Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.

Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Rejestr Błędów Medycznych

Zrób 4 proste kroki i zabezpiecz swoje prawa
do odszkodowania, zadośćuczynienia i renty

Rejestr Błędów Medycznych działa na rzecz ochrony praw pacjentów
i najwyższych standardów leczenia…

Fundacja Rejestr Błędów Medycznych

 • Ideą, która przyświecała powstaniu Fundacji Rejestr Błędów Medycznych, było stworzenie organizacji, która będzie wspierała osoby poszkodowane w wyniku błędów medycznych w dochodzeniu ich praw oraz uzyskaniu stosownego odszkodowania za błąd medyczny.
 • W Polsce nie prowadzi się żadnego Rejestru Błędów Medycznych, które z powodzeniem funkcjonują w innych państwach. Na całym swiecie Rejestry Błędów Medycznych powołano do życia, aby lepiej zabezpieczać pacjentów przed pomyłkami, incydentami, zdarzeniami medycznymi oraz błędami personelu medycznego.
 • Zgłoszenie zdarzenia medycznego pozwala na poprawę jakości opieki medycznej w Polsce.

Każdy przypadek błędu medycznego powinien zostać zgłoszony i wnikliwie przeanalizowany, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość i zastosować skuteczne procedury.

 • Mechanizmy walki z błędami medycznym wdrażane przez zagraniczne rejestry mają na celu wyeliminowanie takich zdarzeń medycznych w przyszłości. Niestety w Polsce pomimo zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia taki Rejestr nie powstał.
 • Bezkarny jak lekarz, bezbronny jak pacjent – tak statystyczny Polak ocenia możliwość walki o sprawiedliwość, o zadośćuczynienie gdy dojdzie do błędu medycznego.
 • Gdy dochodzi do nieprawidłowości w leczeniu, zostanie postawiona błędna diagnoza lub w inny sposób działania lub zaniechania personelu medycznego doprowadzą do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta – jesteśmy po to, aby Ci pomóc.
 • Nie będziesz na przegranej pozycji. Będziemy Cię wspierać, aby mityczne „z lekarzami się nie wygra” nie stało się faktem.

 • Nasze działania pomogą Ci ocenić, czy została przekroczona delikatna granica pomiędzy możliwym powikłaniem, a błędem medycznym. Dodatkowo ustalimy i wskażemy jakie masz możliwości walki o sprawiedliwość, odszkodowanie i zadośćuczynienie.
 • Skorzystaj z naszej pomocy, a jeżeli uznasz, że nasze cele są godne wsparcia, będzie nam niezmiernie miło, jeżeli przekażesz nam darowiznę, abyśmy mogli jeszcze sprawniej wspierać poszkodowanych pacjentów i dzięki temu walczyć o podniesienie jakość opieki medycznej w Polsce.

Celem działania fundacji jest:

 • Niesienie pomocy ofiarom błędów medycznych.
 • Nagłaśnianie przyczyn powstawania błędów medycznych i tworzenie nacisku dla opracowania regulacji prawnych koniecznych dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.
 • Niesienie pomocy materialnej ofiarom błędów medycznych.
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji wysokich standardów opieki medycznej.
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz praw pacjentów.
 • Promowanie działań w zakresie edukacji pacjentów w zakresie przysługujących im praw.
 • Rejestrowanie incydentów medycznych.
 • Analizowanie incydentów medycznych pod kątem mechanizmów ich powstania oraz opracowywanie zaleceń mających na celu ich uniknięcie w przyszłości.

 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz zmiany prawa w zakresie ochrony praw pacjentów.
 • Wspieranie działań edukacyjnych w zakresie mediacji jako tańszego, szybszego i komplementarnego sposobu rozwiązywana sporów pomiędzy poszkodowanymi pacjentami, a publicznym systemem ochrony zdrowia.
 • Promocja mediacji w środowiskach medycznych jako wygodniejszego, tańszego i skuteczniejszego rozwiązywania sporów i zaspakajania roszczeń bez konieczności pozywania do sądu, ale nie zamykającego drogi sądowej.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki przestrzegania praw pacjentów przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Propagowanie powszechnej znajomości prawa wśród pacjentów i uprawnień z niego wynikających.

 • Działanie na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne, oraz osób niepełnosprawnych.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji ochrony zdrowia obywateli.
 • Działanie na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny system ochrony zdrowia.
 • Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców i przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
 • Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 • Działalność charytatywna.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w publicznym systemie ochrony zdrowia.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 • Ratownictwo i ochrona ludności.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom w wyniku przestępstwa.
 • Udzielanie pomocy prawnej i porad prawnych osobom fizycznym i prawnym.
 • Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

Błędy medyczne orzecznictwo

 • Coraz więcej pacjentów zna swoje prawa, dlatego też rośnie liczba osób poszkodowanych, które są zdecydowane na dochodzenie roszczeń za błędy medyczne. Skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów medycznych, a wesprzemy Cię w walce o sprawiedliwość i słowo “przepraszam” ze strony winnego lekarza.

Gdzie zgłosić błąd medyczny? Błąd lekarski, gdzie szukać pomocy?