fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia pomaga uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości i odszkodowania za błąd medyczny .

Odszkodowania za błędy medyczne kwoty

błędy medyczne

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

błędy medyczne odszkodowanie

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

Błąd lekarski odszkodowanie

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowanie za błąd medyczny w 4 prostych krokach

odszkodowania za błędy medyczne
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
błędy medyczne
odszkodowania medyczne

Rejestr Błędów Medycznych – odszkodowania za błędy medyczne

Rejestr Błędów Medycznych – odszkodowania medyczne – fundacja pomocy ofiarom błędów medycznych.

 • Ideą, która przyświecała powstaniu Fundacji Rejestr Błędów Medycznych, było stworzenie organizacji, która będzie wspierała osoby poszkodowane w wyniku błędów medycznych w dochodzeniu ich praw oraz uzyskaniu stosownego zadośćuczynienia i odszkodowania za błędy medyczne.
 • W Polsce nie prowadzi się żadnego Rejestru Błędów Medycznych, które z powodzeniem funkcjonują w innych państwach. Na całym świecie Rejestry Błędów Medycznych powołano do życia, aby lepiej zabezpieczać pacjentów przed pomyłkami, incydentami, zdarzeniami medycznymi oraz błędami personelu medycznego.
 • Zgłoszenie zdarzenia medycznego pozwala na poprawę jakości opieki medycznej w Polsce.

Każdy błąd medyczny powinien zostać zgłoszony i wnikliwie przeanalizowany, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość i zastosować skuteczne procedury.

 • Mechanizmy walki z błędami medycznymi wdrażane przez zagraniczne rejestry mają na celu wyeliminowanie takich zdarzeń w przyszłości. Niestety w Polsce pomimo zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia taki Rejestr nie powstał.
 • Bezkarny jak lekarz, bezbronny jak pacjent – tak statystyczny Polak ocenia możliwość walki o sprawiedliwość, o zadośćuczynienie gdy dojdzie do błędu medycznego.
 • Gdy dochodzi do nieprawidłowości w leczeniu, zostanie postawiona błędna diagnoza lub w inny sposób działania lub zaniechania personelu medycznego doprowadzą do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta – jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Zapewniamy pomoc dla poszkodowanych przez lekarzy.
 • Nie będziesz na przegranej pozycji. Będziemy Cię wspierać, aby mityczne „z lekarzami się nie wygra” nie stało się faktem.

 • Nasze działania pomogą Ci ocenić, czy została przekroczona delikatna granica pomiędzy możliwym powikłaniem, a błędem medycznym. Wskażemy jakie masz możliwości walki o sprawiedliwość, zadośćuczynienie i  odszkodowanie za błędy medyczny.
 • Odpowiemy na kluczowe pytania: Czy to co mnie spotkało jest błędem medycznym? Czy mam szansę wygrać w sądzie?
 • Skorzystaj z naszej pomocy, a jeżeli uznasz, że nasze cele są godne wsparcia, będzie nam niezmiernie miło, jeżeli przekażesz nam darowiznę, abyśmy mogli jeszcze sprawniej wspierać poszkodowanych pacjentów i dzięki temu walczyć o podniesienie jakości opieki medycznej w Polsce.odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne z pomocą Rejestru Błędów Medycznych.

Celem działania fundacji jest:

 • Niesienie pomocy ofiarom błędów lekarskich.
 • Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za błąd medyczny.
 • Nagłaśnianie przyczyn powstawania błędów personelu medycznego i tworzenie nacisku dla opracowania regulacji prawnych koniecznych dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.
 • Niesienie pomocy materialnej ofiarom błędów medycznych.
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji wysokich standardów opieki medycznej.
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz praw pacjentów.
 • Promowanie działań w zakresie edukacji pacjentów w zakresie przysługujących im praw.
 • Rejestrowanie incydentów medycznych.
 • Analizowanie incydentów i zdarzeń medycznych pod kątem mechanizmów ich powstania oraz opracowywanie zaleceń mających na celu ich uniknięcie w przyszłości.

Rejestr Błędów Medycznych – odszkodowania medyczne

 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz zmiany prawa w zakresie ochrony praw pacjentów.
 • Wspieranie działań edukacyjnych w zakresie mediacji jako tańszego, szybszego i komplementarnego sposobu rozwiązywana sporów pomiędzy poszkodowanymi pacjentami, a publicznym systemem ochrony zdrowia.
 • Promocja mediacji w środowiskach medycznych jako wygodniejszego, tańszego i skuteczniejszego rozwiązywania sporów i zaspakajania roszczeń bez konieczności pozywania do sądu, ale nie zamykającego drogi sądowej.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki przestrzegania praw pacjentów przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Propagowanie powszechnej znajomości prawa wśród pacjentów i uprawnień z niego wynikających.

Rejestr Błędów Medycznych – odszkodowania za błędy medyczne

 • Działanie na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne, oraz osób niepełnosprawnych.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji ochrony zdrowia obywateli.
 • Działanie na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny system ochrony zdrowia.
 • Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców i przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
 • Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 • Działalność charytatywna.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w publicznym systemie ochrony zdrowia.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 • Ratownictwo i ochrona ludności.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom w wyniku przestępstwa.
 • Udzielanie pomocy prawnej i porad prawnych osobom fizycznym i prawnym.
 • Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

Rejestr Błędów Medycznych –  odszkodowania za błędy medyczne.

 • Coraz więcej pacjentów jest świadoma swoich praw, dlatego też rośnie liczba osób poszkodowanych, które są zdecydowane na dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne. Skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych, a wesprzemy Cię w walce o sprawiedliwość i słowo „przepraszam” ze strony winnego lekarza.

Szukasz odpowiedzi dotyczących odszkodowania za błędy medyczne?

 • Zadzwoń lub wyślij zgłoszenie, a bezpłatnie udzielimy Ci wszelkich informacji dotyczących odszkodowań medycznych.
 •  Kiedy i komu należy się zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta za błąd medyczny?
 • Jakie są terminy przedawnienia roszczeń z tytułu błędów medycznych?
 • Jak skutecznie napisać pozew przeciwko szpitalowi?
 • Od czego zacząć i jak nie popełnić błędów w trudnej drodze dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne?
 • Czy jest sens skarżyć szpital lub lekarza?
 • Jak napisać wniosek o odszkodowanie od szpitala?
 • Odszkodowania medyczne – uzyskaj profesjonalną pomoc!

Fundacja pomocy ofiarom błędów medycznych

Szanowny Pacjencie, jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu i podejrzewasz, że mogło dojść do błędu w sztuce lekarskiej najlepsze, co możesz zrobić to zgłosić się po pomoc do Rejestru Błędów Medycznych, gdzie prawnicy z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami będą do Twojej dyspozycji. Nasz porady są bezpłatne i do niczego Cię nie zobowiązują, dodatkowo gwarantujemy Ci pełną anonimowość i dyskrecję.

Błędy medyczne

Zadzwoń teraz lub wyślij zgłoszenie to nic nie kosztuje.