fbpx

Nasza Fundacja każdego dnia udziela bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym pacjentom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny.

Zadośćuczynienie za błąd lekarski kwoty:

śmierć w wyniku błędu lekarskiego

125 000 zł

Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

śmierć w wyniku błędu lekarskiego

300 000 zł

Śmierć pacjenta z winy lekarza

śmierć w wyniku błędu lekarskiego

800 000 zł

Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

błąd lekarski śmierć pacjenta

1 200 000 zł

Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Zadośćuczynienie za błąd lekarski

Zadośćuczynienie za śmierć w wyniku błędu lekarskiego w 4 prostych krokach

śmierć w wyniku błędu lekarskiego
Zadośćuczynienie za śmierć w wyniku błędu lekarskiego
Zadośćuczynienie za błąd lekarski
śmierć w wyniku błędu lekarskiego

Zadośćuczynienie za błąd lekarski to pieniężna rekompensata dla poszkodowanego pacjenta za ból i cierpienie…

 • Jeżeli pacjent doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy personelu medycznego, przysługuje mu zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie, zarówno fizyczne jak i psychiczne.
 • Jeżeli zaś na skutek błędu medycznego pacjent zmarł, wówczas jego najbliższym przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć pacjenta z winy lekarza dla najbliższych członków rodziny.
 • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę przysługuje każdej osobie poszkodowanej, która w wyniku błędu medycznego doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, nie ze swojej winy.

Zadośćuczynienie za błąd lekarski to świadczenie jednorazowe

 • Przy określaniu świadczenia sąd bierze pod uwagę wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości. W przypadkach, gdy krzywdy nie można ustalić w pełnym zakresie, otwarta pozostanie droga do odrębnego przyznania dodatkowej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy ujawni się nowa i jednocześnie odrębna krzywda, np.: wystąpienie schorzeń depresyjnych, będących następstwem bólu i osamotnienia po stracie bliskiej osoby.
 • Zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej nie może ulegać podziałom i nie może być wypłacane w formie świadczeń rentowych, czy też okresowych.

Zadośćuczynienie za błąd medyczny to świadczenie pieniężne

 • Świadczenie to jest sposobem złagodzenia ogółu cierpień po doznaniu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub utracie osoby najbliższej z winy personelu medycznego.
 • Celem świadczenia jest wyrównanie krzywd o charakterze niematerialnym. Doznana krzywda może przejawić się szeregiem negatywnych zjawisk w psychice i dalszej emocjonalnej egzystencji uprawnionego.

Zadośćuczynienie za błąd medyczny to świadczenie osobiste

 • Świadczenie przynależne jest wyłącznie poszkodowanemu pacjentowi lub uprawnionym najbliższym członkom rodziny zmarłego pacjenta.
 • Roszczenie to  jest ściśle związane z osobą uprawnionego i wraz z jej śmiercią wygasa, nie wchodząc do spadku po niej.

Zadośćuczynienie za błąd lekarski to świadczenie fakultatywne

 • Świadczenie jest uznaniowe, bowiem sądowi orzekającemu pozostawia się swobodę w przyznaniu i określeniu jego wysokości.
 • Podczas rozprawy cywilnej sąd analizuje każdorazowo wszystkie  okoliczności w danej sprawie i  może uwzględnić, bądź oddalić roszczenie. Przy uwzględnieniu roszczenia wysokość świadczenia zależeć będzie od całokształtu negatywnych skutków w sferze niematerialnej krzywdy – głównie jej rozmiaru i intensywności.
 • W dniu 13 maja 2008 została opublikowana nowelizacja ustawy wprowadzająca do systemu prawnego „nową” instytucję zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 731. Nowelizacja ta przyniosła korzystne rozszerzenie katalogu świadczeń, dla pośrednio poszkodowanych, należnych z tytułu szkód osobowych o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę służące najbliższym członkom rodziny zmarłego.
 • Osoby, które utraciły najbliższego przed 3 sierpnia 2008 r. również mogą domagać się świadczenia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. uchwała Sądu Najwyższego z dniu 22 października 2010 r. (sygn. akt III CZP 76/10)

Wysokość zadośćuczynienia za błąd lekarski

Co wpływa na wysokość zadośćuczynienia za błąd medyczny?

 • Na wysokość wypłaconego świadczenia z polisy OC lekarza i/lub szpitala wpływa: wiek osoby poszkodowanej, odczuwany ból, cierpienie fizyczne, jak i psychiczne, uciążliwości związane z pobytem w szpitalu i długotrwałą rehabilitacją,  zaburzenia psychiczne i depresja związane z pogorszeniem stanu zdrowia lub utratą osoby bliskiej , trwałość i nieodwracalność skutków zdarzenia medycznego np. trwały uszczerbek na zdrowiu, kalectwo, cierpienia psychiczne, pogorszenie relacji z otoczeniem, brak możliwości wykonywania ulubionego zawodu, brak możliwości uprawiania ulubionego sportu lub hobby, poczucie bycia ciężarem dla najbliższych lub na przykład brak możliwości posiadania potomstwa.

Kto może otrzymać zadośćuczynienie za błąd medyczny?

 • W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie otrzymuje osoba poszkodowana – pacjent.
 • W przypadku śmierci pacjenta zadośćuczynienie otrzymują najbliżsi zmarłego.
 • Skorzystaj z doświadczonego prawnika medycznego