fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

błąd lekarski odszkodowanie

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

błąd lekarski odszkodowanie

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

błąd lekarski odszkodowanie

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

błąd lekarski odszkodowanie

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Odszkodowania za błąd medyczny

Odszkodowania za błędy medyczne w 4 prostych krokach

błąd lekarski odszkodowanie
odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd medyczny
błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny za trwały uszczerbek na zdrowiu

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub ktoś z Twoich bliskich zmarł w wyniku błędu medycznego, masz trudną drogę przed sobą i aby mieć pewność, że podejmujesz właściwe kroki, skorzystaj z pomocy prawnika z doświadczeniem w błędach medycznych.

Odszkodowania za błąd medyczny

 • Rocznie w Polsce dochodzi do około 30 tysięcy incydentów, które można nazwać błędami medycznymi.

 • Najlepszą definicją błędu medycznego jest określenie postępowania personelu medycznego jako niewłaściwego z punktu widzenia najnowszej wiedzy medycznej i najlepszej praktyki.

 • Za każdą szkodę wyrządzoną lekarza na skutek błędu medycznego poszkodowany ma prawo otrzymać rekompensatę w postaci odpowiedniej sumy pieniężnej.

Odszkodowania za błąd medyczny – skuteczne dochodzenie roszczeń

 • Postępowanie cywilne jest najskuteczniejszą możliwością uzyskania godnego odszkodowania  w przypadku, kiedy błąd medyczny skutkuje trwałym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta.

 • Myślisz odszkodowanie, czyli całość pieniędzy, których domagam się od lekarza, szpitala czy ubezpieczyciela. Jednakże, roszczenie składa się z trzech elementów, jakimi są odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta. Na to właśnie ogólne odszkodowanie składa się rekompensata majątkowa za szkodę materialną, możliwą do obliczenia na podstawie faktur oraz innych dokumentów finansowych.

 • Odszkodowanie za błąd lekarski na rzecz poszkodowanego pacjenta obejmuje  wszelkie celowe i konieczne koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Jeżeli osoba poszkodowana utraciła całkowitą lub częściową zdolność do pracy zarobkowej przysługuje jej również renta ( art. 361§2 k.c oraz art. 444 k.c. ).

Odszkodowania za błąd medyczny, a zwrot kosztów leczenia

 • Jeżeli dochodzi do uszczerbku na zdrowiu z winy personelu medycznego, poszkodowany ma prawo uzyskać zwrot wszystkich kosztów leczenia oraz poniesionych wydatków.
 • Na  odszkodowanie zatem składają się koszty leków, sprzętu medycznego np. wózka inwalidzkiego, rehabilitacji, dodatkowych zabiegów czy operacji, za które pacjent musiał zapłacić z własnej kieszeni.
 • W skład odszkodowania wchodzi także koszt przejazdu do szpitala, czy np. przystosowania samochodu lub mieszkania do zwiększonych potrzeb osoby poszkodowanej lub zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem do nowego zawodu, takich jak choćby koszty zakupu podręczników, opłacenia kursu itp.

Odszkodowania za błąd medyczny – wysokość odszkodowania

 • Wysokość odszkodowania jest wyliczana matematycznie, co do grosza na podstawie przedstawionych faktur.
 • Bardzo ważne jest zatem, aby zbierać faktury za leki i inne poniesione wydatki w trakcie leczenia i rehabilitacji.
 • Faktury muszą być imienne, wystawione na poszkodowanego. Inaczej sąd nie weźmie ich pod uwagę. W przypadku szkody wymagającej rekompensaty, liczone  są nie tylko poniesione przez poszkodowanego koszty, ale również przychody, których nie osiągnął wskutek błędu medycznego.
 • Podstawowym przykładem może być utrata zdolności do pracy np. w przypadku działalności gospodarczej. Poszkodowany nie może pracować, przez co firma osiąga gorsze wyniki.  Może również wystąpić potrzeba zatrudnienia kogoś na zastępstwo, żeby działalność mogła nieprzerwanie funkcjonować.

Odszkodowania za błąd medyczny – zaniżone odszkodowanie od szpitala za błąd medyczny

 • Możesz uzyskać odszkodowanie za pobyt w szpitalu, odszkodowanie za błąd lekarski, odszkodowanie za koszty poniesione na leczenie oraz rehabilitację, odszkodowanie za śmierć ojca, matki i wszystkich najbliższych, którzy ponieśli tragiczne konsekwencje pomyłki lekarza.
 • Jeżeli chcesz uzyskać godną rekompensatę, skontaktuj się z Fundacją Rejestr Błędów Medycznych. Niestety, ubezpieczyciele i szpitale często proponują zaniżone odszkodowania za błędy medyczne, dlatego też najlepiej jest poprosić o pomoc specjalistę.