fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Błąd lekarski gdzie zgłosić

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd lekarski

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

odszkodowanie za błąd lekarski

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski w 4 prostych krokach?

odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowanie za błąd lekarski Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd lekarski odszkodowanie

Odszkodowanie za błąd lekarski

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub ktoś z Twoich bliskich zmarł w wyniku błędu lekarskiego, masz trudną drogę przed sobą i aby mieć pewność, że podejmujesz właściwe kroki, skorzystaj z pomocy prawnika z doświadczeniem w błędach medycznych.

Odszkodowania za błąd lekarski

 • Rocznie w Polsce dochodzi do około 30 tysięcy incydentów, które można nazwać błędami medycznymi.

 • Najlepszą definicją błędu medycznego jest określenie postępowania personelu medycznego jako niewłaściwego z punktu widzenia najnowszej wiedzy medycznej i najlepszej praktyki.

 • Za każdą szkodę wyrządzoną lekarza na skutek błędu medycznego poszkodowany ma prawo otrzymać rekompensatę w postaci odpowiedniej sumy pieniężnej.

Dochodzenie odszkodowań za błąd lekarski

 • Postępowanie cywilne jest najskuteczniejszą możliwością uzyskania godnego odszkodowania w przypadku, kiedy błąd lekarski skutkuje trwałym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta.

 • Myślisz odszkodowanie, czyli całość pieniędzy, których domagam się od lekarza, szpitala czy ubezpieczyciela. Jednakże, roszczenie składa się z trzech elementów, jakimi są odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta. Na to właśnie ogólne odszkodowanie składa się rekompensata majątkowa za szkodę materialną, możliwą do obliczenia na podstawie faktur oraz innych dokumentów finansowych.

 • Odszkodowanie za błąd lekarski na rzecz poszkodowanego pacjenta obejmuje  wszelkie celowe i konieczne koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Jeżeli osoba poszkodowana utraciła całkowitą lub częściową zdolność do pracy zarobkowej przysługuje jej również renta ( art. 361§2 k.c oraz art. 444 k.c. ).

Zwrot kosztów leczenia, a błąd lekarski

 • Jeżeli dochodzi do uszczerbku na zdrowiu z winy personelu medycznego, poszkodowany ma prawo uzyskać zwrot wszystkich kosztów leczenia oraz poniesionych wydatków.
 • Na  odszkodowanie zatem składają się koszty leków, sprzętu medycznego np. wózka inwalidzkiego, rehabilitacji, dodatkowych zabiegów czy operacji, za które pacjent musiał zapłacić z własnej kieszeni.
 • W skład odszkodowania wchodzi także koszt przejazdu do szpitala, czy np. przystosowania samochodu lub mieszkania do zwiększonych potrzeb osoby poszkodowanej lub zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem do nowego zawodu, takich jak choćby koszty zakupu podręczników, opłacenia kursu itp.

Wysokość odszkodowania za błąd lekarski

 • Wysokość odszkodowania za błąd lekarski jest wyliczana matematycznie, co do grosza na podstawie przedstawionych faktur.
 • Bardzo ważne jest zatem, aby zbierać faktury za leki i inne poniesione wydatki w trakcie leczenia i rehabilitacji.
 • Faktury muszą być imienne, wystawione na poszkodowanego. Inaczej sąd nie weźmie ich pod uwagę. W przypadku szkody wymagającej rekompensaty, liczone  są nie tylko poniesione przez poszkodowanego koszty, ale również przychody, których nie osiągnął wskutek błędu lekarskiego.
 • Podstawowym przykładem może być utrata zdolności do pracy np. w przypadku działalności gospodarczej. Poszkodowany nie może pracować, przez co firma osiąga gorsze wyniki.  Może również wystąpić potrzeba zatrudnienia kogoś na zastępstwo, żeby działalność mogła nieprzerwanie funkcjonować.

Odszkodowania za błąd medyczny – zaniżone odszkodowanie od szpitala za błąd medyczny

 • Możesz uzyskać odszkodowanie za pobyt w szpitalu, odszkodowanie za błąd lekarski, odszkodowanie za koszty poniesione na leczenie oraz rehabilitację, odszkodowanie za śmierć ojca, matki i wszystkich najbliższych, którzy ponieśli tragiczne konsekwencje pomyłki lekarza.
 • Jeżeli chcesz uzyskać godną rekompensatę, skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych. Niestety, ubezpieczyciele i szpitale często proponują zaniżone odszkodowania za błędy medyczne, dlatego też najlepiej jest poprosić o pomoc specjalistę.