzewasz, że mogło dojść do błędu w sztuce lekarskiej najlepsze, co możesz zrobić to zgłosić się po pomoc do Rejestru Błędów Medycznych, gdzie prawnicy z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami będą do Twojej dyspozycji. Nasz porady są bezpłatne i do niczego Cię nie zobowiązują, dodatkowo gwarantujemy Ci pełną anonimowość i dyskrecję.

Zadzwoń teraz lub wyślij zgłoszenie to nic nie kosztuje.